Team Sc-Bolivia

#22V888P

51 650

47 / 50

clan Cruceño competitvo, 800 donaciones veterano 1500 colider, donar, ser activo y atacar en guerra o seran expulsados. hola!

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 650
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Oz
Phạm vi chiến tích 4 609 – 5 618
Thông tin hội
Vị trí Bolivia
Đóng Góp Mỗi Tuần 560
Elder 12
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
Oz
#9P00C9YL
13 5 618
2019-08-19 05:34:41
66
40
2 Nahum
#2Y0QJQCYC
11 5 452
2019-08-19 05:39:20
0
10
3
1
♤◇~Toño~◇♤
#88QPCJCU2
12 5 426
2019-08-19 04:56:10
0
0
4
1
Co-leader
juance
#8QL2Y8C0C
12 5 389
2019-08-19 03:52:49
48
40
5
2
Elder
rojo
#992008RQ
12 5 370
2019-08-19 01:37:39
65
40
6
2
Elder
bodes
#2QP8LPPR8
11 5 334
2019-08-19 03:31:45
0
40
7
1
Elder
GANTZ
#PG9JRLVC
12 5 321
2019-08-18 22:11:11
0
0
8
20
Co-leader
Paz[S]word
#89G2QJ8R8
12 5 299
2019-08-19 02:13:06
38
0
9 Co-leader
Bigthor
#RCLQ8PVQ
13 5 266
2019-08-18 23:22:01
0
0
10 Elder
OrionAestheic
#99RY80YP
12 5 251
2019-08-18 02:09:08
0
0
11
4
Elder
ANGEL♤☆
#9CGUGVRQC
13 5 241
2019-08-19 04:17:34
38
0
12
1
Elder
Miki de Alabama
#PQU9VU0J
12 5 225
2019-08-19 06:23:50
50
40
13
1
Elder
♡Leire♡
#98028VCQY
11 5 208
2019-08-18 17:27:51
0
0
14
2
♉Bladimir♉
#9CGLJG9Q
12 5 181
2019-08-19 05:58:04
11
40
15
1
Aneth
#9L2J82RLY
12 5 178
2019-08-19 03:50:37
38
40
16
3
Sandy
#8JQRU2QUL
12 5 132
2019-08-19 03:04:59
0
0
17 Elder
Sir Luke
#2PU99Q09U
12 5 130
2019-08-19 01:01:47
0
40
18
2
Carlos_Tito
#8RL8V9VR
12 5 108
2019-08-18 20:26:11
0
0
19
6
joarco
#8GYJUV02Y
12 5 103
2019-08-18 23:01:24
0
10
20
2
Co-leader
Goenji
#8Y2CYP0J9
12 5 094
2019-08-19 01:29:48
18
0
21
1
Gabrîeł
#20J9Y9VJJ
11 5 090
2019-08-18 18:07:37
0
0
22
7
Gato Mañoso
#QU2QGUGL
12 5 062
2019-08-18 18:16:48
0
0
23 Elder
gσмєz
#PGY2CG0G2
10 5 046
2019-08-18 18:14:37
0
0
24 kalep♡
#2JYGPYP0G
11 5 045
2019-08-19 04:25:33
48
0
25 Elder
pepe
#9GLVR99PJ
11 5 017
2019-08-19 03:47:41
38
0
26 "EL CARTEL"
#P20QLCV98
10 5 016
2019-08-18 22:28:25
0
0
27
5
kennypressly
#822VLJ0LJ
11 5 015
2019-08-18 16:42:56
0
0
28
1
Co-leader
- Darwin J -
#Y8UUVUU
13 5 009
2019-08-17 17:59:31
0
0
29
4
Le4ndr0
#PGL9YU8JC
10 4 975
2019-08-19 00:56:50
0
0
30
1
josito
#P0CRL9JYP
10 4 971
2019-08-19 00:43:32
20
0
31
4
davikko
#8G08YJV8
10 4 966
2019-08-18 20:37:08
0
0
32
2
kurama
#9QGR9VRYJ
11 4 965
2019-08-19 01:04:46
0
0
33
1
>>>YoMiTo<<<
#9G290J2LG
11 4 936
2019-08-18 15:26:39
0
0
34
2
DEAHTMASK
#YUJ8G9UU
11 4 912
2019-08-18 04:44:01
0
0
35
6
kevincito
#2PQL8CP2
10 4 901
2019-08-18 17:34:12
0
0
36
1
Pablord6
#9LGGRYY0L
10 4 889
2019-08-17 02:00:54
0
0
37
1
Elder
Franc. IV
#PRGPY8RGQ
10 4 888
2019-08-16 03:59:20
0
0
38
2
Avenger
#L8LUUCJU
11 4 880
2019-08-19 03:48:37
40
40
39
3
Oliver
#22P8PQQG
10 4 831
2019-08-18 18:09:47
0
0
40
3
*MILAN^RICHAR*
#P0YUQLPGR
9 4 786
2019-08-18 16:37:16
0
0
41
4
Slayz
#CYUVGPY0
11 4 742
2019-08-17 17:44:31
0
0
42
4
Elder
Lavender
#2CPU0R0CP
12 4 689
2019-08-18 12:03:08
0
0
43
5
beatriz
#2LJQP9LG8
10 4 679
2019-08-19 01:02:51
22
40
44
3
WithZack
#8PGCR0LPV
10 4 662
2019-08-18 18:39:11
0
0
45
4
the SAMUEL
#P0RC0Q902
10 4 654
2019-08-19 02:43:09
0
40
46
4
Daniel
#29J08LUQ9
12 4 622
2019-08-19 00:31:32
10
40
47 elmascapito
#8PR9UUUUU
11 4 609
2019-08-19 02:34:12
0
20

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord