Brave & Venus

#28VPRJQV

53 063

46 / 50

must finish clan war if participate in card collection. Donations: min 150/week. inactive will be kicked

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 53 063
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Lyon
Phạm vi chiến tích 4 201 – 5 880
Thông tin hội
Vị trí Singapore
Đóng Góp Mỗi Tuần 15 170
Elder 26
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Zlade
#2VLLYY9V
13 5 880
2020-02-22 00:14:21
1133
610
2 Elder
sodalime
#V0V2VQQL
13 5 770
2020-02-21 14:57:41
539
360
3 Elder
darrenwxy
#GLU8LC92
12 5 623
2020-02-21 17:39:26
653
440
4 Co-leader
Eutuxia
#PGQGPC88
13 5 621
2020-02-21 23:48:35
689
560
5 Leader
Lyon
#8PCVVVYL
13 5 570
2020-02-21 15:54:14
831
520
6
5
Elder
Swofle
#YPPY9Q9R
13 5 452
2020-02-22 00:00:32
402
520
7
3
Elder
jazpa
#2GGQPP9RQ
13 5 439
2020-02-21 17:41:49
380
440
8 Elder
Drannek
#89CYYQG29
12 5 435
2020-02-21 17:55:06
320
380
9
3
Elder
Frank Escobar
#8P22U2GQL
12 5 426
2020-02-21 22:25:23
126
0
10
1
softnyx212
#22UPP22G0
12 5 407
2020-02-22 00:31:23
218
470
11
1
Elder
Eugene
#LL9LRR9Y
12 5 402
2020-02-21 20:34:54
342
560
12
5
Elder
rooster
#809G8JV0J
12 5 351
2020-02-21 18:10:42
340
480
13 Elder
Goldrush
#RYJ2PGG0
13 5 336
2020-02-21 19:34:15
114
480
14
1
Jon
#9VVGL2G8
12 5 327
2020-02-22 00:46:14
148
40
15
1
Elder
Alvin Njm
#2CLUPRGUU
12 5 323
2020-02-21 14:20:58
176
360
16
1
Elder
NIGGLY
#228QQQPJ8
12 5 312
2020-02-21 18:54:02
425
440
17
1
Co-leader
Mex
#UPQPVU9L
13 5 303
2020-02-21 20:58:50
54
136
18 Co-leader
Wallydavid
#LYJJJV8
13 5 277
2020-02-22 00:39:57
601
580
19
3
Elder
Aerave
#G2CUV8JQ
12 5 248
2020-02-21 12:58:16
78
120
20
1
Elder
king
#PPJ8RP2VP
12 5 229
2020-02-21 15:04:06
1106
400
21
1
Elder
BlueSwifts
#9GV9YUJCQ
11 5 227
2020-02-21 21:09:45
161
560
22
5
rubrick
#PG9Y22CG
12 5 219
2020-02-21 17:53:36
88
360
23
1
Grim Reaper
#P0JQ9UPRC
11 5 211
2020-02-21 14:29:48
90
390
24
3
Elder
Nikki
#PC028QPRU
12 5 211
2020-02-21 19:34:06
424
400
25
2
memeboy
#RQG2PLLV
11 5 186
2020-02-21 18:35:34
196
280
26
1
Elder
Quiet
#YQU0JY9
13 5 163
2020-02-21 16:57:18
506
40
27
1
Elder
Killer
#RVVGQRR
13 5 163
2020-02-21 17:55:08
574
490
28
5
Elder
Darkmeroth
#PJ909LCGJ
12 5 142
2020-02-21 23:54:34
430
420
29
1
Elder
Manaber
#LGVGYVUP
13 5 130
2020-02-21 16:06:25
446
400
30
1
Dumb game
#Q8C9RJ8G
13 5 129
2020-02-21 09:15:19
158
150
31
1
CaSte妇女
#YY0LG0LLP
11 5 065
2020-02-21 21:29:53
746
480
32
1
mirloblanco66
#UVRY8LVL
13 5 055
2020-02-21 18:37:14
710
440
33
1
言辞.
#P2CPGC8R8
11 5 050
2020-02-21 14:35:42
244
400
34 KingSameerMalla
#8JUQJ0G8
13 5 005
2020-02-21 07:43:19
224
120
35
1
Elder
yourdaddysgirl
#9JUQ8YRY8
12 4 995
2020-02-21 15:16:31
206
520
36
1
Elder
Stale Legion
#92YC2GQ9
13 4 986
2020-02-21 14:57:55
64
370
37
2
naturalClasher
#Y2LGL892G
10 4 936
2020-02-22 00:45:42
108
70
38 Elder
Vic
#28QV0VPC
12 4 930
2020-02-21 16:27:16
198
440
39 Co-leader
isaac
#20CCJUQ90
13 4 824
2020-02-21 12:49:53
396
320
40 Elder
Jindër
#YGQYQ0L0R
11 4 755
2020-02-21 21:05:18
230
320
41 yogeshwar
#9GRY8GL0J
11 4 709
2020-02-14 18:01:50
0
0
42 Elder
Lennave
#QUY8UYJR
12 4 693
2020-02-21 15:29:15
110
80
43 ZhengTing
#2VLCQ2CJ
12 4 591
2020-02-09 09:17:27
0
0
44 Elder
BaiMile2007
#2CLQ22VPR
11 4 569
2020-02-21 17:32:23
40
0
45 Elder
Tamil Nanban
#8C0Q9VLLV
12 4 489
2020-02-21 10:37:10
40
40
46 King Lek
#2C9G82RU
12 4 201
2020-02-21 22:22:11
106
184

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord