abo lhol legend

#22GVLP92

50 235

36 / 50

WELCOME

Nhận Vào Hội
Thành viên 36 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 50 235
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader LEONIDAS
Phạm vi chiến tích 2 802 – 5 810
Thông tin hội
Vị trí Lebanon
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 602
Elder 21
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Thunder$am
#JUV0RYRC
13 5 810
2019-09-17 12:52:01
368
200
2 <c6>skittles
#2PRVGV9L
13 5 744
2019-09-17 02:15:48
132
160
3
1
Co-leader
abo l hol
#2VG28PUR2
13 5 668
2019-09-17 14:10:03
552
200
4
1
Elder
quiquo
#88U9G2LG
13 5 595
2019-09-17 13:07:49
76
200
5
1
Co-leader
<<<h.k>>>
#2Y99CV8UU
13 5 577
2019-09-17 11:48:28
194
160
6
1
Co-leader
<<H.K>>
#2YULC2JL0
13 5 563
2019-09-17 10:52:39
158
160
7 Co-leader
ali safwan
#9PGQRGGG
13 5 542
2019-09-17 12:47:28
60
200
8 Co-leader
<H.K>
#8UCGLRVQ
13 5 491
2019-09-17 12:56:03
107
110
9 Co-leader
fury
#22U2RYQYG
13 5 491
2019-09-17 14:16:54
168
160
10
1
Leader
LEONIDAS
#8VRP088Y
13 5 476
2019-09-17 14:05:04
198
200
11
1
Elder
|-Hadii-|
#89QQYLLGC
13 5 472
2019-09-16 23:05:56
78
100
12
1
Elder
Mr. Mole
#2QU2Q2UQU
12 5 469
2019-09-17 13:16:21
146
160
13
3
Co-leader
<H.K>
#2JPRG0QL0
13 5 447
2019-09-17 13:36:44
340
160
14
2
Elder
rapho97
#UL8P8RPV
12 5 447
2019-09-17 14:01:46
10
160
15 Elder
hasan
#829U9QRLP
12 5 374
2019-09-17 14:14:39
122
120
16
2
knight
#PGP0UR0U
13 5 364
2019-09-17 08:13:13
108
120
17 Co-leader
Dom
#9JR9PVR
13 5 304
2019-09-17 12:30:27
144
152
18
1
Elder
Abo-Ivanka
#8UPP9VJLV
12 5 297
2019-09-17 08:09:19
30
80
19
1
Elder
darkveder
#2C9GLYLLP
12 5 290
2019-09-17 14:17:30
148
160
20
1
Elder
JpNohra
#22YYPJ2G
12 5 239
2019-09-16 11:44:16
28
40
21
1
row
#VYGVUGR
12 5 219
2019-09-17 14:24:28
98
80
22
1
Elder
Vlado
#8LJQYCLP
13 5 217
2019-09-17 13:15:48
184
200
23
1
Elder
lord philippe
#JG9LVPCL
13 5 189
2019-09-17 14:13:40
225
160
24 Elder
DEATH SNIPER
#YV08JQUR
12 5 163
2019-09-16 21:32:49
78
120
25
1
Elder
Zarathustra
#9GUGVGRVQ
12 5 136
2019-09-16 21:40:51
18
40
26
1
Elder
Miguelsl99
#V0L8RCQR
11 5 096
2019-09-17 12:10:41
168
160
27 Elder
Shacra
#PL28LU2QQ
12 5 078
2019-09-17 11:08:37
50
80
28 Elder
abou jimmy
#8YCQGGC02
12 5 056
2019-09-17 13:48:21
56
80
29
1
GILBERT SAAD
#9RCV99080
11 5 046
2019-09-17 12:07:14
48
120
30
1
Elder
nat
#LV2R2L9Y
12 5 020
2019-09-16 11:17:54
0
40
31 Elder
ali
#98Y9JPPP
12 4 981
2019-09-17 13:51:52
154
200
32 Elder
chief philippe
#8PRP0JVYU
11 4 954
2019-09-16 02:42:46
8
40
33 Elder
☆ABU.SALE7☆
#QGPQLGY
13 4 933
2019-09-17 11:50:20
190
160
34 Elder
الريس عمر
#2C29RJY2C
12 4 716
2019-09-03 19:01:09
0
0
35 Elder
Azaruxx
#8C0RY02U
12 4 582
2019-09-17 11:41:30
158
120
36 Đấu trường 9 Lora
#9VPUVJ02P
7 2 802
2019-09-17 11:33:42
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord