wedemboys

#29GCCVLQ

33 348

49 / 50

Looking for active members to join us! we donate daily. win 3 battles against the top 3 to get promoted!

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 33 348
Chiến Tích Cần Có 800
Clan Leader jag670
Phạm vi chiến tích 1 002 – 4 062
Thông tin hội
Vị trí Quần đảo Bắc Mariana
Đóng Góp Mỗi Tuần 268
Elder 10
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Leader
jag670
#28JYL08L9
11 4 062
2 031
36
10
2 Elder
zigzack
#22PP8YPV
12 4 045
2 022
0
0
3 Co-leader
KY670
#980YLPGQ
10 4 042
2 021
38
40
4 Đấu trường 12 Elder
Jamesdelacruz
#92L82LC2
11 3 948
1 974
40
26
5 Đấu trường 12 Elder
Mark The Shark
#8QVVQ2PU
11 3 911
1 955
0
0
6
1
Đấu trường 12 Elder
roxy
#P8PG9RCC
10 3 852
1 926
0
0
7
1
Đấu trường 12 Elder
wizard
#GQYVRCYG
11 3 835
1 917
2
70
8 Đấu trường 12 Slicks
#8RQLPVJP
11 3 803
1 901
0
0
9 Đấu trường 12 Bryan
#2RYLPRU8Y
10 3 799
1 899
0
0
10 Đấu trường 12 《skillz》
#29YLVPC9
11 3 656
1 828
0
0
11 Đấu trường 12 Co-leader
Mr.Baba
#800LYUR22
11 3 653
913
0
0
12 Đấu trường 11 King Gob
#GGVJ9CJ0
10 3 562
890
20
20
13 Đấu trường 11 UltraHaxorSiren
#99QG2UYQ
11 3 393
848
0
0
14 Đấu trường 10 我的伤悲
#28YPPVUU
9 3 332
833
0
0
15 Đấu trường 10 Elder
mar3000
#2Q9U0U8PU
10 3 318
829
0
0
16 Đấu trường 11 mari-uh
#PRY20J2J2
9 3 286
821
2
14
17 Đấu trường 10 Kakarot
#8Y8RYLYP
10 3 235
808
64
0
18 Đấu trường 10 Elder
DåŔə@Ļ670
#PRQL9U2L
11 3 216
804
0
0
19 Đấu trường 10 Eunoia
#9JQ0U90QL
8 3 146
786
0
38
20 Đấu trường 10 Co-leader
FLYING MAN
#28C98V09J
10 3 099
774
0
0
21 Đấu trường 10 JMRich
#VRCPYCRQ
9 3 016
361
0
0
22 Đấu trường 9 omixstar
#QR80PUC0
10 2 707
324
0
0
23 Đấu trường 9 TrophyDropper.
#8CL0JPQ98
9 2 659
319
0
0
24 Đấu trường 9 SKRILLEXCELLENT
#LYRPVPYR
9 2 604
312
0
0
25 Đấu trường 9 2EZBXTCH
#G0P09JJ
9 2 557
306
0
0
26 Đấu trường 8 THESHAPE
#8VUCC2Q
10 2 465
295
0
0
27 Đấu trường 8 momotarosan
#29PPVQL0
9 2 445
293
42
20
28 Đấu trường 8 jo T.
#8JLV0C0Y9
9 2 391
286
0
0
29 Đấu trường 8 Jhonnyyboi
#2VUGPU9G8
8 2 355
282
0
0
30 Đấu trường 8 PunaniPatrol
#2LU0PY2RQ
9 2 349
281
0
0
31 Đấu trường 8 WARCRAFT
#8QRQPRGQ8
9 2 332
233
0
0
32 Đấu trường 8 Migetru
#PP2L8CL
8 2 305
230
0
0
33 Đấu trường 7 Enzo&Riel
#29VG2P2J
9 2 239
223
0
0
34 Đấu trường 7 ben1
#8098JRYV8
8 2 222
222
0
0
35 Đấu trường 7 jessejack
#2RYYRJP2V
8 2 155
215
0
0
36 Đấu trường 7 Elder
Hypnotiq
#Y2JPJV8L
8 2 146
214
0
0
37 Đấu trường 7 IlyG
#LQYQVRQ8
8 2 061
206
0
0
38 Đấu trường 7 Kroniclesof670
#8J0JPG2C8
7 2 027
202
0
0
39 Đấu trường 6 LEGOLOVER670
#PCQ9PYRRC
7 1 908
190
0
0
40 Đấu trường 6 josh the imposs
#LYVGL0V
7 1 831
183
0
0
41 Đấu trường 6 Norjay670
#2CY2RYYGJ
9 1 765
52
0
0
42 Đấu trường 6 Elder
cubbybunny
#RR8JLQPR
8 1 755
52
0
0
43 Đấu trường 6 Elder
shadowrocks670
#P2RVGC2U
6 1 746
52
0
0
44 Đấu trường 5 hobokis
#88LGLQPR
8 1 641
49
0
0
45 Đấu trường 5 duls
#8YQJY208G
5 1 492
44
0
0
46 Đấu trường 4 burn
#P9PCQC0UJ
6 1 348
40
0
0
47 Đấu trường 4 Kingslayer
#9999UQ99U
7 1 337
40
0
0
48 Đấu trường 4 ANGEL
#P2YGQYJJV
8 1 096
32
24
20
49 Đấu trường 4 AkosiPanda
#P29RCQ2G8
4 1 002
30
0
10

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord