#J's

#28Q8LUP

45 639

47 / 50

warmest welcome // active players // donate to indicate active // will clear up space every week // complete ALL games in war :D

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Đóng
Điểm của hội 45 639
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader Mr.J
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 066
Thông tin hội
Vị trí Singapore
Đóng Góp Mỗi Tuần 16 870
Elder 17
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Linus
#QVJR02P0
13 5 066
2 533
994
560
2 Elder
yyy
#GRP2VR0J
12 4 950
2 475
440
480
3
1
Elder
ICE
#PG08LCP9
12 4 752
2 376
48
120
4
2
Elder
Jason
#9G82YP8P
13 4 745
2 372
408
480
5 PUKULUL
#P8U9G2QQ
13 4 720
2 360
0
0
6
4
Elder
terrotear
#9P0CG8JL
13 4 698
2 349
1170
680
7
1
Elder
CryingKing
#JQ800QPC
13 4 698
2 349
766
640
8
1
Alicia See
#JRR9LUL9
13 4 669
2 334
923
480
9
5
Hao Yii
#PG022LCJ
12 4 667
2 333
545
600
10
8
hongun
#2LLL0VV09
12 4 646
2 323
813
720
11
2
Elder
Yaksha
#R2CQYPCG
13 4 639
1 159
138
520
12
3
Elder
matrix
#LV9GYQUP
13 4 637
1 159
986
480
13
2
Elder
watto
#9RLQJ92L
13 4 630
1 157
308
320
14
2
Leader
Mr.J
#2RGQQ9C0
13 4 610
1 152
490
480
15
12
Elder
Finney
#VQJRVRPL
12 4 593
1 148
1174
590
16
1
Co-leader
Ameister
#QQ0UQJLR
13 4 588
1 147
306
400
17
1
Elder
power
#QPC8YYQR
13 4 583
1 145
70
520
18
1
Elder
necro
#2RJURJV8
12 4 561
1 140
287
400
19
2
Elder
Shangmei
#L9R9LUVR
12 4 512
1 128
30
120
20
2
DJKing
#PGLVGPP
12 4 509
1 127
190
440
21
3
Elder
mh
#YYLLLU9U
12 4 474
536
206
280
22
6
hasssoonna
#Y9YL2VL
12 4 472
536
258
80
23
4
Elder
Raging Baldie
#2Y0U90QL
12 4 471
536
272
400
24
1
eric
#QRU8CLY2
11 4 466
535
30
80
25 Co-leader
blubfishh
#JR2RLY98
13 4 454
534
460
640
26 kelphain
#2VR2YGC08
12 4 445
533
286
520
27 Basketball Guy
#YPQ2YJ9Q
12 4 439
532
156
240
28
2
el depredador
#8CGRGJV2C
12 4 400
528
820
680
29
9
awesome
#2YC908Y0G
12 4 398
527
694
520
30
1
Elder
Haoo
#QQ2GY9R0
12 4 356
522
442
440
31
2
socsip
#9Y8RGU0J
12 4 342
434
600
520
32 fee
#VP982CV0
12 4 324
432
170
280
33 Xxlнагибайка
#UYL9CVJ0
11 4 290
429
176
280
34 hooper
#2VP9RL00R
12 4 248
424
326
320
35 Elder
ZOOMs
#L9Y9YP2R
11 4 215
421
20
80
36 가즈아
#2LPYJCYQQ
12 4 208
420
662
560
37 Lalo
#RPPPUP2Y
12 4 173
417
150
160
38 antoni el pro
#9V8UPPRJU
11 4 171
417
224
480
39 itamar jr
#29U2RLGCU
11 4 168
416
0
40
40 x3FatPig
#LQP0YG8G
12 4 042
404
60
40
41 meowmeow
#8QVRLCJR
12 4 033
120
192
400
42 Eric
#2GR8GG282
13 4 014
120
276
360
43 Susie
#20LRVGYLV
11 4 004
120
304
440
44 JinZuan
#8YQYQJCR
12 4 001
120
0
0
45 captain mar
#2LUUGLQV
13 4 001
120
0
0
46 Elder
Stacia
#QRUC0082
12 4 001
120
0
0
47 Gustavo
#P2RPQJ29
12 4 001
120
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord