Singapore

#292LJ80

55 865

49 / 50

Active Clan! Nonstop war to complete all 3 collections round/final battle! Do join our telegram or whatsapp chat.

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 55 865
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Ruzaini
Phạm vi chiến tích 4 154 – 6 035
Thông tin hội
Vị trí Singapore
Đóng Góp Mỗi Tuần 26 484
Elder 16
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
4
Elder
ALPS
#2G2GRQ8UU
12 6 035
2020-02-23 09:41:18
518
720
2
1
Co-leader
kaka
#2PP9YLQGC
13 5 953
2020-02-23 10:23:21
920
752
3
1
Kimochi-Ni3
#PV0UJ8LY
13 5 871
2020-02-23 04:51:58
366
640
4
3
Elder
jungege
#80P0JU9L
13 5 764
2020-02-23 08:45:28
1505
560
5
1
Co-leader
Elroar
#Y0U8G2GG
13 5 735
2020-02-23 10:03:35
1114
792
6
1
ハメ太郎
#2JY8JLV9R
11 5 688
2020-02-22 09:55:23
30
40
7
6
Elder
Rigster
#Y9QPLLRL
13 5 670
2020-02-23 10:10:04
1341
600
8
2
MasterShao
#2U0YJ9QUJ
13 5 655
2020-02-23 09:26:24
190
520
9
2
Elder
crazyman
#QL2GRU02
13 5 651
2020-02-23 10:12:04
608
800
10
2
Elder
makkyrawrs
#V0YRV2J
13 5 650
2020-02-23 08:39:11
216
480
11
2
Elder
chui
#8PVL0YJ2
13 5 642
2020-02-23 09:54:35
178
560
12
8
Co-leader
Eric_Master_Peh
#CC2U0
13 5 641
2020-02-23 09:48:11
678
800
13
3
juxpiter
#9JL0JRUY
13 5 580
2020-02-23 08:26:50
243
370
14
1
Elder
MJT
#Y09RL00P
13 5 570
2020-02-23 10:12:24
392
760
15
3
Elder
god
#9R0LQLL8
13 5 555
2020-02-23 05:41:28
530
600
16
7
Elder
BCTM
#88RGPVQU
13 5 550
2020-02-23 09:58:30
234
520
17
3
Elder
Yogi
#CQVYU0RY
13 5 545
2020-02-23 10:01:42
391
640
18
1
Julian
#PV8QPQGC
13 5 530
2020-02-23 08:43:25
172
480
19 RT
#PULR2ULL
13 5 526
2020-02-23 10:06:09
1190
680
20
2
Elder
Sheng10
#L0UPJJRG
13 5 505
2020-02-23 10:07:43
138
400
21
3
Leader
Ruzaini
#RJV9VRYL
13 5 491
2020-02-23 08:16:48
318
560
22
2
Elder
P00P00PRINCE
#9YC2GQC2
13 5 454
2020-02-23 10:17:46
360
590
23
2
hong1027
#2RL82YQY0
13 5 453
2020-02-23 10:15:54
982
750
24
2
Blue Ox Arthur
#9CGGQG99
13 5 453
2020-02-22 14:40:41
118
240
25
3
Co-leader
Chief D
#99Q99G9Y
13 5 443
2020-02-23 05:40:23
476
520
26
4
VladDragon
#L8LJLQ0G
13 5 416
2020-02-23 10:23:37
1521
640
27 Elder
mOKie
#8C8J9PUQ
13 5 413
2020-02-23 09:03:06
108
440
28
3
whatevil
#PGL9QC88
13 5 402
2020-02-23 05:07:08
110
320
29
3
bluepotato
#LCJPUUGJ
13 5 401
2020-02-23 07:00:33
28
280
30
1
Half3lven
#YUPV0LC2Y
12 5 349
2020-02-23 04:42:36
605
560
31 Elder
clarence
#R9R9VRGP
13 5 337
2020-02-23 10:22:15
1329
790
32
4
davidoff
#92G8CJ9JR
13 5 331
2020-02-23 08:30:01
500
640
33
1
JusDomo
#8L2LGLUUL
12 5 311
2020-02-23 10:11:56
1016
680
34
2
Co-leader
LaLaLa
#JL8LGVG
13 5 309
2020-02-22 06:37:47
390
480
35
2
KANYE
#QQVPRC2
13 5 304
2020-02-23 04:25:08
10
440
36
4
Jack
#YGPJJP8L
12 5 275
2020-02-23 08:57:00
406
440
37
2
Co-leader
FiiOoOoOo
#9Y2YPPP9
13 5 272
2020-02-23 08:17:44
520
560
38
1
Elder
mentos
#8YQPUQG8
13 5 254
2020-02-23 05:56:00
1082
770
39
2
KayJayDouble-U
#2JYJCP90
12 5 235
2020-02-23 08:59:09
48
240
40
2
Fallen Angel
#8UVRRCYP
12 5 196
2020-02-23 10:17:30
670
520
41 12December
#288C2R0L
13 5 173
2020-02-23 08:36:45
374
680
42 recXion
#GR2822QU
12 5 151
2020-02-23 07:02:42
470
440
43 Zeph
#QRG29VPJ
12 5 121
2020-02-23 05:14:11
228
360
44 InfIsaac
#UUJ22GR
12 5 119
2020-02-23 09:57:10
237
360
45 elwy
#9CJPJ820
12 5 100
2020-02-23 09:57:26
604
560
46 ♠️无名之辈♠️
#20R9UUCV
12 5 029
2020-02-23 09:46:56
656
510
47 Elder
Heated Swift
#8YYVLRQY
13 4 967
2020-02-23 09:09:40
1708
800
48 samc
#8P898L28
13 4 951
2020-02-23 08:44:59
0
0
49 ZacGe
#RV8G99UL
12 4 154
2020-02-23 10:16:03
198
320

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord