GREEK

#229J82P

43 365

43 / 50

καλώς ήρθατε στην ομάδα μας. 1) σεβασμό προς τα άλλα μέλη 2)ντονειτ (τουλάχιστον 260 την εβδομάδα) και 3) συμμετοχή στο war. 18+

Nhận Vào Hội
Thành viên 43 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 43 365
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader galidis23
Phạm vi chiến tích 3 681 – 4 845
Thông tin hội
Vị trí Hy Lạp
Đóng Góp Mỗi Tuần 15 792
Elder 19
Co-leaders 15
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1
2
Co-leader
Ad0lf
#9GJR9CCP
13 4 845
2 422
786
520
2
1
⚡️x-man⚡️
#UYQJ2VL9
13 4 835
2 417
94
40
3
1
Co-leader
nikos
#9LQL8VPG
12 4 760
2 380
373
630
4
2
Co-leader
sakis
#2UY0YVCV
13 4 745
2 372
486
480
5 Co-leader
Shaodin
#9RC88P2P
13 4 585
2 292
494
440
6
2
Co-leader
scream
#PUGY99PG
13 4 528
2 264
626
560
7
5
Elder
shukuchios
#2JGQY22P8
12 4 508
2 254
244
280
8
1
Co-leader
DELIGIO
#9P2LJ2LY
13 4 505
2 252
998
600
9
2
Co-leader
yanni
#PVYC2QUU
13 4 473
2 236
447
480
10
3
Co-leader
themis
#9JLRJRPP
12 4 450
2 225
333
440
11
2
kotsifi
#PJJ2LPG0
12 4 427
1 106
484
320
12
2
Co-leader
Athana
#RRP92R2L
12 4 423
1 105
430
480
13
7
Leader
galidis23
#8YL8CRCJ
13 4 422
1 105
734
480
14 Co-leader
Iron Bene
#2UP29CG8
12 4 380
1 095
209
360
15 Elder
KING ALEXANDER
#8J9YYV2R
12 4 354
1 088
505
440
16
1
Elder
angelo4
#9QJ0CYPU
11 4 327
1 081
258
520
17
1
kazaclar
#98U28V0V
12 4 305
1 076
190
370
18 Elder
Tony
#UL28LU8V
12 4 283
1 070
549
520
19 xpolydor1989
#9C029YVU
11 4 279
1 069
50
40
20 Elder
Mr.animal
#YP8Y2GC9
11 4 272
1 068
554
440
21 Elder
Dr3amAnGeL
#889U2VR0
11 4 267
512
322
480
22
3
Elder
jimi13
#9P8L8CVGP
12 4 251
510
694
480
23
1
Co-leader
[^]Tzo21[^]
#P2JU2L2J
13 4 239
508
486
440
24 Elder
Tsaras
#9Y0LQJPY
12 4 210
505
209
280
25
2
Co-leader
Xangas
#82099C8Y8
12 4 195
503
708
512
26
3
Elder
roxx
#PQGYU0YV
12 4 190
502
354
0
27
1
Co-leader
xeresis
#PP0RVGPCC
12 4 167
500
932
600
28
2
Elder
lord poison
#8JL9PP9Y
11 4 166
499
449
520
29 Elder
kos
#2UQRYCC
12 4 127
495
239
440
30 ❤️roma62102❤️
#RLCVUJY9
10 4 101
492
10
40
31 mrblackgr
#88VJLLQ8Q
10 4 078
407
8
200
32 Elder
YourFather
#8LP8JUCL
11 4 077
407
168
240
33 Ανδρεας.κ.κ
#2QVRUP92
11 4 067
406
238
440
34 Elder
Leonidas
#90P2CR098
11 4 025
402
202
480
35 Elder
Mafiozos
#2Q9VUGU8
12 4 024
402
198
400
36 ProDiamondK
#8PVG80VVP
11 4 021
402
0
0
37 Elder
periklis
#2LUJPCVL8
12 4 007
400
296
440
38 Co-leader
Takamouri
#8G80P98L
12 4 001
400
0
0
39
1
Đấu trường 12 Elder
Power Loader
#90CGQLGQU
11 3 995
399
509
360
40
1
Đấu trường 12 Elder
LEGENDARY
#89QJ9YYQJ
11 3 987
398
0
0
41 Đấu trường 12 Elder
AliTizZzGR
#8QVQGCJ98
10 3 980
119
156
440
42 Đấu trường 12 Co-leader
Lanz
#8298GU29
12 3 699
110
770
560
43 Đấu trường 12 Elder
Dimitris
#9R0JG8JP9
10 3 681
110
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord