Singapore Adult

#28LYLJ2

41 928

38 / 50

for singaporeans. friendly guild but require 200 weekly donation & active participation in clan war. have fun!!! RoyaleAPI.com

Nhận Vào Hội
Thành viên 38 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 41 928
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader steph3n
Phạm vi chiến tích 3 513 – 4 847
Thông tin hội
Vị trí Singapore
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 196
Elder 17
Co-leaders 17
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
chu chu train
#QV99PPCY
13 4 847
2 423
342
180
2 Co-leader
Fernandohilmi
#2VVJ0RRY8
12 4 726
2 363
90
200
3 Co-leader
-Thunderbird-
#2R2QRPRL
13 4 606
2 303
294
240
4
2
!-[MrHappy]-!
#80Y88GP9P
12 4 597
2 298
316
120
5
1
Co-leader
rere
#2J928QC9
12 4 596
2 298
156
160
6
1
Co-leader
Niilo
#CYL82900
12 4 592
2 296
70
40
7
2
Elder
Raikimi
#L098G80J
12 4 521
2 260
108
80
8 Co-leader
stephen king
#2JJ0C80RC
12 4 516
2 258
0
200
9
2
Co-leader
Trainer
#9U20GL8R8
11 4 497
2 248
174
210
10 Co-leader
NaChoKillz
#LG8L09Q
12 4 490
2 245
148
160
11 Co-leader
Spade
#8CGV8V8C
12 4 489
1 122
158
120
12 Elder
Defrost
#9C9RV8CYV
11 4 458
1 114
56
200
13 Co-leader
chloe
#GLGR9JPV
12 4 391
1 097
108
0
14
5
Co-leader
neo
#9L0QL8CUU
12 4 366
1 091
10
40
15
1
Co-leader
kuku
#YQ2UR0VC
12 4 358
1 089
120
120
16
1
Elder
jacelynn
#202GLYLYR
12 4 341
1 085
288
120
17
3
Elder
danis
#RQQURUPQ
12 4 340
1 085
30
80
18
3
Elder
Milmas01
#80UU2LRU
12 4 339
1 084
128
136
19
3
Leader
steph3n
#R8QUQYLG
12 4 333
1 083
26
200
20
2
Co-leader
JJ Power
#R289R8RL
11 4 286
1 071
0
0
21 Elder
Icey
#QVYVUC22
11 4 260
511
40
40
22 Co-leader
好同志
#998VQCU8P
12 4 234
508
108
120
23
2
Elder
iconziconz
#28PCPUQ8G
12 4 194
503
108
100
24 Co-leader
Fishyguy
#90JRVLL00
11 4 166
499
0
0
25
2
Elder
tasha
#Q8GVPCV
12 4 156
498
86
40
26 Elder
vic
#CJYGPU8J
12 4 104
492
9
0
27 Co-leader
lynchöding
#YQPVVRPY
12 4 091
490
300
210
28 Kilo Victorz
#2C0QVGY00
10 4 042
485
0
0
29
4
Elder
BD Junior
#22VUYGQGU
10 4 039
484
46
200
30
1
Elder
Jorfydarkside
#2LLGPQ8J
12 4 029
483
50
40
31
1
Elder
doremon82
#89QR0YLV8
10 4 001
400
0
0
32
1
Co-leader
MoriJL
#8LRCU2CG
12 4 001
400
0
0
33
1
Elder
Roronoa
#PG9UY2LV
12 4 001
400
106
120
34 Đấu trường 12 Elder
Unorthodox
#YQGR00PV
10 3 999
399
126
160
35 Đấu trường 12 Elder
fredurs
#9PVLLVUCC
10 3 881
388
40
120
36 Đấu trường 12 Royal King
#9V9GVVVUU
9 3 731
373
0
160
37 Đấu trường 11 Elder
Donvin.K
#980CUQQL
12 3 514
351
385
160
38 Đấu trường 11 Elder
vic Rules!
#2GQ9GCRL9
11 3 513
351
170
120

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord