Twitch SirTagCR

#29YU089C

62 074

48 / 50

Streaming on Twitch! twitch.tv/SirTagCR Check my twitter for updates: @SirTagCR! ~ Apply at Discord.gg/SirTag

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 62 074
Chiến Tích Cần Có 6 000
Clan Leader Tag™
Phạm vi chiến tích 5 618 – 6 720
Thông tin hội
Vị trí Bắc Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 870
Elder 21
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 UncleIsMLA:-)
#JRGQPRCU
13 6 720
2019-07-23 10:01:45
28
40
2
1
Leader
Tag™
#GG829JGY
13 6 407
2019-07-23 00:48:18
38
40
3
1
SICKER
#RCC2URC
13 6 401
2019-07-23 04:18:37
30
160
4
1
Elder
I am BEN ☠️
#8Q8JLRR
13 6 399
2019-07-23 11:01:03
58
170
5
5
Elder
Mario7
#L2U22RC0
13 6 372
2019-07-23 06:43:35
70
120
6
3
Co-leader
ClasherTim™
#8R0VULVY
13 6 355
2019-07-23 07:59:16
188
160
7
1
Elder
legendary mosa
#RRPGYGJP
13 6 326
2019-07-23 08:39:23
30
120
8
4
Elder
Cuboid
#QQVJVYY
13 6 324
2019-07-23 10:38:28
340
160
9
2
Paradox
#2890G2LRC
13 6 287
2019-07-23 09:55:18
108
170
10
3
Elder
sub zero
#80G2L99GR
13 6 279
2019-07-23 03:44:58
0
160
11
15
Elder
Axeinite
#29PULYLU
13 6 211
2019-07-23 10:59:38
438
120
12
7
Elder
mart
#8QV8QCLY
13 6 211
2019-07-23 10:49:03
20
120
13
7
Hydrex
#2PRY8CGC
13 6 209
2019-07-23 06:51:34
270
160
14
1
Elder
aubreysita
#GURV98V0
13 6 201
2019-07-23 02:41:05
118
40
15
14
Elder
AndyDufrane
#28PVUU2CR
13 6 187
2019-07-23 01:53:07
28
80
16
9
The Prodigy
#9J98CYCV
13 6 186
2019-07-23 11:09:28
50
160
17
6
chaco25
#8QCY09GP2
13 6 181
2019-07-23 05:42:24
40
120
18
2
Co-leader
Cyclone422
#2PP888L8J
13 6 158
2019-07-23 07:46:32
270
0
19
2
Co-leader
swagswag
#28Q99JYJJ
13 6 144
2019-07-23 06:33:35
10
120
20
2
Elder
Wolverine
#PYLUURG
13 6 139
2019-07-23 10:00:55
90
80
21
7
Cas
#G2C2GCU
13 6 134
2019-07-23 02:54:37
30
120
22
3
Elder
riivo™
#8URQQGRU
13 6 125
2019-07-23 10:57:41
10
110
23
2
AceWolf
#VQJY9P
13 6 112
2019-07-23 03:08:10
70
120
24
12
Co-leader
SirShartsalot
#8L8LPQYP
13 6 108
2019-07-23 04:17:18
338
160
25 Dirty Hernandez
#22QLVRCC
13 6 099
2019-07-23 03:53:50
0
0
26
2
Kosh
#29RUUVJ88
13 6 090
2019-07-23 09:33:46
68
120
27
9
Elder
Enigma
#RRJ2YV0J
13 6 088
2019-07-23 06:17:21
8
120
28
1
Elder
Soulreaper
#22CV9CRJL
13 6 077
2019-07-23 07:58:00
446
160
29
10
juanpe14ilice
#QU82CR9
13 6 075
2019-07-23 10:45:41
68
160
30
6
Elder
Clém
#2URGGPYJ
13 6 074
2019-07-23 11:12:19
10
160
31
8
provizon
#Q8P9UJ92
13 6 030
2019-07-23 02:53:21
10
0
32
5
Singularity
#2L2JGL9C
13 6 026
2019-07-23 11:13:15
470
0
33
3
Elder
King Andy
#2LGRQGR9Q
13 6 026
2019-07-23 11:11:54
0
160
34
2
4.2.0.Fusion™
#229JV9LJ
13 6 012
2019-07-23 10:35:37
478
160
35
7
Co-leader
hao
#9GYRLJCC
13 6 012
2019-07-23 07:05:44
340
200
36
3
Jounow
#9P0P0JU2
13 6 011
2019-07-23 09:46:44
28
120
37
1
MomsCreditCard
#QP99GQG
13 5 960
2019-07-23 01:37:40
198
0
38
4
slvp
#2UGGPR0GR
13 5 957
2019-07-23 10:50:11
30
150
39
2
jen
#8Y2CQG0C
13 5 949
2019-07-23 10:02:52
78
150
40
6
Elder
tguns8
#JCJG888
13 5 924
2019-07-23 04:48:51
100
110
41
1
Elder
ComeAtMeBrah
#22Q8QV0Q
13 5 920
2019-07-23 08:42:00
40
150
42
3
Kass®️
#G82VQJYY
13 5 905
2019-07-23 11:08:51
388
160
43
1
Elder
Pacman
#P9JUQJY0
13 5 875
2019-07-23 03:56:18
60
80
44
2
Elder
Kainamakoa™️
#VGLQR92V
13 5 863
2019-07-23 10:19:03
180
120
45
2
Elder
AsianDomination
#LCJCJJ29
13 5 815
2019-07-23 06:13:30
0
120
46
11
ohgreatone
#Q0PY9RUC
13 5 762
2019-07-23 03:37:18
80
80
47
2
Co-leader
Uptowngal
#UJRRCJCR
13 5 725
2019-07-23 10:55:36
0
150
48
2
Elder
Rey Ray
#82Y88GL90
13 5 618
2019-07-23 07:13:29
0
120

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord