A Irmandade™

#22J0P82V

54 506

47 / 50

Clã ativo, ORGANIZADO e adulto. Só aceitamos jogadores sérios. Promoção: confiança. Criação 21/02/17. Guerra: 100+ Wins.

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 54 506
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader Bruna
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 905
Thông tin hội
Vị trí Brazil
Đóng Góp Mỗi Tuần 24 440
Elder 13
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
IRM™ I JEAN
#8J2L0J92V
13 5 905
2019-08-17 21:10:32
611
680
2 Co-leader
Marcelo
#229V0PPRR
13 5 679
2019-08-17 20:55:14
1674
680
3
5
Elder
Xablau66
#2QJYRQQV8
13 5 660
2019-08-17 20:51:40
628
560
4
1
Co-leader
IRM™ I BRUNO
#22VCUPYY9
13 5 641
2019-08-17 20:31:37
910
680
5
1
Portela
#2QRYGRR9Q
13 5 640
2019-08-17 14:07:37
466
520
6 Elder
ThBass
#R2LG9YV0
13 5 616
2019-08-17 21:31:01
1126
640
7
2
Elder
GUSTAVO 17
#2JU92Y22J
13 5 604
2019-08-17 21:01:06
948
560
8
1
Sr. Cismado
#208LPUQ2
13 5 577
2019-08-17 16:26:31
306
480
9
3
T-Karlu
#89G0RYQ20
13 5 531
2019-08-17 21:20:35
470
720
10
4
dielock
#2R2JJYU9P
12 5 517
2019-08-17 11:31:53
500
480
11
9
Co-leader
KillerFull
#CVYY8090
13 5 502
2019-08-17 18:27:41
602
720
12
2
Co-leader
IRM™ l mAAgava
#8QPCPG29C
13 5 490
2019-08-17 19:01:52
696
640
13
2
AgroGuyBr
#8QJCLG92J
12 5 486
2019-08-16 20:06:08
150
360
14
17
Hofman
#2LLG8LLRL
13 5 481
2019-08-17 20:55:41
874
680
15
6
Elder
Keo
#80UP0P8YP
13 5 475
2019-08-17 20:45:24
882
680
16
3
Co-leader
IRM™ l Igor ♠️
#28RLLC0L
13 5 451
2019-08-17 16:04:34
378
480
17
1
IRM™ | Botein
#2VP8RQU20
13 5 441
2019-08-17 11:03:57
630
640
18
5
GRIMMJOW
#L2JLPL9P
13 5 431
2019-08-17 18:14:31
558
520
19
3
JuLHauM
#898GU0G9L
12 5 431
2019-08-17 21:16:34
770
670
20
1
Co-leader
SpartakLucena
#YUCYPVVG
13 5 428
2019-08-17 19:25:28
559
560
21
4
Elder
alanyca
#20VRJPC88
13 5 423
2019-08-17 17:53:15
399
600
22
6
Elder
TOTINHAS
#2CCJ0PYGP
13 5 417
2019-08-17 21:22:33
958
680
23
5
Elder
edgarnl83
#29JJL9CYL
13 5 414
2019-08-17 21:13:26
604
640
24
9
LEGO_DGS
#2G92YRUGQ
13 5 390
2019-08-17 17:02:01
360
200
25
2
Co-leader
IRM™ I ABREU
#QL0PCY9U
13 5 375
2019-08-17 20:36:05
910
680
26
2
Co-leader
Le Inhame
#28RL0UYP9
13 5 341
2019-08-17 21:18:46
458
600
27
2
Elder
IRM™The BrovisK
#CC089VJ9
13 5 337
2019-08-17 21:24:47
534
690
28
1
Elder
HawK
#98CLQC20G
12 5 317
2019-08-17 19:28:06
368
560
29
3
Leader
Bruna
#8PRYGP2P
13 5 314
2019-08-16 17:42:18
86
200
30
2
Co-leader
Murilo
#20PVJJV
12 5 309
2019-08-17 20:00:41
440
600
31
1
Elder
bode
#28VJ2PLJU
13 5 292
2019-08-17 21:19:02
997
680
32
5
xY-BRUNO-Yx
#J20GJJCP
12 5 274
2019-08-17 17:31:47
580
480
33 Jones
#LUU9V98
13 5 264
2019-08-17 16:04:34
381
520
34
1
Eulin
#QUCYYUL
12 5 264
2019-08-17 17:21:37
346
440
35
1
Falcon
#YLYY0VQR
13 5 231
2019-08-17 20:55:01
368
480
36
2
ANDERSON
#Q8JL8GLU
13 5 207
2019-08-17 17:11:31
144
320
37
1
Elder
♤IRM♤SAMIR♤
#98C0PUPLP
12 5 201
2019-08-17 21:03:34
913
720
38
3
ieu
#2GLYPYYJC
13 5 191
2019-08-17 19:18:37
202
400
39
1
Pinola *
#92LV22VC
12 5 187
2019-08-17 21:09:01
226
440
40
3
Co-leader
SeM
#PPCR8PLQ
13 5 181
2019-08-17 02:44:05
50
120
41
2
Co-leader
Ferrugem
#2Y9GYG9JG
13 5 177
2019-08-17 20:28:14
130
240
42 Lp
#8RGLRJL9
13 5 071
2019-08-17 16:57:02
248
480
43
2
Elder
☆Carol☆
#YCJPRG9G
12 5 047
2019-08-17 20:44:06
442
520
44
1
Lost
#22YR2YL9Y
12 5 015
2019-08-17 14:50:29
50
200
45
1
mathz
#992RCUCUU
12 5 002
2019-08-17 18:58:31
236
440
46 nikelandia
#8LRLQVQJP
12 4 657
2019-08-17 13:57:36
234
480
47 Elder
CAVALERO
#2YL2CLP2J
13 4 001
2019-08-03 23:36:49
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord