my-UAE

#29P9QP2Y

52 317

50 / 50

Welcome to the official My-UAE professional Clash Royale clan which features our most notable and talented players in the UAE⚡️

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 317
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader M7mad_A
Phạm vi chiến tích 4 004 – 5 695
Thông tin hội
Vị trí Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
Đóng Góp Mỗi Tuần 295
Co-leaders 45
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
2
Co-leader
Dare to win
#R89UY2QJ
12 5 695
2019-10-20 21:02:03
0
10
2
1
Co-leader
kunahmed
#R0UPY2QC
13 5 685
2019-10-21 04:11:57
35
0
3
1
Co-leader
Hatsoo
#8J9C820R
13 5 669
2019-10-21 04:06:37
56
0
4 Co-leader
nayef
#P0UULUYQ
13 5 614
2019-10-20 14:53:52
0
0
5 Co-leader
car8on
#QRVYJQP
13 5 462
2019-10-21 03:27:23
0
0
6 Co-leader
khalidinho
#2QVCYCGY9
12 5 340
2019-10-21 00:44:54
10
40
7 Co-leader
moheeeb5
#8G2QVY0QP
13 5 339
2019-10-21 04:45:43
0
0
8
3
Co-leader
toootts
#JV90JR29
13 5 254
2019-10-20 22:03:56
0
0
9
1
Co-leader
hrhdom
#8LV2QCUQ
12 5 245
2019-10-21 04:42:43
0
0
10
1
Co-leader
as17
#R2QLLPQ2
13 5 228
2019-10-20 18:51:47
0
0
11
12
Lionel Messi
#2QVUJUVJC
12 5 221
2019-10-20 16:19:24
0
0
12
6
Co-leader
legend waleed
#80YUJU088
12 5 215
2019-10-21 01:32:20
28
0
13 Co-leader
Kalhashmi1985
#88YGRYJ20
12 5 196
2019-10-20 17:40:36
0
0
14
4
Co-leader
Alketibi
#Y88Y2P98
13 5 187
2019-10-21 02:56:50
26
30
15
3
Co-leader
Barhoom
#9RLY2JL8
12 5 176
2019-10-20 05:15:20
0
0
16
2
Co-leader
m_alshamsi94
#GLYLUU2P
13 5 159
2019-10-19 07:35:01
0
0
17
1
Co-leader
علي
#YLYPCU
12 5 141
2019-10-20 06:21:35
0
0
18
3
zuhdy
#YLUP2GRQ
13 5 138
2019-10-20 13:23:49
0
0
19
2
Co-leader
m7almehairi
#PYVC0J0G
11 5 093
2019-10-21 01:18:31
8
40
20
1
Co-leader
BuShamma
#Q999U9P
12 5 093
2019-10-20 19:53:24
0
0
21
2
Co-leader
alnayef
#9R2J90VR
11 5 069
2019-10-21 04:08:03
46
30
22
2
Co-leader
Phyxuis
#GG9VPQQP
13 5 065
2019-10-20 17:40:28
0
0
23
1
salemthani
#QP2G00L
13 5 047
2019-10-20 17:40:02
0
0
24
1
Co-leader
alkaabi
#9RGUJUG
13 5 005
2019-10-20 18:31:20
0
0
25
9
Co-leader
aljasmi_mi
#L0UGY2V2
12 4 999
2019-10-20 19:27:42
0
0
26
2
Co-leader
Detawy
#8Y8J89V2
13 4 990
2019-10-15 10:01:57
0
0
27
1
Co-leader
shayooomiii
#8PCQ22RCJ
11 4 970
2019-10-21 03:40:08
0
25
28 Co-leader
HAMOOD
#2GLYGJJG
13 4 965
2019-10-21 01:56:48
26
40
29
2
Co-leader
Mr.BraBus
#2QPUGGCLU
13 4 944
2019-10-21 04:46:20
31
0
30 Co-leader
al7lyaan
#99C90CRL
12 4 933
2019-10-20 16:05:16
0
0
31
2
Co-leader
aalshaqsi
#UUJ9G0YC
11 4 932
2019-10-19 12:35:19
0
0
32
1
Co-leader
mcfc
#9UJ2VL2VC
12 4 898
2019-10-18 18:29:53
0
0
33
1
Co-leader
bindahi
#LGL0R929
12 4 895
2019-10-19 04:43:24
0
0
34
1
Co-leader
omarad
#R2PQ9LVP
12 4 884
2019-10-20 01:57:03
0
0
35
2
Бен1
#9GP2Q8G8U
11 4 878
2019-10-21 01:44:52
28
40
36 Co-leader
yousef
#222UR8QJ9
12 4 868
2019-10-20 19:38:13
0
0
37
2
Co-leader
A7mad64
#9C2LLVP
13 4 845
2019-10-20 15:47:19
0
0
38
2
Co-leader
ADalrumaithi
#8LGUJGR0
12 4 810
2019-10-21 03:10:24
1
40
39
1
Co-leader
⚡kors116⚡
#CJ9Q8RUV
12 4 739
2019-10-12 09:51:38
0
0
40
1
Co-leader
bomzooon
#2QU988PYL
11 4 710
2019-10-20 16:03:15
0
0
41 Co-leader
MadBot
#V2LPUJRP
12 4 709
2019-10-17 17:51:29
0
0
42
1
Co-leader
A7md
#29U8QRL8
10 4 653
2019-10-20 20:14:47
0
0
43
1
Co-leader
A.3baidly
#8P0QJ2U9
11 4 617
2019-10-19 16:47:01
0
0
44 Co-leader
thyab
#8C8LRL29
10 4 527
2019-10-08 16:48:48
0
0
45 Co-leader
kooj
#QLQUVQJL
12 4 505
2019-10-14 10:20:58
0
0
46 Co-leader
Rashed
#PGL8CGV9
12 4 441
2019-10-10 16:12:59
0
0
47 Leader
M7mad_A
#U8R2YLR9
13 4 365
2019-09-26 09:03:13
0
0
48 Co-leader
Saleh™
#8LLCJ0G2
13 4 316
2019-10-07 12:36:24
0
0
49 Co-leader
Al7assani
#LY2QUY9G
12 4 006
2019-08-08 00:50:07
0
0
50 Co-leader
CurveZ
#PUY0RVPY
11 4 004
2019-08-16 08:33:57
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord