New Avalon

#22LJPPCQ

36 652

21 / 50

Competitive, clean clan. 2.5+ collection rate, no missed war battles, good win rate expected of every member. cr-api.com

Nhận Vào Hội
Thành viên 21 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 36 652
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader FasterN8
Phạm vi chiến tích 4 175 – 5 483
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 652
Elder 7
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Father Time
#9YVYRR9V
13 5 483
2019-10-14 03:12:49
38
20
2 Elder
Person I am
#LLGPYL2R
13 5 019
2019-10-14 00:37:12
20
40
3 MemeCheezit
#9ULLQJPC
13 4 940
2019-10-14 11:44:56
40
40
4 Leader
FasterN8
#2209Y9Q2R
13 4 930
2019-10-14 11:01:51
60
80
5 Mr.Kachow
#9CPYC2Y00
12 4 904
2019-10-14 13:41:45
96
50
6
1
Co-leader
TungstenHammer
#2PJPYQPVP
13 4 884
2019-10-14 11:00:33
88
80
7
1
King_Delay
#29LL0LYCC
12 4 835
2019-10-13 17:39:10
0
8
8
1
Elder
Eric Ell
#22RYVVJPG
13 4 816
2019-10-14 11:01:16
50
80
9
1
Elder
weswrestle10
#9JL8CQLJQ
12 4 793
2019-10-14 12:10:32
30
24
10 StreetTheRapper
#92VURQQ0
12 4 780
2019-10-14 03:44:45
58
0
11
1
Elder
nick
#2VPCVQRY9
12 4 763
2019-10-14 02:29:20
20
40
12
3
Elder
Abhii
#JPP202V0
12 4 734
2019-10-14 12:48:15
36
60
13
2
Maxipad23
#P90P9V82C
11 4 671
2019-10-13 01:03:49
0
0
14
2
iEnVy
#2G88C9GP
11 4 658
2019-10-13 16:56:48
0
0
15 peen
#98Y02JYL
10 4 639
2019-10-14 13:25:03
66
50
16
3
josh :)
#8YQLQCYG0
10 4 632
2019-10-14 00:47:33
40
40
17
3
Elder
vasthebarbarian
#20CRP2VQ
13 4 581
2019-10-13 22:18:52
0
0
18
3
Elder
DEADPOOL
#22GU8098
13 4 550
2019-10-14 05:29:43
10
40
19
3
AshMan67
#RG2LPYV
11 4 359
2019-10-09 22:00:37
0
0
20
3
lost tiger
#LLC8RJUC
11 4 278
2019-09-30 06:19:45
0
0
21
3
bigfatbumm
#CQ99PYLR
12 4 175
2019-10-09 19:03:22
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord