clan buster$

#28LRJRY

43 467

32 / 50

Bust em all!

Nhận Vào Hội
Thành viên 32 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 43 467
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader anirban!!
Phạm vi chiến tích 3 250 – 5 364
Thông tin hội
Vị trí Ấn Độ
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 770
Elder 6
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Ritz
#2LYLV2PP
13 5 364
2019-08-20 14:53:40
140
200
2
4
Co-leader
guddu
#PRRU8GJ
13 5 360
2019-08-20 16:40:58
256
200
3
1
Co-leader
Sam
#2PQP8UCUG
13 5 347
2019-08-20 18:39:57
266
0
4
1
Elder
오하영
#8Q9ULC02R
12 5 332
2019-08-20 16:14:19
8
40
5 Leader
anirban!!
#82CY2JG2
13 5 293
2019-08-20 18:31:27
150
160
6
1
Elder
ratul
#8GY99LUR
13 5 262
2019-08-19 17:59:45
20
40
7
3
Co-leader
deba2592
#8PRJCQPPQ
12 5 246
2019-08-20 14:38:24
130
110
8 Co-leader
Aritra
#UVLCRRC
13 5 169
2019-08-20 18:08:03
238
190
9 Rusty Cage
#99L9C0GQ
12 5 158
2019-08-20 09:33:46
0
40
10 Co-leader
Cooper
#Q8CLC8U
12 5 033
2019-08-19 20:30:15
10
40
11 Co-leader
Sonica(^_^)
#9J9Q2Q28
12 5 000
2019-08-20 17:40:36
188
160
12 Elder
sagnik
#J009VRVL
12 4 983
2019-08-20 17:53:00
0
0
13
1
@saikat
#8UQP0L22
11 4 864
2019-08-20 12:14:30
50
0
14
1
Elder
FLaGrAnT
#8C80CVCC
11 4 822
2019-08-19 23:23:00
0
80
15 jeet
#LR0Y88C8
12 4 814
2019-08-18 21:47:43
0
0
16 c3th
#2L9Y92Y8
11 4 800
2019-08-20 17:29:38
96
160
17 L.E.G.E.N.D
#8JCY0RGGQ
11 4 675
2019-08-19 01:40:54
20
40
18 ☆RĀGNĄRŠ$ØN☆
#8P9JY9RP0
10 4 622
2019-08-19 23:41:01
40
120
19 Aditya
#LLVP9R09
12 4 598
2019-08-20 13:14:40
0
0
20 Co-leader
Blaze
#CRRGV98
11 4 540
2019-08-19 21:58:55
30
0
21 God Was A Man
#28RQ2R2L
12 4 447
2019-08-20 17:04:46
61
0
22 BØ$$
#990CPU9R
10 4 060
2019-08-07 10:00:24
0
0
23 Master Royale
#8GL2UC8RU
10 4 001
2019-08-04 11:21:57
0
0
24 트와이스다현
#V8YP9YR8
11 4 001
2019-07-28 10:19:41
0
0
25 Đấu trường 12 Co-leader
Draco
#Y02VUVYP
12 3 987
2018-10-30 12:06:01
0
0
26 Đấu trường 12 Co-leader
Darth Vader
#2GP0J22G
11 3 792
2019-02-13 18:18:46
0
0
27 Đấu trường 12 Co-leader
Shirsha
#2UR92J88
10 3 713
2019-06-02 22:23:38
0
0
28 Đấu trường 11 msp
#2YG09CRUC
12 3 525
2019-08-20 18:30:24
67
190
29 Đấu trường 11 Dudi_BR
#PJ0U00RV8
9 3 473
2019-08-08 21:40:59
0
0
30 Đấu trường 11 Elder
Rana
#UV8VU0J
9 3 375
2019-08-02 09:14:53
0
0
31 Đấu trường 11 Co-leader
Dee
#22JYCGVLU
10 3 345
2019-03-18 14:45:35
0
0
32 Đấu trường 10 Elder
aritra
#P8RVRRC82
9 3 250
2019-08-18 17:51:43
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord