wedemboys

#29GCCVLQ

35 296

45 / 50

Looking for active members to join us! we donate daily. win 3 battles against the top 3 to get promoted!

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 35 296
Chiến Tích Cần Có 800
Clan Leader jag670
Phạm vi chiến tích 303 – 5 149
Thông tin hội
Vị trí Quần đảo Bắc Mariana
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Elder 9
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
jag670
#28JYL08L9
11 5 149
2020-02-19 01:13:44
0
0
2 Elder
mar3000
#2Q9U0U8PU
10 4 482
2020-02-18 14:06:32
0
0
3 da21iel_
#208UP09J8
10 4 433
2020-02-11 11:02:58
0
0
4 Elder
Mark The Shark
#8QVVQ2PU
11 4 267
2020-02-16 17:16:11
0
0
5 mari-uh
#PRY20J2J2
9 4 256
2020-02-11 13:56:10
0
0
6 Elder
wizard
#GQYVRCYG
11 4 126
2020-01-02 07:02:27
0
0
7 Dill
#9Y829290P
11 4 090
2020-01-21 07:12:06
0
0
8 ky.res
#980YLPGQ
10 4 023
2019-11-23 08:30:03
0
0
9 Elder
roxy
#P8PG9RCC
10 4 014
2019-10-14 14:01:32
0
0
10 나 강퇴하면 엄마없음
#9RJJVJ0J
10 4 002
2019-09-24 22:38:26
0
0
11 Elder
Jamesdelacruz
#92L82LC2
11 4 001
2019-09-25 06:51:19
0
0
12 AeroXylon
#9088RRPU
11 4 000
2020-01-01 23:35:37
0
0
13 Đấu trường 12 Myko
#8L9LPJGJY
11 3 989
2019-12-29 10:34:29
0
0
14 Đấu trường 12 King Gob
#GGVJ9CJ0
10 3 912
2019-06-05 10:47:10
0
0
15 Đấu trường 12 Co-leader
Mr.Baba
#800LYUR22
11 3 761
2019-11-02 12:24:43
0
0
16 Đấu trường 11 Elder
DåŔə@Ļ670
#PRQL9U2L
11 3 511
2020-01-25 02:53:27
0
0
17 Đấu trường 11 Kakarot
#8Y8RYLYP
10 3 410
2019-12-23 15:40:47
0
0
18 Đấu trường 10 Co-leader
FLYING MAN
#28C98V09J
10 3 104
2020-02-16 18:03:02
0
0
19 Đấu trường 10 JMRich
#VRCPYCRQ
9 3 016
2018-11-15 09:17:58
0
0
20 Đấu trường 9 MAD670
#YQ92PC280
7 2 948
2019-08-23 01:47:15
0
0
21 Đấu trường 9 TrophyDropper.
#8CL0JPQ98
9 2 659
2018-03-23 10:49:57
0
0
22 Đấu trường 9 SKRILLEXCELLENT
#LYRPVPYR
9 2 604
2018-04-25 19:47:09
0
0
23 Đấu trường 8 momotarosan
#29PPVQL0
9 2 465
2019-06-12 04:43:41
0
0
24 Đấu trường 8 THESHAPE
#8VUCC2Q
10 2 465
2019-01-10 13:50:50
0
0
25 Đấu trường 8 Jhonnyyboi
#2VUGPU9G8
8 2 355
2017-08-08 10:52:48
0
0
26 Đấu trường 8 Migetru
#PP2L8CL
8 2 305
2017-11-16 10:13:42
0
0
27 Đấu trường 7 Enzo&Riel
#29VG2P2J
9 2 239
2017-05-13 09:50:40
0
0
28 Đấu trường 7 ben1
#8098JRYV8
8 2 222
2017-10-12 09:14:44
0
0
29 Đấu trường 7 wiz
#YL0P29C0U
6 2 166
2019-09-12 13:49:11
0
0
30 Đấu trường 7 jessejack
#2RYYRJP2V
8 2 155
2017-06-03 03:51:57
0
0
31 Đấu trường 7 Elder
Hypnotiq
#Y2JPJV8L
8 2 146
2018-12-01 15:56:02
0
0
32 Đấu trường 7 XXALTON
#90LC8Y2QV
8 2 087
2019-08-02 00:13:34
0
0
33 Đấu trường 7 Norjay670
#2CY2RYYGJ
9 2 081
2019-09-25 09:36:07
0
0
34 Đấu trường 7 Elder
cubbybunny
#RR8JLQPR
8 2 067
2019-09-10 11:35:30
0
0
35 Đấu trường 7 IlyG
#LQYQVRQ8
8 2 061
2017-10-01 05:13:22
0
0
36 Đấu trường 7 Kroniclesof670
#8J0JPG2C8
7 2 027
2018-08-16 15:29:21
0
0
37 Đấu trường 6 LEGOLOVER670
#PCQ9PYRRC
7 1 908
2019-03-03 23:53:13
0
0
38 Đấu trường 6 trigger
#YCY2YLQRQ
7 1 847
2019-11-16 09:31:03
0
0
39 Đấu trường 6 Elder
shadowrocks670
#P2RVGC2U
6 1 746
2017-05-12 12:54:46
0
0
40 Đấu trường 6 Caine
#8L280C8R
8 1 681
2019-04-25 10:08:51
0
0
41 Đấu trường 5 hobokis
#88LGLQPR
8 1 641
2019-01-03 17:06:33
0
0
42 Đấu trường 5 duls
#8YQJY208G
5 1 492
2019-01-16 14:38:11
0
0
43 Đấu trường 4 burn
#P9PCQC0UJ
6 1 348
2019-01-27 11:36:32
0
0
44 Đấu trường 4 platy
#PGP8C2LYP
6 1 156
2019-08-03 06:59:21
0
0
45 Đấu trường 2 Dudeitslynna
#PQYGL8YCY
4 303
2019-09-13 02:54:58
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord