Singapore

#292LJ80

46 945

50 / 50

#positive vibes #good clan donation #active war clan. join us if u r active in war and donation. no war / donation 200> == kick.

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 46 945
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader hocker
Phạm vi chiến tích 4 115 – 5 005
Thông tin hội
Vị trí Singapore
Đóng Góp Mỗi Tuần 6 060
Elder 31
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1
1
Elder
kaka
#2PP9YLQGC
13 5 005
2 502
302
200
2
1
Co-leader
FiiOoOoOo
#9Y2YPPP9
13 4 923
2 461
276
160
3
1
Co-leader
LaLaLa
#JL8LGVG
13 4 922
2 461
166
160
4
3
Co-leader
Elroar
#Y0U8G2GG
13 4 913
2 456
210
80
5 samc
#8P898L28
13 4 809
2 404
20
0
6
1
Elder
P00P00PRINCE
#9YC2GQC2
12 4 786
2 393
48
140
7
1
Elder
avalanche
#2LVVYJCR
13 4 743
2 371
78
160
8
1
Elder
Ruzaini
#RJV9VRYL
13 4 707
2 353
68
80
9
6
Elder
god
#9R0LQLL8
13 4 706
2 353
160
0
10 Elder
BangBusDriver
#PQ0VRCCP
13 4 694
2 347
50
120
11 Co-leader
Yogi
#CQVYU0RY
13 4 670
1 167
216
120
12
1
Elder
whatevil
#PGL9QC88
13 4 667
1 166
40
160
13
1
Elder
Sheng10
#L0UPJJRG
13 4 658
1 164
184
120
14
2
Elder
kevY
#2G090GYQ
13 4 650
1 162
314
160
15
12
Elder
lalaland
#982VV2PG
13 4 647
1 161
144
200
16 Elder
chui
#8PVL0YJ2
12 4 643
1 160
40
40
17 LUOES
#2YQY82PJ9
13 4 641
1 160
216
160
18
4
Elder
makkyrawrs
#V0YRV2J
13 4 626
1 156
98
120
19
13
Elder
crazyman
#QL2GRU02
13 4 619
1 154
242
160
20
2
Elder
jungege
#80P0JU9L
13 4 618
1 154
146
160
21
3
Elder
mentos
#8YQPUQG8
13 4 601
552
250
160
22
10
Elder
Jarrel27
#CRJJJ02
13 4 601
552
30
80
23
4
Co-leader
Eric_Master_Peh
#CC2U0
13 4 600
552
220
160
24
3
Elder
Little Fiona
#8LLLJQQY
12 4 600
552
188
160
25
5
uber/grab
#PQR8P2VP
13 4 600
552
154
120
26
3
Elder
onenightinbedok
#2C2LPRVV
13 4 588
550
78
120
27
1
Elder
epicnoob
#8JJV8RCY
13 4 555
546
126
120
28
1
Elder
mOKie
#8C8J9PUQ
13 4 528
543
41
120
29
1
Elder
james
#8PUQY9PP
13 4 522
542
316
160
30
1
Leader
hocker
#288C2R0L
13 4 521
542
50
80
31
2
Blue Ox Arthur
#9CGGQG99
12 4 515
451
30
120
32
4
Elder
michael
#PV2UPJVP
13 4 510
451
108
120
33
5
nicholas
#GL8GV8QG
12 4 508
450
40
80
34
3
*Rand*
#P82Q2RCL
13 4 480
448
10
80
35
1
Elder
NASUB
#2JJRV0QR9
12 4 477
447
176
160
36
11
Elder
MJT
#Y09RL00P
13 4 464
446
86
160
37
2
Elder
Seto Kaiba
#9YL9CUV8
13 4 460
446
10
40
38
1
Co-leader
su
#P9RP8J0R
13 4 445
444
20
120
39
3
jasper:)
#8GL20J28
12 4 436
443
40
120
40
3
Elder
handsome
#8VR2LVC8
12 4 430
443
118
120
41
1
Elder
bluepotato
#LCJPUUGJ
12 4 423
132
30
120
42
1
Elder
Chief D
#99Q99G9Y
13 4 418
132
108
120
43
1
BCTM
#88RGPVQU
12 4 403
132
68
120
44
1
Elder
MasterShao
#2U0YJ9QUJ
12 4 389
131
114
120
45
1
ZackyWinchester
#8C9JCRPP
13 4 320
129
86
120
46 Elder
RT
#PULR2ULL
12 4 305
129
135
160
47 Elder
Gomu_panda
#GQYCPPY2
12 4 291
128
10
80
48 martin
#9YJGQ02C
13 4 251
127
222
200
49 hamsterlord1987
#YLULCU8R
13 4 171
125
20
40
50 ZacGe
#RV8G99UL
11 4 115
123
158
80

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord