dansk humor

#229J92PR

48 986

45 / 50

aktiv klan for spillere i alle aldre. hold en god tone på chatten og husk donationer. stor aktivitet i Clan War.

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 986
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader the beermeister
Phạm vi chiến tích 3 611 – 5 388
Thông tin hội
Vị trí Đan mạch
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 322
Elder 8
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 HARRINGMINATOR
#8P9VU29P0
13 5 388
2019-10-15 21:05:29
288
240
2 Elder
jens
#8GU0CP9PC
12 5 384
2019-10-15 17:59:49
258
80
3 KrIlLePiK
#8R8YUL9LR
13 5 265
2019-10-15 21:06:29
256
160
4 Toni
#P8ULV2CY
12 5 243
2019-10-15 12:32:15
8
40
5
3
Co-leader
crow2
#JGLQRQJG
13 5 117
2019-10-15 18:44:12
42
120
6 Co-leader
Crow
#CRLVV8QC
12 5 096
2019-10-15 18:41:30
124
160
7
4
Leader
the beermeister
#R2YLU29
13 5 081
2019-10-15 21:27:31
278
160
8
3
Co-leader
badjay
#88VYVUYJ
13 5 035
2019-10-15 19:35:33
98
40
9
3
Co-leader
Worm on the run
#2J9JY8CLC
13 5 014
2019-10-15 21:46:56
182
130
10 Elder
ijdadgfxbjd
#QRR2VRP8
12 4 993
2019-10-15 21:22:30
228
160
11
4
smilie29
#P2PUYVPQP
12 4 982
2019-10-15 19:30:47
64
120
12
3
Co-leader
Storkanon
#9QR9RP92
13 4 960
2019-10-15 20:46:09
160
160
13 Elder
killer dove
#202J0RL88
11 4 949
2019-10-15 10:17:20
16
40
14
7
Co-leader
teconmini
#LL0GLUC9
12 4 948
2019-10-15 09:46:13
208
120
15
3
Elder
komporsterkaj
#2RJL9JVGV
11 4 926
2019-10-15 21:18:54
214
160
16
2
canner
#9RQRCP99P
10 4 910
2019-10-15 11:46:16
34
120
17
1
stian
#8QCQCYVGQ
11 4 845
2019-10-15 21:01:02
138
160
18
4
Elder
boa
#9LCL9Y9P
12 4 839
2019-10-15 21:13:47
38
80
19
2
Stefan
#PGLCU0LCU
11 4 830
2019-10-15 19:09:20
174
160
20
5
*-=frankozz
#YQJYGYP
12 4 827
2019-10-15 19:55:43
40
0
21
2
Co-leader
bombom.72
#2JUY2CGCJ
12 4 825
2019-10-15 18:13:04
0
40
22
2
Fers Boogie
#99UUUU9GJ
12 4 820
2019-10-14 23:56:52
1
80
23
2
Co-leader
Camp Raven
#8JPCGVC9
12 4 809
2019-10-15 19:31:45
30
80
24
1
Ozzibozz
#PCPRCPP
10 4 797
2019-10-15 21:01:34
34
80
25
1
Jes K
#2Q99R8JJL
11 4 760
2019-10-15 18:08:19
68
120
26
4
kms
#UGLQRV0
10 4 758
2019-10-15 21:47:43
8
80
27
1
nynaa
#GYJJUU8
11 4 751
2019-10-15 20:51:22
154
200
28
3
Elder
<c5>Las
#2LPLUVV
10 4 733
2019-10-15 15:55:03
122
120
29
1
Co-leader
mighty
#9CYCQ228
13 4 732
2019-10-15 20:36:20
212
40
30 TTV BTW
#PQJYPR29U
10 4 713
2019-10-15 21:45:44
0
0
31
4
☣Woodookill☣
#88LGY98JV
13 4 682
2019-10-15 11:16:50
80
80
32
3
我是大帅哥
#20RVVP282
10 4 666
2019-10-13 02:33:10
0
0
33
1
Elder
Sallu
#8RQCU9JUV
12 4 623
2019-10-15 18:51:44
72
120
34 wilbert
#R9LLQ2Q
10 4 610
2019-10-15 20:56:19
28
0
35 CookieMan
#GPR9UVGY
10 4 610
2019-10-15 07:20:03
50
80
36 --[Anthon] hk
#808ULJPGQ
10 4 607
2019-10-15 17:09:56
192
160
37 elmer_gaming
#PJC9UP9
11 4 583
2019-10-13 01:24:19
0
0
38
1
Gran Danois
#QQJ8UP9V
11 4 559
2019-10-15 21:56:04
10
80
39
1
Laust
#YGYUY2Q2P
9 4 537
2019-10-15 18:56:37
238
200
40 Symeth
#220RYP28
11 4 471
2019-10-07 13:37:36
0
0
41 oskul
#9YR9QR28Q
10 4 463
2019-10-15 21:03:27
132
160
42 Nezaj
#YRGLC00V
10 4 271
2019-10-07 22:16:49
0
0
43 amir
#982G29Q9L
10 4 207
2019-10-15 18:22:31
0
0
44 Elder
Crow3
#2QU8LGJ20
11 4 205
2019-10-14 08:11:21
8
40
45 Đấu trường 12 hey mann
#LRY2VV9
12 3 611
2019-10-15 17:02:56
28
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord