Rocket's

#28V2QQ9C

58 744

50 / 50

Rocket‘s Familie🚀rockets-cr.de🚀Top DE Clan 🚀Bewerbung via Line: funnyfox2 🚀E-Sports: ASRockets🚀Rockets League Home 🚀

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 58 744
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader ✨Dennis-Rocket✨
Phạm vi chiến tích 5 228 – 6 693
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 670
Elder 12
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Rocket‘s I Dodo
#QULCYU0
13 6 693
2019-10-21 20:07:18
0
40
2 Elder
Rocket’s I Maxe
#2VPVRYV89
13 6 223
2019-10-21 15:25:10
10
80
3 Rockets I Snake
#22LRCCPJR
13 6 203
2019-10-21 19:39:44
0
0
4
1
RuhrKnappe
#2UJPYU080
13 6 051
2019-10-21 20:27:25
82
120
5
1
Elder
NotRager
#GR2R00QV
13 6 017
2019-10-21 13:13:05
20
40
6
1
Filip
#2Q2P88VYL
13 6 004
2019-10-21 20:15:06
56
40
7
3
Leader
✨Dennis-Rocket✨
#28GUPGY2
13 5 997
2019-10-21 21:37:12
403
0
8
1
Elder
Timo Peterli
#GJJRVUVL
13 5 944
2019-10-21 18:32:23
31
80
9
4
Dylan
#9Q0RU0JPR
12 5 862
2019-10-21 20:12:52
36
40
10
2
ladislAURUS!™
#20QUVUVRY
13 5 844
2019-10-21 22:58:27
60
40
11 Elder
Ano
#GUJGPJLP
13 5 838
2019-10-21 21:31:46
8
80
12 Tobi :p
#2JJ9V0LCU
13 5 802
2019-10-21 15:48:24
0
40
13
1
Co-leader
JeffyJef-Rocket
#8P988JLV0
13 5 778
2019-10-21 22:27:19
92
90
14
4
GoLdBerG
#2LG80298
13 5 763
2019-10-21 23:07:54
8
40
15 djdanid
#Y0UQLPPQ
13 5 759
2019-10-21 22:01:05
68
110
16
2
⭐Russak⭐
#2PJPV0VY0
13 5 749
2019-10-21 19:58:42
54
80
17
8
⭐AaronIsGod⭐
#2RYLL29V9
13 5 739
2019-10-21 15:33:37
118
80
18
12
Sir Cookie
#LJYVVV0V
13 5 733
2019-10-21 23:26:37
126
80
19
3
Solb¥
#CJY2P8YL
13 5 704
2019-10-21 22:15:27
268
120
20
3
Elder
ZK I Martin⚡
#29UVC8LJ0
12 5 704
2019-10-21 21:59:22
10
80
21
3
Elder
Rockets I Task
#8LGL82JQ0
13 5 701
2019-10-21 17:55:43
98
80
22
6
Rocket's | Onky
#9PVLCGVQ
13 5 680
2019-10-21 20:44:24
404
100
23
2
Eden
#8880L2YUY
13 5 675
2019-10-21 19:47:10
35
80
24
4
⚡SULTAN⚡
#Y8LYL099
13 5 669
2019-10-21 15:45:53
0
0
25
6
Co-leader
✨Mattes-Rocket✨
#2QQ2UYRVP
13 5 654
2019-10-21 21:05:48
210
120
26 %MON€¥%
#P0Y22LQR
13 5 643
2019-10-21 20:06:21
40
120
27
8
Elder
AHMAD_ROCKET
#PYLV8RG9
13 5 629
2019-10-21 22:11:13
30
80
28
5
Elder
Selly
#298Q2UG92
13 5 625
2019-10-21 19:52:37
3
80
29 Elder
Thomes Cuck
#8QRGQY28
13 5 622
2019-10-21 16:07:30
10
80
30
3
Russe-ZoRo
#PPLG2GG2
13 5 610
2019-10-21 11:07:34
40
40
31
3
Robert
#98L2RU0G
13 5 609
2019-10-21 21:44:07
44
120
32
4
Timber
#Q2CQUPRV
13 5 602
2019-10-21 19:13:55
156
80
33
9
Çøøķiĕ-Rocket
#2UU90CUQJ
13 5 601
2019-10-21 19:50:30
132
80
34
1
LottevsRobsen
#PGJ2UUJQ
13 5 585
2019-10-21 21:19:06
33
80
35
3
❤️zjonney❤️
#JV0YL09
13 5 581
2019-10-21 21:29:05
20
80
36
3
Andi
#99Y98V0
13 5 580
2019-10-21 15:31:50
100
80
37
4
SK⭐ClashKing⭐
#GJC8CVU
12 5 557
2019-10-21 15:02:25
10
40
38
2
Reckless FLX
#2JVJRUCR2
13 5 516
2019-10-21 22:56:28
118
80
39
2
tscho²
#CRGU0LJ
13 5 512
2019-10-21 20:10:14
121
80
40
4
Ghost winner
#9YLUYJ8U
13 5 488
2019-10-21 16:47:30
28
80
41
2
Elder
Adraek
#LRJ0JV00
13 5 468
2019-10-21 22:04:32
80
110
42
4
Elder
Rocket's I Bozz
#YGGVRGY9
13 5 466
2019-10-21 23:00:42
36
40
43
2
×KIRITO©®
#2L9GURYPQ
13 5 451
2019-10-21 18:39:07
188
80
44
2
marius14
#89LC9UGG0
13 5 433
2019-10-21 18:34:34
126
80
45
4
xP_r_ii_n_z_Z
#LL0J90VR
13 5 400
2019-10-21 15:29:15
10
80
46
2
Co-leader
PapaMissaRocket
#2GRRJQPPC
13 5 365
2019-10-21 23:00:21
40
60
47
2
Elder
Juelsen
#8RPLYU2C
13 5 289
2019-10-21 21:49:50
8
120
48
2
ElianCAB
#90P9LQLQ0
13 5 276
2019-10-21 22:04:57
72
120
49
2
Maurice
#2RRLPYYV
13 5 234
2019-10-21 20:50:37
28
120
50
2
'Shalom'
#800L8U0C
13 5 228
2019-10-20 00:19:01
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord