Pain

#288PVQYG

48 906

45 / 50

حياكم الله - الدعم والتفاعل مطلب - الاحترام واجب على الجميع .. ملاحظة ( الترقية تمنح ولا تطلب واي عضو بيطلبها بينصرف النظر عنه)

At war! 9 / 28 battles remaining! Ends: 2019-12-08 09:12:03
Remaining Left Trận thắng Crowns
israel home tm
#80CVGUVL
4 14
(18)
30
(34–42)
ARGENTOPIA III
#9JJGCLY8
5 14
(19)
25
(30–40)
лемон
#YYYRCP0
4 11
(15)
29
(33–41)
CharlieHotel
#PVL89U8Y
14 8
(22)
17
(31–59)
Pain
#288PVQYG
9 8
(17)
16
(25–43)
Naughty Trận đấu Cards Collected
ملكي ولك هيبه 1 560 2/3
Diogo Andrade Ü 1 560 1/3
νάρκισσος 1 280 1/3
bs♡es 0 1120 2/3
safee 0 840 2/3
♥️لولي♥️ 1 840 2/3
عزو العروي 1 560 2/3
DAVID TORRES 0 280 1/3
Remaining Trận đấu Cards Collected
PAIN PAIN 0 1680
Eminem. 0 1487
Dahim 0 1189
دحيماا 0 1189
بو محمد 0 1189
bs♡es 0 1120 2/3
コロ助 0 840
safee 0 840 2/3
DAVID TORRES 0 280 1/3
Losers Trận đấu Cards Collected
yamagnon 1 1785
abdullah yosef 1 1680
3almi 1 1400
Bader ali 1 1189
hmoood 1 1120
الصقر الجارح 1 1120
ابواسيل 1 840
ViperX 1 840
khlied 1 840
♥️لولي♥️ 1 840 2/3
عزو العروي 1 560 2/3
Winners Trận đấu Cards Collected
daniel 1 1680
kanoute 1 1189
Revenge 1 1120
farss 1 1120
الكواسر 1 1120
Diogo Andrade Ü 1 560 1/3
ملكي ولك هيبه 1 560 2/3
νάρκισσος 1 280 1/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord