ANGELS WARS

#282RGLL

50 503

50 / 50

Bienvenidos!!!☠clan activo y donador 💯%✔✅😎 victorias mínimas de guerra 40 los ascensos se ganan evita ser expulsado...💢💣💥💫

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 503
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader alexgarcia
Phạm vi chiến tích 3 300 – 5 387
Thông tin hội
Vị trí Mexico
Đóng Góp Mỗi Tuần 592
Elder 8
Co-leaders 16
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 cuenca 30
#VPVQVC89
12 5 387
2019-09-15 17:12:32
0
0
2 Co-leader
Fergovill
#2U8PCP0RQ
12 5 374
2019-09-16 04:19:57
0
0
3
2
Yamel
#V0CGV8CC
12 5 268
2019-09-16 08:04:15
0
40
4
10
Elder
Yisus :v
#LVJ0UQ9
12 5 200
2019-09-16 05:22:44
5
40
5
2
SENIKxD
#80VCJUJG
12 5 197
2019-09-15 10:42:01
0
0
6
2
Elder
liz :)
#L22J00PV
12 5 189
2019-09-16 02:24:23
10
40
7 Co-leader
Angel
#2U0UPV8JG
11 5 187
2019-09-16 03:05:11
0
0
8
2
Elder
cristian:v
#2UUG02U2J
12 5 120
2019-09-15 14:17:09
0
0
9
1
Elder
Gordero de Dios
#PRGJLCQG
13 5 093
2019-09-16 04:31:23
70
40
10
2
Elder
Joseph
#9LPYRJY8L
11 5 082
2019-09-16 04:14:49
21
40
11 Co-leader
carlize
#8PGLJ282G
12 5 076
2019-09-15 23:16:09
0
0
12
3
EFV lord
#2CP8CRLG
12 5 062
2019-09-15 21:05:34
0
0
13 Leader
alexgarcia
#2G28GVPPG
13 5 039
2019-09-15 06:17:00
0
0
14
2
Co-leader
Lanzelot™
#2Q98UGYR
12 5 030
2019-09-15 21:08:40
0
0
15 TheMgMasterGOD
#2U9RRR2UY
12 5 018
2019-09-16 08:03:03
18
0
16 Co-leader
Raúl N.
#29ULJJQ9Q
12 5 009
2019-09-16 04:08:14
38
40
17
31
Co-leader
Sandra BS
#GUGC89C9
13 4 980
2019-09-16 06:32:12
46
60
18
1
Co-leader
yil
#8YP8RPPG8
10 4 977
2019-09-15 23:07:37
0
10
19
2
Co-leader
Miche
#22RLCR9V
12 4 976
2019-09-16 04:16:18
16
40
20
2
Co-leader
jonatangarcia
#8CJVJ0YYQ
12 4 956
2019-09-15 18:27:56
0
0
21
1
Co-leader
Rosagel
#2VJRQGV80
11 4 953
2019-09-16 06:46:40
0
0
22
2
xXmasterprojrXx
#9RV0L0P
10 4 949
2019-09-16 03:58:21
26
0
23
4
Co-leader
EL BUCHON 1994
#89YLJ8R2U
12 4 931
2019-09-15 16:15:32
0
0
24 mesi
#8U2P920R0
11 4 930
2019-09-16 06:28:12
18
0
25
2
Baby Bowler
#8PQUVQ9CL
11 4 928
2019-09-16 04:48:27
32
0
26
1
Arleking-El Oso
#2Y8L9L2UG
12 4 927
2019-09-16 01:08:58
38
40
27
4
FARR 02
#2QJ0PJUQR
12 4 918
2019-09-16 03:49:01
28
0
28 Jorge R.
#2YP8J9JR9
12 4 884
2019-09-15 22:50:48
0
0
29
4
Elder
mecvio
#229C8UQY
12 4 857
2019-09-15 18:34:19
0
0
30
4
iViiper v
#88YCJ2GV9
12 4 850
2019-09-13 18:15:55
0
0
31
1
stupido
#P2V8GVQQP
10 4 824
2019-09-16 07:20:19
56
40
32
3
Co-leader
Leyenda MX
#22YLVJRJ
13 4 820
2019-09-16 05:00:57
36
40
33
2
El Magnífico
#2CLY2JGY8
12 4 812
2019-09-16 02:31:56
0
0
34
4
Elder
Josue
#9VJQL0UGL
10 4 806
2019-09-15 19:05:19
0
0
35
1
SUB ZERO
#8YV22GL00
10 4 757
2019-09-16 03:47:56
50
40
36
1
Co-leader
yohnni
#20C8LCGYL
12 4 740
2019-09-11 18:22:27
0
0
37
1
Jonathan LT
#2RG8JG98J
12 4 737
2019-09-05 17:51:41
0
0
38 XxtrujassxX
#8P2JQCPCV
12 4 702
2019-09-13 19:28:54
0
0
39 RAUL HERNANDEZ
#29QCR2JLQ
12 4 695
2019-09-15 16:38:46
0
0
40
2
Armiño
#8LPRR9GL0
12 4 686
2019-09-16 05:34:22
10
32
41
4
güicho
#PCC880P09
9 4 678
2019-09-16 05:36:22
0
0
42
2
Co-leader
venas
#2JGLP8JG2
12 4 657
2019-09-10 21:37:07
0
0
43
2
kite
#QV2U8UC
12 4 643
2019-09-13 12:12:18
0
0
44
1
Jorgonio
#QYYG802J
12 4 571
2019-09-16 03:44:03
38
40
45
1
про
#8QV82U20
10 4 517
2019-09-16 04:44:15
36
0
46
1
pacman :v
#282LRP0P2
10 4 352
2019-09-11 05:48:12
0
0
47
1
Co-leader
MIGUEL
#8Y2PL9G9Q
12 4 181
2019-09-15 23:11:14
0
10
48
1
Co-leader
KAKAROTO 2.0!!!
#P9LV8UJG
12 4 001
2019-09-01 19:02:05
0
0
49 Elder
BLAT
#2V9CYCQJU
11 4 001
2019-08-22 18:16:52
0
0
50 Đấu trường 11 iris11
#22R8GJCQU
10 3 300
2019-09-03 13:49:19
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord