Pain

#288PVQYG

53 307

47 / 50

حياكم الله - الدعم والتفاعل مطلب - الاحترام واجب على الجميع .. ملاحظة ( الترقية تمنح ولا تطلب واي عضو بيطلبها بينصرف النظر عنه)

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 53 307
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader بو محمد
Phạm vi chiến tích 4 520 – 5 812
Thông tin hội
Vị trí Saudi Arabia
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 600
Elder 10
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Tiger
#8U80Q2R0
13 5 812
2019-07-15 20:14:28
66
80
2 Co-leader
game of thrones
#908PQ09
13 5 783
2019-07-15 18:37:50
118
80
3
7
Elder
mo7sen
#28V2VUQ88
12 5 693
2019-07-15 18:47:23
20
40
4 Co-leader
Bader ali
#Q8L8RYL0
13 5 687
2019-07-15 19:53:37
30
80
5
2
Eminem.
#929JQC0VL
13 5 648
2019-07-15 20:08:38
28
80
6
3
الخطير 2015
#L89C2VC2
13 5 610
2019-07-15 19:14:45
30
40
7
2
Co-leader
دحيماا
#LP2G2JYR
13 5 583
2019-07-15 17:54:27
100
80
8
2
Co-leader
mjdy-
#GVJ808LP
12 5 558
2019-07-15 16:05:46
40
0
9
2
فهد
#98YV0JGP2
13 5 551
2019-07-15 18:04:43
118
80
10
2
Leader
بو محمد
#8GVJVQGY
13 5 522
2019-07-15 04:14:57
50
40
11 Co-leader
kanoute
#8RLY9P0Q
13 5 415
2019-07-15 15:26:24
40
0
12
5
ViperX
#YCU00JC2
13 5 359
2019-07-15 05:28:35
38
40
13
1
ajraam
#90JY8QUL
12 5 350
2019-07-15 18:12:56
10
0
14 Elder
عبدالمحسن
#2Y0J9L90Y
11 5 289
2019-07-15 00:13:30
0
0
15
1
abdullah yosef
#PGC9U9YR
12 5 272
2019-07-15 05:30:22
10
40
16
1
Barhoum
#PLY9RGLQ
13 5 263
2019-07-15 19:56:04
0
0
17
1
ha
#2YRG0VY9G
12 5 250
2019-07-15 19:51:16
20
40
18
5
Elder
spider
#8QLLQPC9J
13 5 238
2019-07-15 18:02:47
136
80
19 ابواسيل
#Q2VQQ2CU
12 5 228
2019-07-15 20:10:30
0
40
20 عاشق الشاص 1230
#8YYQ2V9G2
12 5 205
2019-07-15 20:08:33
0
0
21 ÝoüSsëf
#2P2C02822
13 5 133
2019-07-14 17:37:08
0
0
22 Theweed
#P2PL9CQY
13 5 122
2019-07-15 19:49:51
10
30
23 Elder
ملكي ولك هيبه
#28CGLL0UJ
13 5 064
2019-07-15 19:06:56
0
0
24 bkr
#9RQ8L9RR
13 5 064
2019-07-14 17:53:01
0
0
25 الصقر الجارح
#88YLRVGG
11 5 041
2019-07-15 07:25:35
0
0
26 Elder
Revenge
#2CPYLCR0U
12 5 027
2019-07-15 18:11:38
60
120
27
3
Elder
( تحت السيطره )
#899Q8GUG
12 5 024
2019-07-15 18:02:26
40
40
28
1
Bassam
#LVQGR20
12 5 022
2019-07-14 16:26:45
0
0
29
1
Elder
khlied
#VR0YL89Y
12 5 017
2019-07-15 20:09:27
30
40
30
1
Tijolinho Trist
#PQ9QQLJQ9
11 5 001
2019-07-15 15:35:48
100
80
31 vinny clash
#8GGRCQRUV
12 4 989
2019-07-15 15:46:53
0
40
32
1
mohammed
#LV9P0CJY
11 4 901
2019-07-15 19:14:59
58
60
33
3
زيزو العضيله
#G0G09J9L
11 4 896
2019-07-15 17:26:07
80
40
34
1
الكواسر
#RRQCRP2V
12 4 868
2019-07-15 18:27:20
70
0
35
3
سيمو . ksa
#822YQ8V9Y
12 4 855
2019-07-13 21:48:24
0
0
36
2
azozx
#2JJVGJ999
11 4 826
2019-07-14 12:22:08
0
0
37
2
قصر المصمك
#PLCYLJVP
12 4 816
2019-07-14 20:51:34
0
0
38
1
Co-leader
Dahim
#8GJGVPLR
13 4 809
2019-07-15 15:56:36
10
70
39
1
Elder
♥️لولي♥️
#8J9UGQGP0
11 4 786
2019-07-15 18:58:36
90
80
40
1
THE DOCTOR
#8220UUCR0
11 4 777
2019-07-08 07:01:46
0
0
41
1
الظاهر بيبرس
#R0PGQ88G
12 4 738
2019-07-11 18:15:20
0
0
42
1
abu sad
#29YG2JRL
10 4 693
2019-07-14 19:55:23
0
0
43
1
Elder
IXx3boodxXI
#YLRV02CC
13 4 690
2019-07-15 03:01:45
40
0
44
1
kiqo8
#89P9PQQ2
11 4 644
2019-07-14 22:52:13
0
0
45
1
Elder
νάρκισσος
#2Q2GQJL8Y
13 4 630
2019-07-15 19:05:19
78
80
46
1
Sfn887
#20GCQYYU8
11 4 581
2019-07-15 20:09:04
30
0
47
1
LuisFollmannt
#8CC8CVVJ
11 4 520
2019-07-15 13:43:47
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord