TUNISIEN HEROS

#228QQP

43 241

35 / 50

كلان 100% تونسي، الفروخ ممنوع يدخلو مع الرجال، لازم الإحترام، الترقية الأولى 800 dons و الثانية 1500 dons، شكرا للجميع و مرحبا..

Nhận Vào Hội
Thành viên 35 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 43 241
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader omda
Phạm vi chiến tích 2 809 – 5 484
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 855
Elder 1
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
El General
#QQ2V9RC
13 5 484
2019-09-17 08:22:35
296
120
2 Co-leader
youssef rejeb
#2GQJ02Y0Y
13 5 462
2019-09-17 07:13:39
53
70
3 Co-leader
elking
#80VP89LJ0
11 5 190
2019-09-16 10:19:09
0
40
4 ❤️7bayma❤️
#8G92Q80JG
12 5 085
2019-09-17 08:43:30
0
0
5
1
RAGNAR
#2UYU0JJQG
11 5 062
2019-09-16 22:18:39
2
0
6
1
Co-leader
Brahim
#2PLG0LLCJ
11 5 007
2019-09-16 19:46:39
23
55
7
2
خطر موت
#9QG0YUPRU
11 5 004
2019-09-17 05:42:37
8
0
8
2
Co-leader
youssef_elking
#9PQLCCQ98
11 5 004
2019-09-16 13:33:44
34
70
9
1
Leader
omda
#80LGYJ0U
12 4 956
2019-09-17 08:28:41
116
0
10
1
Co-leader
oomda
#2LGQYVJJG
11 4 953
2019-09-16 23:39:15
136
110
11
1
Co-leader
A F I F
#Y82CYYVG8
10 4 904
2019-09-17 00:33:30
136
160
12
1
hinter
#PC2GVY9C2
9 4 802
2019-09-16 22:10:08
78
80
13
1
tarak
#8J00Q88CV
10 4 755
2019-09-17 08:13:20
140
90
14
1
dali
#PP9C9GQQ8
10 4 703
2019-09-16 12:10:55
0
0
15
1
fastdestroy77
#2JLYUPQY2
11 4 677
2019-09-17 01:48:10
0
0
16
1
alouloux
#2JPCC28GJ
10 4 646
2019-09-13 15:14:32
0
0
17
1
hoss03
#P02YGU0PC
10 4 567
2019-09-10 23:55:54
0
0
18
1
Aziz
#8CGYL90V9
10 4 433
2019-09-17 07:27:32
58
120
19
1
bechir
#Y2Q20UGY2
9 4 365
2019-09-17 08:10:34
81
110
20
1
heni
#2P0YJ9R0Q
10 4 349
2019-09-16 18:12:06
50
80
21
2
bilel
#PQU0VQUJ2
10 4 331
2019-09-16 20:03:46
0
80
22
2
firashm
#8R9UVJVYC
10 4 290
2019-09-16 11:27:30
103
80
23
1
omar
#28Q2JJRUG
10 4 140
2019-09-16 06:46:40
0
40
24
1
Elder
chokobi
#8GGQ099GC
12 4 000
2019-09-16 23:28:23
133
70
25
1
Đấu trường 12 Gribiti7
#98YCQ09QU
9 3 973
2019-09-16 18:45:58
0
0
26
1
Đấu trường 12 solidier76
#G9UUY2CU
9 3 801
2019-09-16 22:49:14
21
80
27 Đấu trường 12 amine
#P0PQ98GYC
8 3 600
2019-09-16 16:17:26
20
40
28 Đấu trường 11 YBH
#8GVLQURUQ
9 3 404
2019-09-16 19:16:14
86
80
29
3
Đấu trường 11 chihab
#8P29R0QP2
10 3 363
2019-09-16 19:18:38
135
0
30
3
Đấu trường 11 aziz
#9PCQP9LPJ
10 3 324
2019-09-16 08:20:08
66
80
31
2
Đấu trường 10 mk
#YRJ02LPV0
8 3 139
2019-09-17 08:26:34
37
110
32
1
Đấu trường 10 king snoopy
#9VU0R0R82
9 3 106
2019-09-16 19:14:09
42
0
33
1
Đấu trường 10 LEAGECY_BO5
#YUPV00PV8
6 3 083
2019-09-17 05:34:34
0
0
34
1
Đấu trường 10 youssef zouaoui
#22RRPCG8L
10 3 009
2019-09-15 11:47:39
0
0
35
1
Đấu trường 9 chabah
#8G2UPQ2LR
8 2 809
2019-09-17 02:05:23
1
20

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord