BiziMutluClan

#22902LR2

46 175

48 / 50

Aktif oyuncular davetlidir.Bagıs yapmayan ve Klan Savaşlarına Katılmayan Atılır!!!!

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 46 175
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Ömer Faruk
Phạm vi chiến tích 855 – 5 173
Thông tin hội
Vị trí Thổ Nhĩ Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 260
Elder 5
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
akın
#JC2GQ282
13 5 173
2019-12-09 20:10:31
242
80
2 Co-leader
image.maker
#28PJV0PJ2
12 5 002
2019-12-09 19:09:07
16
80
3 areyoucrazy
#YYRCRJUG
13 4 975
2019-12-09 14:23:23
76
40
4 Co-leader
M.Ali
#9G0JUQVRC
12 4 907
2019-12-09 18:02:50
57
40
5 TheTurkishMan
#V2V2992
12 4 889
2019-12-09 15:40:17
8
40
6 çiçek
#8Y808920R
12 4 851
2019-12-09 13:54:00
0
40
7 asbestt
#2LJVG8G9L
11 4 806
2019-12-09 20:43:38
0
80
8
3
TALHA
#PPJJQQQ2
11 4 785
2019-12-09 21:25:29
102
80
9
1
Co-leader
pro ali
#28L0CY0QU
12 4 772
2019-12-09 17:46:38
186
80
10
2
Elder
nahsen
#80QGQV0R0
11 4 747
2019-12-09 19:23:13
46
40
11
7
ormantikTR
#9YVUP2JYY
11 4 726
2019-12-09 20:47:54
0
0
12
3
Elder
PaCMaN
#88RG99VV
11 4 698
2019-12-09 13:54:07
38
80
13
12
Elder
lokman
#8ULPCR9J0
12 4 637
2019-12-09 22:26:14
0
0
14
1
bartu60
#2RLQ209C8
11 4 637
2019-12-09 16:36:51
88
80
15
3
gameman
#JVV99JRC
10 4 616
2019-12-09 19:59:07
31
110
16
1
#TURKISHPOWER#
#9JPVRQ8RQ
11 4 608
2019-12-09 16:25:03
38
40
17
1
Elder
Bera
#L2YV09LY
10 4 608
2019-12-09 14:27:12
0
0
18
5
seksmachine
#90CG9V8PC
10 4 604
2019-12-09 20:12:35
36
0
19
5
ALİHAN
#P0RGYQVR0
10 4 594
2019-12-09 07:04:10
0
0
20
1
FerdiÇevik
#2PRLLLV0Q
10 4 431
2019-12-09 11:47:04
26
0
21
1
LightOfGod
#2G2C2JY8P
10 4 411
2019-12-03 14:02:17
0
0
22
1
kutsall
#YYGC8YVQL
10 4 400
2019-12-09 11:52:04
48
40
23
1
I play Golem
#QRYUCRQ9
11 4 386
2019-12-08 12:04:24
0
0
24 Leader
Ömer Faruk
#UV0C9P0Y
13 4 358
2019-12-09 07:11:28
68
40
25
2
Mokoko!
#22YJ2J98R
10 4 345
2019-12-09 19:10:03
0
0
26 LUCAS MESTRE
#YLQCJG2C8
9 4 303
2019-12-04 16:54:01
0
0
27 painite
#PLCPR8UJL
10 4 301
2019-12-07 19:03:49
0
0
28 ひろ~
#PPGPPU88J
11 4 300
2019-11-27 11:10:31
0
0
29 Gurkan
#20GYG9V8C
12 4 270
2019-11-30 15:39:48
0
0
30 WanSelTon
#V9GU9CGU
10 4 266
2019-12-09 19:32:39
76
80
31 dj irem ♡
#9808PGG9L
10 4 185
2019-11-26 15:39:51
0
0
32 seval
#9C8PYPVLR
10 4 178
2019-12-09 12:46:17
20
40
33 nevzat
#YRVG00GP
11 4 175
2019-12-01 11:04:35
0
0
34 starfire33
#P88V0Y8R
10 4 162
2019-12-09 08:33:20
0
0
35 burak25
#9882RGC2Y
11 4 156
2019-12-09 15:07:13
0
0
36 MasterOzan
#U8980289
10 4 140
2019-12-01 15:51:58
0
0
37 Emir
#2PVGYU8QC
10 4 139
2019-11-13 13:48:27
0
0
38 Yiğit Emre Koç
#2YPPCR2PU
9 4 139
2019-11-30 07:50:46
0
0
39 SÜPER12
#2V0VL9PCY
11 4 136
2019-11-13 09:09:40
0
0
40 SARGOSSA
#2RGR0PL99
10 4 131
2019-11-18 13:58:06
0
0
41 Co-leader
Talha
#200RUQYUV
12 4 109
2019-11-13 07:49:40
0
0
42 "KıZıl EJDER"
#88QCR8L2Q
10 4 061
2019-11-27 11:08:19
0
0
43 A5 king
#2QG80U0L2
10 4 058
2019-12-01 19:04:39
0
0
44 #TEK YOL DEVRİM
#82QJL89R
10 4 034
2019-11-09 10:00:09
0
0
45 Đấu trường 12 DARK KNİGHT
#YJP8PL0
9 3 961
2019-12-09 14:14:48
0
40
46
1
Đấu trường 12 Elder
AyAz
#Y0UR2P0YG
10 3 875
2019-12-09 21:30:23
48
70
47
1
Đấu trường 10 Cimimaro
#YGQG9RL2U
8 3 250
2019-12-09 13:12:38
10
40
48
1
Đấu trường 3 PyCTH
#PVVJ8QQ00
5 855
2019-12-01 22:10:13
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord