The North

#29JJJVP

49 776

48 / 50

have fun, if you're new donate, and participate in war. starting war prep, but not attacking on war day will get you kicked...

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 776
Chiến Tích Cần Có 3 000
Clan Leader I am Legend
Phạm vi chiến tích 3 104 – 5 511
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 15 720
Elder 9
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
P1N1N0
#2PVPPQUP
13 5 511
2019-09-15 17:59:27
392
440
2 Co-leader
CMD560
#200J2YPRC
12 5 353
2019-09-15 16:52:04
80
320
3 Co-leader
plowned
#29UJVJ28V
13 5 325
2019-09-15 19:15:08
1222
840
4 Co-leader
mini me
#CPJLY22
12 5 279
2019-09-15 19:43:17
100
520
5 Elder
stinja
#L8VR8YLR
12 5 246
2019-09-15 20:05:15
1364
810
6 Co-leader
plays w/squarls
#22QGPVJC0
13 5 241
2019-09-15 10:09:01
318
400
7
1
Co-leader
JIF7661
#2LPJU9U98
13 5 218
2019-09-15 19:38:59
890
750
8
1
Co-leader
duramax
#82Y8RCR9J
12 5 181
2019-09-15 12:23:41
204
600
9
2
Elder
pitbucs
#2RG8JL2P8
13 5 149
2019-09-15 19:51:16
556
360
10
1
Elder
IntrrogantTestE
#YRVYL2J9
12 5 119
2019-09-15 19:05:04
1342
720
11
1
Elder
coffee black
#RR00RY0C
12 5 105
2019-09-15 15:12:47
334
80
12 Elder
Duane
#8JQVLVLL
12 5 072
2019-09-15 02:56:44
98
0
13
3
Elder
Donno21
#PCL2RRL
13 5 058
2019-09-15 14:09:30
526
600
14 ♪Marish♪
#P2YJVRJ0
12 5 014
2019-09-14 14:12:51
160
440
15 Elu
#PCP92CJ2
11 5 010
2019-09-15 19:06:25
238
560
16
1
Trey
#9R0G2YPP
12 5 002
2019-09-15 19:40:55
198
320
17
4
Star Dragon 7
#GY82RVV9
11 5 001
2019-09-15 16:04:23
177
400
18
3
Co-leader
KingK023
#Q2LJUV2
12 4 926
2019-09-15 15:50:11
310
480
19 Elder
Gru
#9R08JY82
12 4 850
2019-09-15 12:58:18
214
400
20
2
Randy Styles
#GQRYUQ8R
11 4 847
2019-09-15 19:11:07
242
200
21
1
Pink Flamingo
#GJV0P0QP
11 4 840
2019-09-15 07:09:02
110
160
22
1
Elder
Jorgan
#2VYJ02RG
12 4 814
2019-09-15 16:35:36
675
600
23
2
UgandaKnuckles
#9CJ2U9YR0
11 4 812
2019-09-15 13:52:04
158
160
24 Leader
I am Legend
#92LPQQQ9
13 4 809
2019-09-15 20:07:29
1346
760
25
7
Helloo
#8PPV89GLL
11 4 773
2019-09-15 18:12:47
222
360
26 chrisjohnscott
#LPYJ2GYP
12 4 673
2019-09-15 17:45:31
78
240
27 bixo
#PQ80YL92C
9 4 664
2019-09-15 09:41:24
234
200
28
1
tymitu
#Y08PGULGQ
9 4 603
2019-09-15 19:50:10
124
240
29
1
Liquid Bologna
#Y0JLCJUYG
10 4 567
2019-09-14 08:28:06
298
280
30
1
Ishmael J Beah
#YYLCUQL2
10 4 561
2019-09-15 17:53:06
470
560
31
1
AlexRockHead
#8CGGC9CYY
10 4 553
2019-09-14 11:47:55
164
80
32 zipperhead
#8LPYC0080
11 4 538
2019-09-12 00:43:09
30
80
33
1
Elder
HotCoffeeJunky
#9P0828CRL
12 4 534
2019-09-15 11:53:35
305
480
34
1
Жёпа
#2PJQ0RV00
11 4 531
2019-09-15 16:34:42
20
0
35
1
vijit
#YV0VG0VL
11 4 502
2019-09-15 19:58:42
180
200
36
1
tarhead
#9CYVCL2J
11 4 451
2019-09-13 13:26:37
28
40
37
1
sofakingtoopid
#2Y0GCQY0Y
11 4 401
2019-09-15 09:42:45
284
320
38
1
Co-leader
PK
#YQPQGP0
13 4 387
2019-09-15 20:00:13
1508
840
39
1
kluver
#LJLRVYUU
12 4 356
2019-09-10 17:09:20
0
40
40
1
cj
#2YPVR82JL
11 4 326
2019-09-15 02:10:45
0
0
41
2
XxGreenRaiderxX
#2VPVVQYJG
10 4 206
2019-09-10 14:18:14
0
0
42
2
LL
#8P0JJYV8P
10 4 139
2019-09-14 04:56:46
176
160
43
2
PineappleKing:)
#2RCY29VYC
10 4 027
2019-09-05 12:56:59
0
0
44
2
Co-leader
Kyre
#8G082VPJ
10 4 006
2019-09-13 08:17:20
20
40
45
2
KEK
#QPRPC88P
11 4 006
2019-09-13 15:37:35
50
240
46
3
Đấu trường 11 TUCO
#90PLJQYL8
9 3 336
2019-09-15 13:15:55
158
80
47 Đấu trường 10 (jarm7202
#PPG98VRL
9 3 220
2019-09-15 01:16:51
0
0
48
2
Đấu trường 10 Next!
#Y9YJ22UUL
9 3 104
2019-09-14 02:28:57
10
240

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord