100Ms

#28U2C8J

45 889

41 / 50

כנסו תשחקו ותהנו! לא מקללים כאן! קלאן מלחמות, חובה לבצע 3 קרבות בהכנה ולהתאמן לפני הקרב במלחמה! 50+ ניצחונות במלחמה!

Nhận Vào Hội
Thành viên 41 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 45 889
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Spyro
Phạm vi chiến tích 4 157 – 5 173
Thông tin hội
Vị trí Israel
Đóng Góp Mỗi Tuần 13 020
Elder 8
Co-leaders 27
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Damnnnn
#PJG8PRU0
13 5 173
2 586
378
40
2 Co-leader
RoyalJew
#8QV99C82
13 4 953
2 476
326
320
3
1
Co-leader
amitst
#GR0P0PC8
13 4 868
2 434
444
360
4
1
Co-leader
mighty amir
#9YJ2CVC8
13 4 825
2 412
540
480
5
2
Co-leader
lil big
#Q2889C0
13 4 824
2 412
506
480
6
1
Co-leader
Raphul
#R8P0CLL
12 4 822
2 411
80
160
7
1
Co-leader
avital
#RC2U0VPG
13 4 807
2 403
140
320
8
2
Co-leader
AmitCapoano
#8G2PQ28CC
13 4 786
2 393
336
0
9 Co-leader
roy
#829CCYCJR
12 4 764
2 382
266
360
10
2
Co-leader
Nahumi
#2YQ00LPRV
12 4 764
2 382
146
360
11
3
עילאי
#2QLPJ2YQJ
12 4 763
1 190
68
80
12
2
Co-leader
Larik
#80CGRCCGV
13 4 757
1 189
553
440
13
2
Co-leader
ori.h
#8G9QRPJG
12 4 705
1 176
170
400
14
1
Co-leader
Aleksh
#8GQU0P8Q
12 4 692
1 173
218
240
15
2
Co-leader
7IM4
#2QU0VY88
13 4 671
1 167
398
360
16
5
Co-leader
shpiniza
#2RGJ22LRC
13 4 662
1 165
646
400
17
1
Leader
Spyro
#JUYCPVY
13 4 645
1 161
884
480
18
2
Co-leader
BigFatLoser
#8J9JVU2G8
11 4 644
1 161
156
280
19 Elder
KHALED
#2YPYPJGJY
13 4 621
1 155
246
320
20
1
Co-leader
TanTan
#2Y2Q0VQG2
12 4 621
1 155
148
320
21
3
Co-leader
idan
#2Y02UG0PL
12 4 611
553
138
280
22
4
Co-leader
Ivan
#C88PQY9V
13 4 607
552
310
360
23 Elder
pasharel
#2GGYCG09V
12 4 584
550
334
440
24
4
Elder
Nir
#8JU0GJYC0
12 4 567
548
284
320
25
3
Elder
cbcdahkj
#2RQRRGJ0Y
12 4 541
544
1036
480
26
1
Co-leader
timgold
#UR2RRY0L
12 4 537
544
70
80
27
1
Co-leader
Leis
#RVJ0UV88
12 4 535
544
366
400
28
1
Co-leader
adam
#CUQ9YUQL
12 4 486
538
228
360
29
3
Co-leader
TAMIR
#2GJ99YUP
12 4 468
536
176
360
30
1
Co-leader
dudi
#C09UYC9
12 4 449
533
868
480
31 Co-leader
harelpinhasi
#2VQ9PVGQL
12 4 425
442
251
320
32
1
LavieA
#2VUPJCUQU
12 4 420
442
80
120
33
2
Elder
Green NRG
#8VCJQVLV9
12 4 405
440
526
320
34 master
#28GJJUCVP
12 4 364
436
574
360
35
1
Elder
דולב
#C0G2L0YG
12 4 356
435
78
280
36
2
XHarelosX
#889LQVPY0
12 4 348
434
148
200
37
3
noni
#9QJGQ2VQ
12 4 326
432
60
80
38
1
Elder
Diablo
#2GYRQ9PU
13 4 325
432
418
480
39 Co-leader
ziv
#2Q9GQPRJ2
12 4 262
426
288
440
40
1
Elder
nehemia
#2P92QGPYC
11 4 212
421
0
360
41
1
Co-leader
Nadavb
#8PP92J89
12 4 157
124
8
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord