Team Sc-Bolivia

#22V888P

52 608

48 / 50

clan Cruceño competitvo, 800 donaciones veterano 1500 colider, donar, ser activo y atacar en guerra o seran expulsados. hola!

At war! 18 / 29 battles remaining! Ends: 2019-09-21 23:23:26
Remaining Left Trận thắng Crowns
Drasorm
#92JQYPRG
11 10
(21)
20
(31–53)
pinoy
#LUGLU0P
13 9
(22)
22
(35–61)
Arara Empina™
#PC8G0YYL
12 7
(19)
15
(27–51)
Team Sc-Bolivia
#22V888P
18 4
(22)
7
(25–61)
almogavers
#2CP9Y9Q0
24 2
(26)
6
(30–78)
Naughty Trận đấu Cards Collected
Oz 1 595 1/3
mauro 0 1190 2/3
[Ç]~ŁÁÚŔÁ~^^> 0 1190 2/3
kakitaprah 1 840 2/3
@!£[email protected]° 0 297 1/3
Juan 1 297 1/3
Remaining Trận đấu Cards Collected
$Daniel$ 0 1785
- Darwin J - 0 1487
nenoVEneno 0 1487
Bigthor 0 1487
Aneth 0 1487
‹c3›ALEX.C‹/c› 0 1487
Tz_SoldierML 0 1400
mauro 0 1190 2/3
[Ç]~ŁÁÚŔÁ~^^> 0 1190 2/3
josito 0 1189
juance 0 1189
bodes 0 1189
Lavender 0 1120
Wilbercito 0 1120
GāĺļëĞø 0 1120
Gato Mañoso 0 1120
rojo 0 891
@!£[email protected]° 0 297 1/3
Losers Trận đấu Cards Collected
Drk_¥oko 1 1487
@salazar 1 1487
pepe 1 1487
♡Leire♡ 1 1487
Miki de Alabama 1 840
kakitaprah 1 840 2/3
Juan 1 297 1/3
Winners Trận đấu Cards Collected
davikko 1 1400
♉Bladimir♉ 1 1189
ANGEL♤☆ 1 1189
Oz 1 595 1/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord