Chile

#29P2JR8J

49 802

46 / 50

Bienvenidos todos los domingos se expulsaran a los que no donen y no terminen las guerr***** eres activos te ascenderan :)

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 49 802
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Dante Bastian
Phạm vi chiến tích 3 450 – 5 355
Thông tin hội
Vị trí Chile
Đóng Góp Mỗi Tuần 14 202
Elder 10
Co-leaders 21
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Gori
#JY9GLVRQ
13 5 355
2019-09-15 11:50:49
364
280
2 Elder
veve
#J2JLGR9L
12 5 331
2019-09-14 22:40:13
468
360
3 Co-leader
Iván
#9020R9V9P
12 5 327
2019-09-15 13:13:24
1095
552
4 Co-leader
weeman
#98YQ8Y022
11 5 247
2019-09-15 13:31:34
336
370
5 Co-leader
IARD13
#2GGVQQU0L
11 5 157
2019-09-15 08:57:59
598
320
6
7
Co-leader
mariano
#8LL98P8LU
11 5 143
2019-09-15 03:31:36
149
480
7
1
Elder
Alejandro
#9RVY2GV8
13 5 120
2019-09-15 01:18:19
260
360
8
3
Co-leader
MAUROTEIZA
#8L0PPV2P2
12 5 119
2019-09-15 03:04:40
152
240
9 Leader
Dante Bastian
#2P80Q9002
12 5 080
2019-09-15 07:02:41
392
550
10 costia2
#8UG228GJG
12 5 064
2019-09-15 11:29:09
329
440
11
3
luciano
#82P000RUR
11 5 056
2019-09-15 02:45:54
92
80
12
6
Claudio
#90L20QL0C
11 5 046
2019-09-14 22:06:37
8
40
13
6
Co-leader
kati
#8L0R2J00J
11 5 043
2019-09-15 02:13:40
322
480
14
3
Co-leader
Marcela la loca
#Y2Q02PJ8
12 5 012
2019-09-15 05:41:30
419
400
15
3
Co-leader
zachary
#9CJP90JUV
11 4 999
2019-09-15 05:50:27
204
600
16
1
Shaka de Virgo
#8Q0VYQJYV
12 4 990
2019-09-14 15:27:30
481
400
17
5
Co-leader
andresh13
#J288LCPP
11 4 983
2019-09-15 00:45:24
287
360
18
1
Co-leader
victor
#R0GYCYRP
12 4 965
2019-09-15 13:15:39
735
440
19
6
Buwins
#8JGY0VQ0P
12 4 960
2019-09-15 07:58:18
252
360
20 blady10
#P0R2U8CYC
11 4 959
2019-09-14 18:40:40
346
280
21
8
Co-leader
Daniela
#9CPCVQYQ8
11 4 957
2019-09-15 12:11:33
700
440
22
1
Co-leader
caro
#2UYRL2CQU
12 4 954
2019-09-15 02:18:48
274
200
23
7
Zereft
#ULQ08P02
11 4 942
2019-09-15 13:22:01
450
460
24
2
Co-leader
llcamy
#88QVYU8GR
12 4 909
2019-09-15 00:49:19
764
480
25
2
Co-leader
Sukii
#2U2R02YV
11 4 870
2019-09-14 19:11:37
262
40
26
2
Elder
<< Kano >>
#2009GJCQ8
12 4 866
2019-09-15 13:20:20
236
240
27
3
Elder
timo
#902YU82CY
10 4 858
2019-09-15 13:52:15
620
280
28
2
MauiiMartinez
#QCL0LYLU
11 4 852
2019-09-12 21:30:42
163
120
29
2
Co-leader
Carlos Rivas
#PQPCV0QUU
10 4 846
2019-09-15 02:29:00
470
480
30
2
Elder
Hakai
#2CPJVRVRR
10 4 823
2019-09-15 13:43:53
36
40
31
3
Megacaballero
#8QJG998P0
11 4 818
2019-09-14 22:20:51
316
80
32
1
Elder
ROBERTO AA
#YJQCPGLG
11 4 788
2019-09-14 04:36:31
166
320
33
1
Elder
pipe.marin
#9VLVQLJP
12 4 772
2019-09-15 03:54:58
142
160
34
1
Elder
Domingo
#82U8G2RCU
11 4 762
2019-09-15 02:12:48
439
400
35
1
Elder
yeix
#2UJL0QJUV
12 4 729
2019-09-14 23:57:36
38
120
36
4
Rex
#PL90L0CR2
9 4 709
2019-09-15 01:43:33
60
80
37
2
Co-leader
tu vieja
#998U2U8YL
12 4 690
2019-09-15 14:00:34
66
70
38
1
Co-leader
Camila
#9CJJQJ20P
11 4 635
2019-09-15 04:17:26
151
560
39
1
deadpool :v
#8LGR0J9UU
11 4 625
2019-09-15 13:09:40
400
360
40
1
Co-leader
popomix
#2VV0C9RC2
11 4 603
2019-09-15 12:37:56
84
520
41 Co-leader
vikings
#QG09GJ82
10 4 550
2019-09-14 18:56:52
28
0
42 Co-leader
PanxoGamer990
#RRUC2GC
12 4 503
2019-09-14 20:44:16
44
0
43 Elder
game pro
#2LVPPVQLV
11 4 502
2019-09-15 04:21:58
497
600
44
1
Co-leader
xuxoco
#9CG0CQJL
11 4 408
2019-09-13 19:23:32
86
200
45
1
Jhoan
#P8G9VY8J
10 4 228
2019-09-14 19:21:46
100
240
46
1
Đấu trường 11 felix
#PYY0Y2PPY
9 3 450
2019-09-15 12:19:37
171
160

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord