royal of azn

#28LP8YC

40 756

47 / 50

Clan famille, amical! respect et dons obligatoire pas d inactif ici☠️

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 40 756
Chiến Tích Cần Có 2 000
Clan Leader douboy
Phạm vi chiến tích 491 – 5 002
Thông tin hội
Vị trí Châu Âu
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 523
Elder 22
Co-leaders 15
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
LENNY five
#PVR9PQRR
11 5 002
2019-10-18 11:27:28
279
40
2 Co-leader
Tonyy
#8J8GYU0CQ
10 4 882
2019-10-18 00:01:49
221
340
3 Micke
#PQRYLQJL
12 4 826
2019-10-17 16:17:07
158
200
4 Elder
Allan
#80U9LJQ9
11 4 755
2019-10-18 11:10:12
97
0
5 Elder
_shoto_
#8RCG9P9GL
10 4 667
2019-10-18 06:47:28
282
320
6 Elder
pabvic
#LPJP20Y8
11 4 535
2019-10-18 05:54:50
124
0
7 Hugolethuglife3
#2U2CU92
10 4 518
2019-10-06 12:51:32
0
0
8 Co-leader
Bobo Barbe Noir
#PLL9CRYJ
10 4 503
2019-09-22 09:39:23
0
0
9 KING OF R.AHMED
#9L90LG09
10 4 441
2019-10-18 08:42:13
164
160
10 quintus77
#2UQ2C9C90
9 4 433
2019-10-18 07:36:15
208
150
11
1
Elder
Sovane
#29UVCU8L2
11 4 419
2019-10-14 15:03:04
38
0
12
1
Elder
ileas_zgr
#PPYY09UPL
9 4 398
2019-10-18 05:50:37
123
160
13 Leader
douboy
#9LU2P80U
12 4 230
2019-10-05 15:13:00
0
0
14 Co-leader
_DyZarD_
#P8G9CGY8Y
9 4 210
2019-10-16 16:32:51
36
120
15 Co-leader
Don Kanglao
#GJYLVVV
12 4 108
2019-10-18 10:25:54
307
300
16 alaba
#PYGU0JLQ
11 4 022
2019-09-18 12:24:57
0
0
17 Elder
Kayzi
#PJ9CU2VYC
8 4 008
2019-10-04 22:54:31
0
0
18 Elder
Gintoki
#8JLU8JQG
10 4 001
2019-10-10 16:44:56
0
0
19 Đấu trường 12 Co-leader
Hy Gnaille
#9UV8CJJ2
10 3 827
2019-09-07 10:55:28
0
0
20 Đấu trường 12 Klan
#PG9PQ9P8Q
9 3 819
2019-10-18 10:45:29
44
40
21 Đấu trường 12 Elder
Sokaye
#G20Y8QV0
11 3 748
2019-09-14 21:15:18
0
0
22 Đấu trường 12 Elder
badisou
#P9C89Q8LC
8 3 726
2019-10-15 19:52:00
28
40
23 Đấu trường 12 Elder
GoGo
#8Y9L22UVG
8 3 714
2019-10-06 15:44:39
0
0
24 Đấu trường 11 Co-leader
romax_8
#8JR0RG0G
11 3 662
2018-11-21 14:13:43
0
0
25 Đấu trường 11 Elder
swifer77
#2JLU9J888
10 3 533
2019-04-02 13:07:17
0
0
26 Đấu trường 11 Elder
kassandra
#9VV2PVUUP
8 3 506
2019-10-16 11:29:55
18
40
27 Đấu trường 11 K. B. REİSLER
#8Q8ULPPLY
8 3 475
2019-09-22 07:26:40
0
0
28 Đấu trường 11 Elder
nono
#9V8GCJG09
8 3 457
2019-10-16 12:53:34
111
153
29 Đấu trường 11 yaya
#Y8VGQVV9U
9 3 337
2019-10-18 05:22:39
125
280
30 Đấu trường 10 Elder
DemonZ3
#2298G8J
10 3 127
2018-12-01 16:41:05
0
0
31 Đấu trường 10 Co-leader
bryan
#P9RYQUJYG
9 3 113
2019-09-25 17:57:09
0
0
32 Đấu trường 10 Co-leader
Quangy
#8Y8RUU288
10 3 068
2018-02-03 22:16:03
0
0
33 Đấu trường 10 Mortzo
#PVUC9PLY9
8 3 004
2019-10-17 16:51:02
160
180
34 Đấu trường 9 Co-leader
couscousmerguez
#2RL9GP2G
10 2 937
2018-07-21 14:52:27
0
0
35 Đấu trường 9 Co-leader
carla
#YJQ99QPV
9 2 749
2019-01-20 12:06:00
0
0
36 Đấu trường 9 Elder
Végayto
#8R2VP0YQ
9 2 665
2019-07-31 20:40:16
0
0
37 Đấu trường 8 Co-leader
Lenny Fire
#Q9PPPG28
9 2 503
2018-08-06 02:22:35
0
0
38 Đấu trường 8 Elder
Jaime Les Moche
#RL2GPUV
9 2 375
2018-12-07 20:58:32
0
0
39 Đấu trường 7 Co-leader
Lenny Phetmixay
#2J2C0GG8
8 2 291
2019-08-20 16:55:56
0
0
40 Đấu trường 7 Elder
LEBOSSE
#9902LQ0L9
8 2 208
2019-07-31 20:40:41
0
0
41 Đấu trường 7 Elder
Sapin de noël
#GCU20J0C
9 2 039
2019-07-20 21:50:51
0
0
42 Đấu trường 7 Elder
back again
#8CCYL98GR
9 2 004
2019-10-09 18:08:47
0
0
43 Đấu trường 5 Co-leader
nono
#G2LC82UP
8 1 612
2017-12-13 10:14:02
0
0
44 Đấu trường 5 Elder
Bak D
#RCLLCU8V
8 1 515
2019-09-07 11:00:04
0
0
45 Đấu trường 5 Co-leader
Adisaï
#2JR8GPYP
8 1 432
2016-08-19 15:27:44
0
0
46 Đấu trường 4 Elder
raja7
#YQQP8G80Q
6 1 255
2019-08-07 16:12:28
0
0
47 Đấu trường 2 Elder
shun
#YGCLQRVPJ
5 491
2019-08-25 10:02:00
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord