tunisia clan2

#22QJLRLG

43 159

50 / 50

mar7ba bikom c le chef ahmed dridi les 3 er n7othom chef adjoin don a9al men 100 na3melou exclure :) klam za*** = exclure

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 43 159
Chiến Tích Cần Có 2 600
Clan Leader ahmed dridi
Phạm vi chiến tích 2 472 – 5 274
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 102
Elder 2
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Amor
#RUPPG082
13 5 274
2019-09-15 10:01:45
699
270
2
2
Co-leader
raed
#29GP2YU9V
11 5 027
2019-09-15 10:43:07
0
492
3
3
Co-leader
sbares
#C8UJ09CV
12 4 953
2019-09-15 11:13:05
290
200
4
1
Leader
ahmed dridi
#CP22Q82Q
13 4 939
2019-09-15 12:48:01
70
10
5
3
Co-leader
mj
#9QVQL202Y
12 4 930
2019-09-15 11:53:04
446
530
6
3
Co-leader
hg
#UGP80C2R
12 4 923
2019-09-15 10:44:14
102
270
7 Elder
chou
#9V0CCL8LV
10 4 814
2019-09-15 13:11:42
140
340
8 Elder
Houts
#9UYLYUL92
10 4 659
2019-09-14 23:06:10
0
0
9 lays
#8U0URRQYG
10 4 636
2019-09-14 22:16:53
0
90
10 Co-leader
sellesh
#YRJV9L0G
11 4 611
2019-09-15 14:13:20
0
0
11 ابن عرفه
#C8PLJ2YQ
11 4 611
2019-09-15 06:25:35
180
30
12 iguane
#P8UUJPV8J
10 4 407
2019-09-15 14:14:58
0
0
13 cobraaa
#9P0Q8YYLC
12 4 169
2019-09-15 11:03:45
330
270
14 yassine hammami
#R0L0GPGL
10 4 079
2019-08-12 11:59:20
0
0
15 El Monta
#20LY2JV20
10 4 060
2019-09-11 20:02:00
0
0
16 omar_turkich
#9Q29RQ2LU
11 4 022
2019-09-14 19:11:05
10
0
17 HANNIBAL
#800GJJ09J
9 4 011
2019-09-15 13:15:30
0
0
18 MansAYM
#9VUYQ9G
11 4 001
2019-04-30 22:39:13
0
0
19 gnaba
#2JR0CGY0
11 4 001
2019-05-26 14:14:08
0
0
20 Đấu trường 12 Oulalala
#PP2G0V0QU
10 3 874
2019-09-15 12:30:30
124
290
21 Đấu trường 12 hajj
#PLRCJ0Q9U
9 3 827
2019-09-11 15:00:10
48
0
22 Đấu trường 12 ghassen
#20LV9PRYU
11 3 737
2019-04-17 10:01:33
0
0
23 Đấu trường 12 &amine&
#PR0VPLC8J
8 3 684
2019-08-15 15:45:47
0
0
24 Đấu trường 12 Dark-Arow
#8LPG2CG2Y
10 3 654
2019-08-08 17:29:20
0
0
25 Đấu trường 12 anhur
#8VJJ9R82Y
9 3 619
2019-09-09 20:10:23
0
0
26 Đấu trường 12 lukda
#9CRJCURLR
9 3 615
2019-04-12 15:45:25
0
0
27 Đấu trường 12 thamer
#9R9QP8CRR
9 3 600
2019-09-14 12:50:54
48
30
28 Đấu trường 12 m.habibe
#82YR2G9YU
10 3 600
2019-06-02 06:17:49
0
0
29 Đấu trường 11 Az îž
#9VUL9URV2
9 3 552
2018-12-12 06:11:39
0
0
30 Đấu trường 11 #BØB kahla
#99YPQR8QJ
10 3 516
2019-09-15 13:54:49
139
40
31 Đấu trường 11 freedzback
#80QVGCUQQ
10 3 418
2019-08-21 10:56:52
0
0
32 Đấu trường 11 the king.kh
#8QYPP8VY9
10 3 417
2019-09-13 14:26:13
0
0
33 Đấu trường 11 mohamed
#8VLG29PVY
10 3 376
2018-10-14 20:17:12
0
0
34 Đấu trường 10 Malek.B.M
#28R22J898
9 3 352
2018-12-29 15:29:27
0
0
35 Đấu trường 10 juan
#920QRGU2P
9 3 267
2018-11-22 16:57:10
0
0
36 Đấu trường 10 hama
#YYVGL8VU9
8 3 237
2019-08-16 22:25:19
0
0
37 Đấu trường 10 anas
#P0PPPJP8V
9 3 205
2019-08-19 13:21:00
0
0
38 Đấu trường 10 Sam
#8RJUYLQUY
9 3 183
2019-07-29 20:09:14
0
0
39 Đấu trường 10 master cleub
#90P9CR928
10 3 164
2018-11-29 09:06:31
0
0
40 Đấu trường 10 baha gamer
#8Q0PP9QPU
10 3 135
2018-12-03 16:28:45
0
0
41 Đấu trường 10 toutou
#9Y29QQ2GP
10 3 059
2019-09-05 12:46:39
0
0
42 Đấu trường 10 nasroune21
#UY2G8YYQ
10 3 029
2019-05-06 22:51:45
0
0
43 Đấu trường 10 ANAS SOUISSI
#20Y0QCGR0
10 3 028
2019-06-09 21:56:54
0
0
44 Đấu trường 9 ihab
#90CCRVPUV
10 2 940
2019-04-28 09:13:24
0
0
45 Đấu trường 9 &ãz íz&
#9Y90G20JG
10 2 923
2019-07-06 12:37:58
0
0
46 Đấu trường 9 killer bee
#9YY2GQCQC
10 2 869
2018-12-04 10:31:55
0
0
47 Đấu trường 9 yacine
#YLGUP9P9Q
7 2 654
2019-09-15 10:57:00
96
30
48
1
Đấu trường 9 houssam93
#YR2LJY2L
10 2 600
2019-07-05 21:54:32
0
0
49
1
Đấu trường 8 malik
#9LQL0YRUY
8 2 579
2019-05-06 16:32:34
0
0
50
1
Đấu trường 8 amento
#8C9PL2VYJ
10 2 472
2019-08-08 18:45:03
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord