League o legend

#298YVGJ

50 864

48 / 50

💠WC To League O Legend Family💠 We are all friends here💠Be active and donate 300+ to be Elder💠

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 864
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Kogy
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 500
Thông tin hội
Vị trí Ai cập
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 514
Elder 21
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Risky
#GLRUQV09
12 5 500
2019-10-16 05:55:58
203
200
2 Co-leader
Bego0o0o
#2QPUQLU98
13 5 447
2019-10-15 22:30:55
342
160
3
1
Muhamed
#R9CLPR0V
12 5 368
2019-10-16 07:26:55
10
160
4
3
Elder
elsab3
#9PJ09JP2R
11 5 341
2019-10-16 08:29:46
356
206
5
1
Elder
AHMED TAREK
#998GLYV82
12 5 331
2019-10-16 02:41:30
182
200
6
3
Elder
mesho
#290G2J2UP
12 5 305
2019-10-16 09:16:43
98
80
7
2
Co-leader
Amr
#CGV9GJU2
12 5 296
2019-10-15 22:27:59
348
200
8 Co-leader
Gold Town
#80JYYQ0R
13 5 258
2019-10-16 09:13:10
96
40
9 Elder
Samy
#2VQVJLUYJ
12 5 243
2019-10-15 05:10:19
60
40
10
1
Elder
se7s
#RGYLPLLL
12 5 213
2019-10-16 09:22:36
56
190
11
1
Elder
Moo
#9JCLLC8YG
12 5 194
2019-10-16 00:12:22
185
160
12 Belal
#8289J0LY9
12 5 130
2019-10-15 23:48:55
18
200
13
2
Elder
wolvren
#9C9CJQ2Y
12 5 105
2019-10-16 09:22:41
150
120
14 Co-leader
fitness
#9JUR89PP
12 5 066
2019-10-16 03:30:53
190
280
15
1
ivca
#8VYVR2GU
13 5 043
2019-10-16 06:28:41
148
200
16
2
Elder
khelo
#8RRPPLVL0
12 5 020
2019-10-15 21:15:20
116
200
17 Elder
7ussien
#QGRJGGP
13 5 016
2019-10-16 08:09:00
742
280
18
4
Elder
EL GEFT
#99PG0RLGR
11 4 996
2019-10-16 09:15:58
288
220
19 Elder
anas
#8PRYG8VRR
12 4 991
2019-10-16 09:01:23
180
240
20 casper
#8Q2R0L08U
11 4 980
2019-10-16 05:47:06
0
160
21
8
Alexander
#8Y9RQ80V
12 4 959
2019-10-16 04:14:07
48
80
22
1
O.Ashry
#9J08C2QCU
12 4 939
2019-10-16 02:21:27
61
168
23 mero
#988PVL290
11 4 923
2019-10-14 07:56:10
40
40
24 ashry
#9J029GRGL
12 4 917
2019-10-16 00:25:06
9
150
25 AlmightyMost
#2YYVVL22P
10 4 900
2019-10-15 16:27:44
10
0
26 Co-leader
ZiadMetAli
#28VPY9RV
13 4 859
2019-10-16 08:35:25
48
0
27 Elder
rambo
#29CCVQVRY
12 4 855
2019-10-15 23:17:28
222
140
28 Elder
madrista
#2J88YLJJU
12 4 832
2019-10-15 22:41:09
88
80
29
1
Co-leader
salma
#PY2UR89JJ
11 4 811
2019-10-15 19:58:28
38
80
30
1
Elder
MoMo Hathout
#8UL8VVL2
13 4 810
2019-10-16 08:37:17
78
120
31
2
Elder
suzy
#28LJ2Q9RY
12 4 807
2019-10-15 18:43:57
126
80
32
3
koko
#2UYCC9VLP
11 4 805
2019-10-16 04:20:31
30
0
33
1
Elder
black viber 103
#8QC9VR8GG
11 4 800
2019-10-16 08:59:54
80
80
34
1
Co-leader
zozz
#99QQ9VCV8
12 4 771
2019-10-16 01:32:51
30
40
35
1
Taha
#2PRQR9QU9
11 4 734
2019-10-15 19:33:31
0
0
36 Elder
baher
#8GQU80PVV
11 4 703
2019-10-16 09:19:22
254
200
37 Elder
Ahmed Reda
#920J8RYR
11 4 680
2019-10-16 06:43:19
136
200
38
1
3mara
#9YCCQCL9J
10 4 632
2019-10-15 21:52:28
90
120
39
1
romio
#YJYP02CYP
9 4 596
2019-10-15 23:01:48
0
160
40
2
Elder
MusTa
#822G8CG9C
12 4 593
2019-10-15 16:36:50
322
160
41 MOWAFAK BADAWI
#220ULJVU9
11 4 484
2019-10-16 07:14:48
0
0
42 Co-leader
omar
#8CLYQ88Q
13 4 456
2019-10-14 12:14:51
16
40
43 Elder
abdelrahman
#Q2YY82P
12 4 448
2019-10-15 17:40:05
20
40
44 sameh
#8PP0PPCJJ
10 4 420
2019-10-15 21:17:04
0
0
45 Ma7aMeD
#PPC09Q00
11 4 341
2019-10-14 14:06:51
0
0
46 Leader
Kogy
#29C8UVGC
12 4 001
2019-01-22 19:42:26
0
0
47 Co-leader
Ahmed Siko
#2LVPPVJ29
13 4 001
2019-09-27 23:50:53
0
0
48 Co-leader
el3oss
#2Q88PCUG
12 4 001
2018-12-28 19:14:58
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord