The B Team

#29CJJCG

46 726

33 / 50

Không có mô tả về hội

Nhận Vào Hội
Thành viên 33 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 46 726
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Ryan
Phạm vi chiến tích 4 033 – 5 711
Thông tin hội
Vị trí Bắc Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 380
Elder 22
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Bearded [email protected]
#VYPR202
13 5 711
2019-09-21 00:59:25
496
560
2 Elder
GoStars26
#QP2U9J2J
13 5 449
2019-09-21 00:53:23
476
320
3
1
Co-leader
Dave
#8PQQ00GV
13 5 422
2019-09-21 04:19:42
322
400
4
1
Elder
JCJR
#JVJR9JVY
13 5 365
2019-09-21 04:40:37
670
430
5
3
Elder
NavyChief
#9LU0CQPP
12 5 357
2019-09-21 01:33:05
166
0
6
1
Elder
thegreatjordo
#8UY8QGQ9
13 5 356
2019-09-21 00:50:19
234
560
7
1
Co-leader
largimus1
#8RLVC8PR
13 5 346
2019-09-21 04:19:42
612
480
8
3
Elder
clubby05
#9Q0P0C2R
13 5 321
2019-09-21 01:07:24
256
380
9
5
Elder
Perk26
#2920G0GVL
13 5 319
2019-09-21 04:37:16
286
430
10
1
Elder
FahQ Hog Rider
#Y202RJ2P
12 5 307
2019-09-21 00:00:28
206
200
11
1
Elder
JohnnyCa$H
#PGVP2VVG
13 5 304
2019-09-20 16:51:34
239
280
12
2
Elder
AceLeopard
#9QGY28QQR
13 5 281
2019-09-21 04:39:43
454
460
13
2
Elder
OWN3D
#20VQQ0LCY
13 5 268
2019-09-21 04:41:44
370
470
14
1
Leader
Ryan
#9YQLPCR2
13 5 240
2019-09-21 04:35:01
260
530
15
1
Elder
pilotpat
#2P8Y09Y9C
12 5 208
2019-09-21 01:01:33
266
120
16
1
Elder
Ahzidal
#LLQR9CYC
13 5 208
2019-09-21 01:14:33
530
0
17
2
Ryno
#80920YJ0
12 5 136
2019-09-21 03:51:43
181
360
18 Jimmem
#PQVG9JVY
11 5 095
2019-09-20 19:30:18
234
160
19
2
Elder
chillicat20
#229VU2LQR
12 5 090
2019-09-21 01:57:50
154
40
20 Elder
Loaf
#2PYUCGQRJ
12 5 073
2019-09-21 02:30:08
136
80
21
4
Elder
beastalexp
#9J8UUQC2
12 4 968
2019-09-21 03:26:34
96
0
22
1
Elder
Crushin'Guts
#2PL2JYP0
12 4 899
2019-09-20 02:36:47
108
200
23
1
Elder
royale itch 19
#28YUQ9PCJ
10 4 822
2019-09-20 23:02:29
0
0
24
2
birdman
#2U00GU8G2
12 4 809
2019-09-21 04:08:23
188
120
25
2
Elder
mom
#2JRJUVQJY
12 4 766
2019-09-21 00:14:55
78
160
26 Pluto Jones
#QC99CJR2
12 4 566
2019-09-21 03:25:54
184
280
27 Elder
Bradael
#90U8PRPR
12 4 542
2019-09-21 02:25:24
70
280
28 Elder
piekey84
#9PJL8CCP
12 4 406
2019-09-21 04:08:22
60
0
29 #m4t3o
#GGVV2RLV
11 4 270
2019-09-16 14:59:08
38
40
30 boss1
#8YGRGGUYQ
11 4 267
2019-09-18 04:52:49
10
40
31 Co-leader
Awww Duuude
#9GVJRC80G
10 4 131
2019-09-14 22:09:54
0
0
32 Elder
Grock33
#9JU9VJG9
12 4 102
2019-08-27 21:01:08
0
0
33 Elder
Oceans11inches
#2RCV2JR8
12 4 033
2019-09-12 02:04:20
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord