MoscowPr1de

#2929Y8P

52 670

45 / 50

Добро пожаловать! Клан для активных и адекватных людей. Картами не обидем😎.Идем в 🔝. Актив в клановых войнах обязателен!⚠️

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 670
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Bars1922
Phạm vi chiến tích 4 001 – 6 166
Thông tin hội
Vị trí Nga
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 126
Elder 12
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
にゃんちゅう
#2R8RJ20Y
13 6 166
2019-10-22 07:17:56
160
110
2
1
Leader
Bars1922
#290QPJJLY
13 5 926
2019-10-22 08:48:27
278
160
3
1
Co-leader
voin allaxa
#8JRVJL22
13 5 826
2019-10-22 06:56:46
236
160
4 Elder
Artur
#UPV2JUPL
12 5 664
2019-10-21 22:19:29
154
120
5 Co-leader
денис
#9UJGR22G
13 5 542
2019-10-22 05:36:51
84
40
6 Elder
polat
#8RLVGYQY2
13 5 539
2019-10-22 03:48:59
119
120
7 Co-leader
CHEESE
#28YYRP9UC
13 5 465
2019-10-22 08:19:49
242
120
8
2
Co-leader
___Foks___
#2J292PP8
13 5 453
2019-10-22 05:37:13
52
160
9
2
Elder
Kas
#PGJYGYJRG
12 5 374
2019-10-22 08:34:47
164
160
10
1
(ЯРИК)
#98RRRCP
13 5 367
2019-10-22 06:49:01
162
120
11
3
Elder
marshmello
#8U8RRCYLV
11 5 367
2019-10-22 07:29:06
76
80
12
1
Elder
vorobey
#220VC8YPR
13 5 341
2019-10-22 08:22:29
40
120
13
2
Espio
#9PCL0Q9Q
12 5 331
2019-10-22 07:26:37
26
40
14
2
Elder
Фунтик
#2QGYJL90J
13 5 318
2019-10-22 07:34:09
216
160
15
1
Xyesos228
#LPGYC9CY
12 5 308
2019-10-22 08:49:33
72
120
16 Elder
Srpski777
#9GC8RCRL8
12 5 209
2019-10-22 08:41:06
80
160
17 UraKing
#CU0J2JR8
13 5 124
2019-10-21 18:47:05
38
80
18
1
Elder
Slayer
#2QLYGVQJP
12 5 098
2019-10-22 04:44:17
174
120
19
1
MEGALADON_ULTRA
#88VY989JJ
10 5 072
2019-10-22 08:52:53
126
80
20
2
_Frostmoll_
#2L2V0080R
12 5 052
2019-10-22 05:09:08
90
120
21 Bako
#2GP2RC2J
12 5 041
2019-10-22 06:14:05
7
80
22
1
shturmovick
#Q2UGJCUV
12 5 039
2019-10-21 23:31:02
48
0
23
3
Elder
Alibi
#9PUP0VVLV
11 5 029
2019-10-22 03:02:15
120
120
24
1
Quadratish
#2P8J8YJJ8
11 5 019
2019-10-22 03:20:48
68
80
25 @[email protected]
#2GLPVVLLY
11 5 016
2019-10-22 08:21:37
0
0
26
2
Eric
#PRYVGPQ9P
10 4 991
2019-10-22 07:48:21
66
120
27
4
Fake_1337
#2PCUUUYU
11 4 953
2019-10-22 08:13:25
10
80
28
1
Elder
oDyBaH4ik
#8GGJUGU2
13 4 901
2019-10-22 06:44:04
130
120
29
1
savva52
#2RPGUVV2
12 4 901
2019-10-22 05:54:17
50
80
30
3
★DefEndEr★
#9YUGCU2RJ
10 4 900
2019-10-22 08:14:05
184
80
31
1
klesh08
#88P9L80P
12 4 889
2019-10-21 20:36:45
26
40
32
4
Van9
#98PQCLUUJ
10 4 866
2019-10-22 08:06:02
16
120
33
6
Gabriel
#PR0PL9820
10 4 863
2019-10-22 08:20:39
104
80
34
1
Андрюха™
#8R0828C09
12 4 847
2019-10-21 10:54:31
60
80
35
1
Илья
#9GYYPCUG
10 4 817
2019-10-21 16:39:24
46
0
36
1
SKELEalBRO
#80Q8RR99G
10 4 809
2019-10-22 05:46:52
54
120
37
2
⚠️TIGER⚠️
#YYG2CJLLJ
9 4 797
2019-10-22 08:55:57
120
120
38
6
элькобалио
#8LRQ2VLUV
12 4 767
2019-10-22 08:24:17
0
40
39
1
матвей
#22PJP09PC
10 4 761
2019-10-22 08:24:41
120
120
40
2
ValleyBall
#PPRLG8JJ
12 4 740
2019-10-22 08:25:38
68
80
41 GamingWizard
#JLGU8GYG
10 4 720
2019-10-17 08:27:14
0
0
42 твоя мама
#PY0JLUUV
11 4 701
2019-10-22 08:12:32
166
80
43 zerro
#2VVPVV88Y
10 4 657
2019-10-22 07:14:52
56
0
44
1
.::ЁZHIK::.
#8V90YQL0Y
11 4 606
2019-10-22 04:32:27
8
80
45
1
Elder
guna
#9UU999R2
13 4 001
2019-09-22 06:20:36
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord