Spiace

#29QLVR2Y

56 710

46 / 50

Benvenuti nel clan Spiace 🇮🇹 Accademie ➡️ Spiace2.0/3.0 ➖ Deck check in war ➖

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 56 710
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader Fabio
Phạm vi chiến tích 4 901 – 6 464
Thông tin hội
Vị trí Ý
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 350
Elder 7
Co-leaders 21
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Dynamo
#Y2GPQ9G
12 6 464
2019-08-19 20:27:49
0
80
2
3
Elder
Gusto_02
#9GVQ892P
13 6 235
2019-08-19 23:18:07
10
110
3
1
Co-leader
Jaspow
#YGUL9Q9G
13 6 006
2019-08-19 21:51:19
26
80
4
2
Co-leader
JINZO
#VVG922Q
13 5 963
2019-08-19 12:52:03
78
40
5
2
Co-leader
PuerkO
#P0G88GL0
13 5 943
2019-08-19 19:58:42
116
80
6 Elder
kiappo
#2VUUQPGCV
13 5 898
2019-08-19 21:04:44
40
0
7 Co-leader
Malasorte
#2C09VQR8G
13 5 876
2019-08-19 22:33:47
150
120
8 Co-leader
Sciakimika
#82JRGRVLV
13 5 764
2019-08-19 22:03:35
80
160
9
1
Co-leader
Rick Deckard
#J0PRR9
13 5 705
2019-08-19 21:41:08
128
80
10
3
Co-leader
Mighiiiiiiiiiii
#RCP8UY2
13 5 700
2019-08-20 01:22:01
36
100
11 Co-leader
Bidibus
#8RJ808Q9
13 5 690
2019-08-19 22:07:19
80
120
12
3
Heisenberg
#YPYJULLC
13 5 677
2019-08-20 00:37:11
50
120
13
9
Co-leader
Bilina
#8P0VC8Q92
13 5 632
2019-08-19 21:45:24
156
120
14
14
Co-leader
Teaf
#292CJV28
13 5 620
2019-08-20 01:35:28
100
80
15
3
Co-leader
SolidKrom
#PRVQCLJR
13 5 609
2019-08-16 12:35:42
0
0
16
3
Elder
FrAnZ
#28GLC2RJ2
13 5 606
2019-08-20 00:19:45
120
110
17 EN¿GMA
#P00VPC2
13 5 589
2019-08-20 00:01:53
20
40
18
1
Rocco
#L09LVL2J
13 5 583
2019-08-19 20:31:16
110
80
19
7
danilevicius
#2C9CJQG
12 5 573
2019-08-19 21:59:26
40
120
20
6
Elder
Dio Pastore
#2YU8R9YY2
13 5 572
2019-08-19 23:19:46
238
80
21
6
Co-leader
Grampasso
#PUULQJCQ
13 5 562
2019-08-19 11:00:17
10
40
22
3
Viper
#9098UGQU9
12 5 553
2019-08-20 01:05:26
140
120
23
7
GusToo
#YVPC0YY
13 5 545
2019-08-19 22:04:37
128
150
24 Co-leader
Shotta Nabbi
#8PLQ2UGUC
13 5 538
2019-08-19 22:00:15
190
80
25
5
MazzeGO
#LVCGPUVC
13 5 533
2019-08-19 16:47:21
50
40
26
5
Co-leader
Superedoo
#8YQUYYGP
13 5 517
2019-08-13 14:23:28
0
0
27
4
FR£D¥osh
#8P2PV90QU
12 5 510
2019-08-19 11:45:59
40
80
28
1
brubri
#RGU8UQJ
12 5 472
2019-08-16 19:11:32
0
0
29
4
Co-leader
Don Vichingo
#2PYCUJ9Y
13 5 465
2019-08-19 19:13:00
100
120
30
1
Leader
Fabio
#U2Q0C8YC
13 5 459
2019-08-20 02:49:12
40
40
31
1
A5
#CRU9V0LU
12 5 452
2019-08-19 10:43:57
80
40
32
8
Elder
Il_Capz
#G22292V
13 5 436
2019-08-19 20:32:54
100
80
33
6
Co-leader
miloduke
#2UQ9UUGP
13 5 413
2019-08-19 21:40:47
0
40
34
2
Sax
#992VURC2
13 5 411
2019-08-19 20:07:17
40
120
35
1
Elder
Nivek
#VVL2VC
12 5 388
2019-08-19 18:43:46
120
80
36
1
Elder
rcoma
#C2L9GLUY
13 5 367
2019-08-19 18:57:19
80
120
37
5
Co-leader
saymyname
#V9LUQUJQ
13 5 347
2019-08-19 22:04:18
70
120
38 giangi
#U2L0P0UY
12 5 312
2019-08-20 00:01:53
228
40
39
1
g0d rider
#2JJV8J8
12 5 307
2019-08-19 21:16:24
118
80
40
1
Co-leader
Sirbio
#YJ8R8U98
12 5 303
2019-08-19 21:32:40
10
0
41
6
forlesss
#9R88GCR8Y
12 5 258
2019-08-19 23:28:18
178
120
42
1
trone
#2GVJCRV0Y
12 5 216
2019-08-10 14:26:18
0
0
43
1
Co-leader
Dukiercostant
#29PLJ0GCY
13 5 140
2019-08-19 10:59:41
0
40
44
1
pepito
#2PV2LL9L
13 5 134
2019-08-14 22:47:35
0
0
45
1
Nutria
#2PRRYVP9C
13 4 973
2019-08-18 20:49:54
0
0
46
1
Co-leader
Ares
#2ULCUQ0PR
13 4 901
2019-08-06 11:51:24
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord