Sons of Plop

#22G2QYR

58 397

49 / 50

Rejoins les fils du Plop légendaire🙌🏻Record 6 Fr💪🏻 2e clan Kids of Plop👨‍👩‍👧‍👦 Discord tgx69UC👀 PB 6k3 GDC 180 🙉Esport

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 58 397
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader Kyrell
Phạm vi chiến tích 4 001 – 6 304
Thông tin hội
Vị trí Pháp
Đóng Góp Mỗi Tuần 339
Elder 29
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
♤Romain♤
#UCYRJRL9
13 6 304
2020-02-16 20:32:05
0
0
2 Co-leader
sLiMb2o
#LCJV9829
13 6 228
2020-02-16 23:32:22
0
30
3
15
Co-leader
InTooTheWild
#289PJ8QQG
13 6 162
2020-02-16 21:04:58
0
0
4
1
Elder
nolan couronne
#U8LPU2VU
13 6 039
2020-02-16 22:49:32
0
0
5 Leader
Kyrell
#8V0LRV22
13 6 015
2020-02-16 20:53:13
0
3
6
6
armagedon
#LGGJ8Q0
13 5 970
2020-02-16 23:43:45
0
30
7 Elder
jerriko05
#2V9LC2G89
13 5 969
2020-02-17 05:48:55
30
30
8
1
Elder
Mintobal
#8Y8RVQVQJ
13 5 950
2020-02-17 05:51:39
87
30
9
1
Co-leader
Heathcliff
#9VJQVQGR
13 5 927
2020-02-16 19:04:26
0
0
10
3
Co-leader
SnakEyes36
#RR8GC8CY
13 5 900
2020-02-17 00:58:28
0
0
11
6
Elder
Flowpy
#LGL92Y89
13 5 857
2020-02-16 20:52:49
0
0
12 Tsubasa Ludo
#89QRG9RV
13 5 826
2020-02-17 02:04:35
20
0
13
2
Elder
omid
#229VJVJVU
13 5 818
2020-02-16 20:52:33
0
0
14
2
Elder
<c2>Exiled
#2V0QPUQ8G
13 5 810
2020-02-17 06:03:15
88
16
15
9
Elder
Nick
#28RVPCJCP
13 5 809
2020-02-17 01:43:40
0
0
16
6
Elder
Boubiboun
#YYL9QY00
13 5 797
2020-02-16 15:58:36
0
0
17
12
Elder
bacus
#8GYP9YGC
13 5 790
2020-02-16 15:04:59
0
0
18
1
Elder
folfhund
#2CCVC00V9
13 5 783
2020-02-16 22:31:55
0
0
19
5
Elder
sansushi
#8VRCUQPQ
13 5 771
2020-02-17 03:33:49
10
40
20
4
Elder
Nikrome
#UGL99YY
13 5 758
2020-02-17 01:38:54
20
16
21
10
Elder
Titoun
#2G8Q9098
13 5 700
2020-02-16 19:40:54
0
0
22
2
Elder
Giorgos
#8J2JPRU9J
13 5 695
2020-02-17 03:21:44
0
40
23
1
Co-leader
Dos™️
#90JU290C
13 5 693
2020-02-16 21:29:08
0
0
24
9
Elder
popi
#R82UYQGG
13 5 680
2020-02-16 22:03:33
0
0
25
2
Co-leader
Jay Plop
#282GGG0J2
13 5 665
2020-02-17 02:58:15
0
24
26
5
Co-leader
Vhalis プロップ神
#2PCULY0L
13 5 646
2020-02-16 18:55:50
0
0
27
1
Elder
popi 2
#JP2UPPJG
13 5 637
2020-02-16 21:23:01
0
0
28
1
Elder
Ketchup
#L2LURJVL
13 5 629
2020-02-16 19:57:32
0
0
29
1
Elder
Hydao
#2PRY2L0L
13 5 628
2020-02-16 22:52:17
0
0
30
4
Elder
LAWLESS⚡️
#8080J082
13 5 623
2020-02-16 20:46:58
0
0
31
6
Co-leader
Sirius Black
#809JPQUR
13 5 571
2020-02-16 20:29:18
0
0
32
5
Yoko♿
#29CC90YY2
13 5 551
2020-02-16 17:01:20
0
0
33
1
Elder
clamitropchaud
#VCJCQR
13 5 533
2020-02-16 20:44:37
0
0
34
2
Elder
Jojo
#G2QGJ8JU
13 5 522
2020-02-16 18:48:04
0
0
35
4
Elder
antonin007
#288VYR989
13 5 518
2020-02-16 21:16:34
0
0
36
6
Sherkah
#8RLQQ2CRP
13 5 485
2020-02-16 21:56:58
0
0
37
2
JordanCmy
#PPPGUQ2G
13 5 463
2020-02-16 18:31:40
0
0
38 Elder
ipipotys
#29PPLCY0Q
13 5 442
2020-02-17 01:51:07
0
40
39
4
harthor
#89UJL9U2
13 5 441
2020-02-16 23:09:12
0
0
40
1
Elder
Platondadz
#2J2V9RJ99
13 5 428
2020-02-17 06:01:34
0
10
41
16
Elder
omid
#JRQUG8CL
13 5 415
2020-02-16 21:59:12
0
0
42
2
Co-leader
Jackfreud
#8JJ89PQQ2
13 5 347
2020-02-16 23:58:50
0
0
43
2
raptor
#2P9R99YLQ
12 5 316
2020-02-16 16:34:23
0
0
44
2
Elder
paul bismuth
#RGVPPQUQ
13 5 311
2020-02-16 22:22:36
0
0
45
1
Elder
YAYO
#U2U9YUQY
13 5 302
2020-02-16 23:07:25
0
0
46
1
FLYER
#8JJJRPVP
13 5 302
2020-02-17 05:00:58
84
30
47 kamikaz
#QQUPPRC
13 5 184
2020-02-16 17:59:23
0
0
48 Elder
Jazman❤
#PY8LP200
13 5 167
2020-02-16 23:45:33
0
0
49 Elder
m0rtal ★
#PYVQ2G80
13 4 001
2020-02-02 19:44:00
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord