PROLINK INDO

#22Y209JL

48 892

36 / 50

WELCOME Aktif Donasi 250 & Aktif CLAN WAR, New Member Wajib INTRO/KICK & Dahulukan Donasi Lalu Req #HANYA_TERIMA_YG_STAY_AJA👊👊

Nhận Vào Hội
Thành viên 36 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 892
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader MUHAMMAD_RNK
Phạm vi chiến tích 3 986 – 5 566
Thông tin hội
Vị trí Indonesia
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 372
Elder 16
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
TRM
#28L0YUC9R
12 5 566
2019-09-17 14:50:50
306
200
2
7
Elder
Karya Akbar
#2JPJ8C2CJ
12 5 509
2019-09-17 11:30:08
48
120
3 Leader
MUHAMMAD_RNK
#RV9QP2UL
13 5 498
2019-09-17 15:22:02
90
160
4
2
Elder
cenggur
#89L889Y9Q
11 5 487
2019-09-17 14:29:25
209
160
5
1
Elder
nicho
#Q9YQPG0J
13 5 483
2019-09-17 13:15:29
110
0
6
1
om karjo
#29GJ9G22R
12 5 430
2019-09-17 13:30:55
0
80
7
1
Co-leader
ck
#8V8R8YC8C
12 5 416
2019-09-17 15:56:48
294
170
8 Co-leader
jack_jahat
#2YCCGYQJ
13 5 415
2019-09-17 12:41:55
172
160
9
4
Co-leader
r. chang
#9CY9PC0R2
12 5 367
2019-09-17 13:57:42
182
160
10
1
Co-leader
Master leo
#8YQVLVJL
12 5 335
2019-09-17 14:14:29
152
160
11
1
Co-leader
fauzan
#2VR9RCYLL
12 5 307
2019-09-17 12:51:33
0
20
12
4
Co-leader
jombang naero
#2LLR2UJYU
12 5 240
2019-09-17 15:30:54
130
80
13
1
Elder
oraitbebeh
#9Y0QYGQ2C
12 5 186
2019-09-17 14:08:56
124
160
14
1
Elder
jehana3
#2VQYJGYL9
12 5 186
2019-09-16 14:00:38
48
40
15
1
Elder
Jo
#2RP0PYPU2
13 5 176
2019-09-17 14:01:59
256
110
16
1
Elder
LambdaDelta
#VQLJ9JP2
12 5 153
2019-09-17 14:30:21
246
212
17
2
Elder
siska new
#809LR88RG
10 5 121
2019-09-17 15:23:37
50
0
18
5
Elder
thanatos
#YG29099Q
11 5 118
2019-09-17 15:55:29
108
200
19
1
saro
#UJP8C8JJ
11 5 073
2019-09-10 15:46:06
0
0
20
1
GalihShadow25
#8CGYL0UR
12 5 050
2019-09-15 16:59:22
0
0
21
1
Elder
Ratna H
#YYUCCVY0
12 5 045
2019-09-17 15:31:03
10
60
22 Elder
[email protected]
#P9J9RCG0
12 5 040
2019-09-17 12:21:20
34
80
23
2
GUNNERS
#JP0YG8JY
11 5 039
2019-09-17 13:11:38
46
80
24
2
Elder
lozano
#8LRPCJC8U
10 5 028
2019-09-17 14:37:37
208
160
25
1
Co-leader
mondy
#89RL0C02J
11 5 022
2019-09-17 07:57:42
46
120
26
1
Co-leader
lukman
#L2CRJRRC
12 5 007
2019-09-10 00:24:12
0
0
27
2
robin
#RR02YG2
12 4 974
2019-09-17 04:25:17
0
40
28
1
Co-leader
bondet bro
#RCYPJYPU
13 4 928
2019-09-03 00:42:46
0
0
29
1
Co-leader
neL
#PL9U9CURP
10 4 916
2019-09-08 06:52:37
0
0
30 Co-leader
Diend
#2R9RUR20J
13 4 889
2019-09-17 11:08:27
0
40
31 umi
#2PJVQGY88
11 4 884
2019-09-15 15:09:45
0
0
32 Elder
Seek N Destroy
#2LJUQJVC9
12 4 837
2019-09-17 10:40:07
169
160
33 Elder
awam_21
#2099GVR2Q
10 4 789
2019-09-17 10:57:09
122
120
34 Zeus_9
#PQR8RJQQJ
10 4 640
2019-09-10 00:15:16
0
0
35 Co-leader
pr4 111
#8G2R2CGC
12 4 529
2019-09-17 10:29:01
106
160
36 Đấu trường 12 Elder
Andreyas Madura
#2PP28GGG
12 3 986
2019-09-17 10:40:52
106
160

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord