Brave & Venus

#28VPRJQV

45 651

48 / 50

No more than 3 existing request of the same card at any one time. complete war once you start. donation min.150/mnth. War:Always

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 45 651
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader Lyon
Phạm vi chiến tích 3 824 – 5 026
Thông tin hội
Vị trí Singapore
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 910
Elder 21
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Mex
#UPQPVU9L
13 5 026
2 513
128
160
2 Leader
Lyon
#8PCVVVYL
13 5 007
2 503
404
230
3 Elder
matata
#PJPUGQY0
12 4 913
2 456
246
160
4
1
Elder
hakuna
#9V8RGRG2
13 4 889
2 444
200
160
5
1
Co-leader
Zlade
#2VLLYY9V
13 4 872
2 436
258
200
6
2
Co-leader
Wallydavid
#LYJJJV8
13 4 788
2 394
578
240
7
1
Elder
LexisSG
#9JJ8GQ2
13 4 717
2 358
0
0
8
1
Co-leader
StaGeD
#PR8CUJ2G
13 4 692
2 346
108
120
9
2
Co-leader
Eutuxia
#PGQGPC88
13 4 671
2 335
332
200
10
2
Drannek
#89CYYQG29
12 4 633
2 316
282
160
11 Elder
jazpa
#2GGQPP9RQ
12 4 605
1 151
348
210
12
2
Elder
Swofle
#YPPY9Q9R
13 4 584
1 146
97
200
13 Elder
Rabbidevil
#80CRL9R28
12 4 564
1 141
81
80
14
1
Elder
Eugene
#LL9LRR9Y
12 4 514
1 128
28
240
15
1
Elder
Goldrush
#RYJ2PGG0
12 4 490
1 122
179
120
16
2
Elder
Vic
#28QV0VPC
12 4 447
1 111
0
160
17
3
xarlyrico
#8JJ9CG0GV
11 4 444
1 111
106
120
18
1
Elder
sodalime
#V0V2VQQL
13 4 429
1 107
76
160
19 Elder
darrenwxy
#GLU8LC92
11 4 423
1 105
58
200
20 Elder
Manaber
#LGVGYVUP
13 4 423
1 105
252
140
21
5
Aerave
#G2CUV8JQ
11 4 410
529
27
40
22
1
Elder
Alvin Njm
#2CLUPRGUU
11 4 406
528
20
50
23
1
Elder
Stale Legion
#92YC2GQ9
13 4 394
527
8
160
24 Lohmaigai
#2JRQ2YRP2
12 4 380
525
132
120
25 Co-leader
dai lo
#PQR88G8
12 4 352
522
0
0
26
1
Elder
Killer
#RVVGQRR
12 4 322
518
84
120
27
4
Elder
Quiet
#YQU0JY9
13 4 319
518
208
0
28
1
Elder
JaySean
#20LY9J20U
12 4 304
516
105
200
29
2
Axelelel
#QPV2JJYC
12 4 295
515
68
120
30 Co-leader
isaac
#20CCJUQ90
12 4 270
512
92
120
31
3
Smith Aguirre
#92V0RU8JL
11 4 265
426
10
120
32 tomatoe888
#9GJVY8PLR
12 4 248
424
378
200
33
2
melvinlim
#P800JRGR
12 4 245
424
216
120
34
1
PKe707
#9ULGRQ0V
12 4 228
422
76
120
35
1
Elder
Salver
#2Y9JJG89V
11 4 179
417
209
200
36
2
Elder
Madhur
#80YRC9G0G
11 4 178
417
96
120
37 Nacho_Game
#888PYLQ8J
12 4 107
410
0
0
38
2
kamilosyk
#8CRJY0YR2
11 4 084
408
18
40
39
1
TheKing Solomon
#2JGQU9U9
12 4 059
405
0
0
40
1
Scooby
#22RYRJ82
13 4 056
405
0
0
41 LarKM
#Y2RL22UC
11 4 051
121
0
0
42
4
forever blue
#90LQGJQR
11 4 037
121
36
120
43
1
Лорд Андрей
#9YJUQ8GRC
11 4 025
120
0
0
44
1
Elder
King Lek
#2C9G82RU
12 4 025
120
28
80
45
1
BlueSwifts
#9GV9YUJCQ
10 4 005
120
106
200
46
1
Elder
n00B33z
#2QG8QRVJ
13 4 004
120
94
160
47 Đấu trường 12 MADMEN
#GYJR9VL9
11 3 974
119
28
80
48 Đấu trường 12 yourdaddysgirl
#9JUQ8YRY8
10 3 824
114
110
160

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord