РУССКИЕ ЁЖИКИ

#29GG8J9Y

40 479

31 / 50

Добро пожаловать в клан к хорошим людям, ходим на войну, не материмся, общаемся и веселимся, делимся картами и развиваемся.

Nhận Vào Hội
Thành viên 31 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 40 479
Chiến Tích Cần Có 3 000
Clan Leader Хедгехог
Phạm vi chiến tích 2 621 – 5 321
Thông tin hội
Vị trí Nga
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 604
Elder 9
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
smertnik
#2UVP0JYPU
13 5 321
2019-10-18 10:53:17
596
440
2 Co-leader
андрей
#9PLYUQ8R
12 5 085
2019-10-18 10:50:24
390
320
3
1
Co-leader
ЛОМИК80
#2CCYCQU
12 4 958
2019-10-18 05:28:07
581
400
4
1
Co-leader
демогоргон
#9V282P89G
10 4 935
2019-10-18 07:59:23
458
416
5 Leader
Хедгехог
#2J282JL99
12 4 904
2019-10-17 16:52:59
262
0
6
2
Elder
Фурман
#PPR2UVLPL
11 4 880
2019-10-18 04:48:17
88
320
7 Elder
гриша
#9QL9PC0G
12 4 798
2019-10-17 18:32:03
131
160
8
1
Elder
бобер
#8JV9P99QV
11 4 793
2019-10-18 10:00:18
324
380
9
3
Tema
#2J0QQL09Y
10 4 788
2019-10-18 08:58:48
420
510
10 Co-leader
Тимоха
#9JRCJRJRR
11 4 783
2019-10-18 08:41:25
76
320
11 Elder
Ламп
#P89LGJ2CG
11 4 714
2019-10-18 06:15:44
56
280
12 Elder
РОМАН
#P989CC28Q
9 4 636
2019-10-18 11:00:23
509
440
13
1
Co-leader
ОЛИМПИК1980
#2CJUGGLU
11 4 631
2019-10-18 02:27:31
218
240
14
1
ReD-WhitE СвиН
#PLQLUYCLV
10 4 622
2019-10-18 00:00:35
48
0
15 Саша
#2RYYYPQGJ
10 4 554
2019-10-12 19:20:43
0
0
16 pula utuber
#2V0QGG09L
12 4 551
2019-10-17 12:16:12
28
80
17 Дымчатый
#8YL0J0ULQ
10 4 549
2019-10-18 07:10:22
134
0
18
1
Co-leader
Anna
#982J9CQCR
10 4 398
2019-10-17 13:22:43
66
0
19
1
Elder
farmazon
#8QUCQCPCJ
11 4 229
2019-10-18 10:12:29
122
0
20
1
Elder
бобёр 2
#8RGLULU0Y
9 4 064
2019-10-17 18:34:42
147
240
21
1
Elder
Reclio
#9YRUYG89Y
10 4 049
2019-10-04 20:21:44
0
0
22
1
Elder
AuRuM TV
#P0GRR9YV8
10 4 003
2019-09-27 09:05:52
0
0
23
1
Đấu trường 12 юкено
#Y99UL002P
9 3 886
2019-10-18 07:21:07
90
360
24
1
Đấu trường 12 •••AmoXas•••
#2ULP8CLQR
9 3 831
2019-10-18 08:29:38
54
40
25
1
Đấu trường 12 Максимус
#PUV8R9YJJ
8 3 629
2019-10-18 09:21:07
311
150
26
1
Đấu trường 12 Na'Vi Владос
#8CQ80QUR
10 3 615
2019-10-18 10:07:11
326
200
27 Đấu trường 11 Слереп
#8GYP0GRCU
10 3 557
2019-10-17 14:33:54
25
40
28 Đấu trường 11 PAFF
#92Q9CVLCQ
10 3 456
2019-10-09 08:21:57
0
0
29 Đấu trường 10 Дно
#8ULYRJRJY
9 3 218
2019-10-17 13:27:57
0
0
30
1
Đấu trường 10 Undertale Лиана
#9CCP9GYUR
9 3 172
2019-10-14 10:51:07
0
0
31
1
Đấu trường 9 TORNADO
#2VPGYJ2Y
10 2 621
2019-09-30 02:40:11
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord