Twitch SirTagCR

#29YU089C

62 113

48 / 50

Streaming on Twitch! twitch.tv/SirTagCR Check my twitter for updates: @SirTagCR! ~ Apply at Discord.gg/SirTag

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 62 113
Chiến Tích Cần Có 6 000
Clan Leader Tag™
Phạm vi chiến tích 5 182 – 6 653
Thông tin hội
Vị trí Bắc Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 20 608
Elder 24
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
mart
#8QV8QCLY
13 6 653
2020-02-22 20:05:46
40
360
2 Co-leader
swagswag
#28Q99JYJJ
13 6 529
2020-02-22 21:20:18
538
0
3 Elder
pabl1993
#2GJ9PC9J0
13 6 480
2020-02-22 21:27:13
50
400
4
2
Co-leader
Cyclone422
#2PP888L8J
13 6 403
2020-02-22 21:26:27
466
0
5 Elder
King Andy
#2LGRQGR9Q
13 6 403
0
0
6
2
Co-leader
ClasherTim™
#8R0VULVY
13 6 339
2020-02-22 14:59:32
130
480
7
2
Elder
AsianDomination
#LCJCJJ29
13 6 331
2020-02-22 21:11:28
0
320
8 Elder
Wolverine
#PYLUURG
13 6 318
2020-02-22 20:50:44
18
0
9
6
arturiiin
#29RPLLYLQ
13 6 296
2020-02-22 20:01:15
0
600
10
4
AndyDufrane
#28PVUU2CR
13 6 280
2020-02-22 21:20:20
10
320
11
1
Co-leader
Kcin
#YC2Q0VRC
13 6 276
2020-02-22 19:53:33
1162
640
12
3
Leader
Tag™
#GG829JGY
13 6 266
2020-02-22 16:44:51
24
0
13
3
Woods
#VL9Q90P
13 6 248
2020-02-22 16:44:12
10
480
14
2
Elder
SeaAb
#8G20VUCV
13 6 205
2020-02-22 21:10:05
956
0
15
2
Elder
legendary mosa
#RRPGYGJP
13 6 203
2020-02-22 17:15:00
10
480
16
18
Elder
aubreysita
#GURV98V0
13 6 185
2020-02-22 19:58:08
90
280
17
5
Elder
SICKER
#RCC2URC
13 6 179
2020-02-22 20:51:16
10
480
18
1
Elder
ELECTHOR
#88LUUU9GR
13 6 179
2020-02-22 21:07:00
1340
680
19
12
EastEndBee
#88JC2PLQ
13 6 134
2020-02-22 19:32:26
430
760
20
12
PhantomJack
#8QJQ9U2L2
13 6 121
2020-02-22 21:13:36
10
240
21
12
MisterFister
#8L99UP09
13 6 118
2020-02-22 20:59:46
50
200
22
18
1Man POWERTRIP
#80L8R02CP
13 6 101
2020-02-22 18:39:12
228
80
23
3
Kass®️
#G82VQJYY
13 6 086
2020-02-22 20:43:57
1950
0
24
1
Elder
jen
#8Y2CQG0C
13 6 085
2020-02-22 20:21:05
120
600
25
6
Co-leader
<c3>SirSharts
#8L8LPQYP
13 6 080
2020-02-22 21:08:17
1285
400
26
3
Co-leader
hao
#9GYRLJCC
13 6 077
2020-02-22 21:13:41
957
720
27
7
Mutley11 YT
#2VQG0QGUR
13 6 067
2020-02-22 17:19:29
830
600
28
2
Elder
Jounow
#9P0P0JU2
13 6 061
2020-02-22 21:23:33
684
520
29
6
Co-leader
Axeinite
#29PULYLU
13 6 059
2020-02-22 19:22:35
0
400
30
3
Elder
Donkey punch
#G0C2VJLR
13 6 053
2020-02-22 18:05:05
90
520
31
7
Elder
AM95
#8RGQ9LJQ
13 6 030
2020-02-22 21:19:10
755
320
32
11
Elder
tguns8
#JCJG888
13 6 029
2020-02-22 21:22:30
70
480
33
6
Elder
dustin
#YP8VLUJ9
13 6 027
2020-02-22 21:26:55
20
560
34
6
Elder
riivo™
#8URQQGRU
13 6 016
2020-02-22 20:57:26
30
520
35
4
SHADY
#YGGJ8RV
13 6 000
2020-02-22 20:03:19
0
440
36
11
<c6>Visaith
#9U08Q0R2
13 5 995
2020-02-22 20:36:14
140
480
37
19
Hydrex
#2PRY8CGC
13 5 976
2020-02-22 19:41:06
742
560
38
2
Elder
Master Joel
#G99R9Y88
13 5 901
2020-02-22 20:38:03
320
560
39
1
Elder
Rey Ray
#82Y88GL90
13 5 893
2020-02-22 21:28:56
20
528
40
1
Doobie
#2R9LP908R
13 5 817
2020-02-22 20:02:14
350
680
41
4
Elder
ohgreatone
#Q0PY9RUC
13 5 813
2020-02-22 21:25:13
20
320
42 Elder
na3r0k
#9GU89L8Y
13 5 788
2020-02-22 21:15:46
1049
0
43 Domnatr
#2UQU8YP00
13 5 747
2020-02-22 19:04:04
10
160
44
1
Co-leader
Uptowngal
#UJRRCJCR
13 5 719
2020-02-22 18:02:07
0
400
45
1
Pacman
#P9JUQJY0
13 5 716
2020-02-22 18:55:58
155
480
46 Elder
Loki
#9JGVCJV2
13 5 601
2020-02-22 19:57:59
360
520
47 Elder
Mario7
#L2U22RC0
13 5 518
2020-02-22 18:35:10
50
560
48 Elder
ForestaMath
#8L8LP0CJV
13 5 182
2020-02-22 18:08:24
0
240

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord