[email protected]®

#288JPPUR

55 243

48 / 50

LOS MOSQUITOS MUEREN ENTRE APLAUSOS😎CLAN💯ACTIVO🔛TEAMCOMPETITIVE💪RUMBO🔝[email protected]Ŕ100

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 55 243
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader [email protected]€-☆
Phạm vi chiến tích 4 823 – 5 981
Thông tin hội
Vị trí Bolivia
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 468
Elder 7
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
jhimmy
#2YQPPCLCL
13 5 981
2019-10-21 16:11:44
20
80
2
2
Leader
[email protected]€-☆
#9J2P2LU0
13 5 864
2019-10-22 00:19:00
56
120
3 Co-leader
Victor
#80U9GPVPY
12 5 833
2019-10-21 20:14:09
106
40
4
2
Elder
Mr. Cabello
#RRCJPRLY
13 5 718
2019-10-21 21:20:46
58
80
5
3
☆>>JAMES<<☆
#8GLL2G0C0
13 5 704
2019-10-22 02:15:03
156
120
6
2
ivannovic
#GVGLLYY8
13 5 699
2019-10-21 22:40:47
48
40
7
6
Elder
eddy
#8YQYGGG8Y
12 5 693
2019-10-22 03:06:46
142
130
8
3
<AL√AR©`$>™
#GPV9CVUP
13 5 688
2019-10-21 13:44:47
10
40
9
2
Co-leader
L3t4d
#89QUJQQQL
13 5 594
2019-10-22 02:55:12
0
80
10
2
ghuti
#YC8CQ2JV
13 5 506
2019-10-22 02:15:06
118
120
11 Anjel pro
#8P2CJV90Q
13 5 506
2019-10-22 04:07:55
118
160
12
2
Alen
#8LUQGVG82
13 5 506
2019-10-22 04:05:52
266
80
13 Luisito Jr
#2Y80P28CY
12 5 502
2019-10-22 02:40:19
240
120
14
5
jjotita
#8CY08UC9L
12 5 492
2019-10-21 15:20:29
40
40
15
1
Wilian¶∆
#88P09G2LQ
13 5 475
2019-10-20 22:33:44
0
0
16
5
Elder
hache
#88PRR0URC
13 5 461
2019-10-22 03:33:45
70
128
17 ☆Sonlau☆•Tm
#8LRUYP0PQ
12 5 456
2019-10-22 03:33:08
52
136
18
3
franco92
#PYGUUYVR
13 5 452
2019-10-22 02:49:43
108
80
19 teo
#LUQLU2U
13 5 450
2019-10-22 00:55:42
94
80
20 Elder
Bunny Rabbit
#PPJQVC
13 5 442
2019-10-21 22:17:38
106
120
21
4
Aguirre
#2VLV9LG2
13 5 419
2019-10-21 22:51:40
120
120
22
5
Elder
Alvi
#8LVUQ2G20
12 5 410
2019-10-21 23:02:05
202
80
23
5
RoDriX
#22LC9P8V
13 5 409
2019-10-21 23:00:15
80
80
24
1
Franco
#2C2JVJVJ0
12 5 403
2019-10-22 04:09:01
48
120
25
1
affNoHayNombre
#J8208RGR
12 5 399
2019-10-21 22:02:07
40
40
26
2
fernando
#999YUVJUV
12 5 396
2019-10-22 03:30:42
70
144
27
5
Co-leader
Elvis
#8UCPJ9YPQ
12 5 381
2019-10-20 18:11:43
0
0
28
12
Co-leader
luisinho
#V8UGCRYQ
13 5 378
2019-10-21 22:38:50
38
80
29
3
Co-leader
beymar
#2P9YQJJVV
13 5 353
2019-10-21 23:25:11
80
80
30
1
M!lT0N
#209Y2P9
13 5 317
2019-10-20 10:58:14
0
0
31 luis
#89P8U0LJ9
12 5 315
2019-10-22 02:07:49
0
40
32
2
Luis XDrake
#8UG92LYPP
12 5 308
2019-10-22 02:12:47
30
40
33
1
Elder
☆{v y L}☆
#8YVQJVU
12 5 303
2019-10-21 18:48:11
36
80
34
1
Rona7disimoO
#89LVQ2VC8
12 5 292
2019-10-20 03:19:16
0
0
35 ⚽RIQUELME⚽
#290VQY8VU
12 5 252
2019-10-20 11:14:13
0
0
36
2
dalero
#YLPUVQ8Y
13 5 250
2019-10-22 01:31:46
88
80
37
4
Co-leader
Jevur
#2CCY9VY80
13 5 247
2019-10-22 03:00:42
346
90
38
1
♡~jazl¥n~♡
#9QRQ98J08
12 5 213
2019-10-21 23:11:31
146
80
39
1
MIKE
#8VVGU80PP
12 5 212
2019-10-22 00:06:26
30
80
40
1
Juanpy78
#8LVQ8G9R
13 5 189
2019-10-20 22:40:22
0
0
41
1
Co-leader
vito
#20UR29CY
13 5 158
2019-10-21 23:54:45
136
120
42 DARDO
#29PVJ0YVC
12 5 122
2019-10-21 15:55:54
0
40
43 Co-leader
ChacaLツ
#PJQUYJGC
13 5 109
2019-10-22 02:12:29
40
40
44 Ivancito
#8U090JU8Y
12 5 093
2019-10-17 06:35:38
0
0
45 ⭐Chico Uchiha⭐
#2RGPYYG8G
13 5 079
2019-10-15 19:57:09
0
0
46 mary
#GUP0PJ98
12 5 060
2019-10-21 23:39:14
90
120
47 Elder
←★DarkRhu★→
#8UV9JPPY
13 5 000
2019-10-21 13:42:38
0
40
48 Co-leader
ProPlayerDotero
#P0YQVR0C
13 4 823
2019-10-22 00:20:16
40
80

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord