Light Gaming

#228GUC8L

56 190

47 / 50

Motivated War Clan 🔥 High PB & War Wins Required 🔥 No Allies and No Merges🔥

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 56 190
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader jeffro
Phạm vi chiến tích 4 967 – 5 938
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 12 670
Elder 15
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
2
Co-leader
JBB
#P8QJV2UG
13 5 938
2019-10-17 04:03:16
579
120
2
2
Co-leader
ROYAL™️
#2CYYQ20VL
13 5 920
2019-10-17 02:31:53
340
220
3
5
Elder
poiopop
#UJJPCQ
13 5 874
2019-10-17 02:18:42
238
320
4
2
Co-leader
MintBerryCrunch
#8QQR228U
13 5 852
2019-10-17 08:16:38
590
360
5
10
Co-leader
BastidBob
#VP08RR90
13 5 766
2019-10-17 07:02:58
288
320
6 Co-leader
nutzilla248
#9CUG9J08
13 5 761
2019-10-17 01:06:03
246
300
7
3
Coray
#2CGQJVPR
13 5 750
2019-10-17 03:22:23
162
320
8
7
Co-leader
♠️♠️ACE♠️♠️
#928LP8RY9
13 5 737
2019-10-17 07:50:18
570
400
9 Co-leader
Barlin
#LV20RVGC
13 5 735
2019-10-17 05:18:55
340
270
10
8
Dragon
#QVR9P0G9
13 5 728
2019-10-17 06:50:56
140
240
11
4
Elder
Master Big D
#8JYQGY8G
13 5 725
2019-10-16 22:52:17
164
240
12
1
tukas
#2J09ULUL
13 5 641
2019-10-16 22:46:46
110
240
13
1
Beverly Drangus
#PGP2QUP2
13 5 638
2019-10-17 07:55:22
236
240
14
1
LANCE
#R9JJ2PCC
13 5 638
2019-10-16 23:50:23
120
280
15
8
Elder
jalenr34
#8RCYRRG
13 5 636
2019-10-17 08:10:32
572
370
16
2
ZEN
#U9C0J0R8
13 5 634
2019-10-14 09:44:56
0
0
17
12
Co-leader
E "El Duderino"
#2C2P2R2L
13 5 606
2019-10-17 04:54:52
550
320
18
2
ŁEGACY™️
#9CJ8092QL
12 5 604
2019-10-17 08:02:06
284
440
19 Elder
Cloud 9
#G0QYPL8Y
13 5 601
2019-10-17 01:56:04
118
240
20 Elder
Osvaldo
#8YLYURUU
13 5 600
2019-10-17 05:19:29
321
320
21
4
King H
#2RVLUY82
13 5 590
2019-10-17 08:23:52
258
400
22
6
Burgtown
#RURRQLJ2
13 5 579
2019-10-17 02:03:26
310
240
23
4
>< jonah ><
#2C0CY2VR
13 5 559
2019-10-17 00:41:56
184
280
24
3
Elder
Dawn's Light
#LVRRG9Y9
13 5 556
2019-10-17 03:28:01
744
320
25
3
Co-leader
Jacob
#229RLUV
13 5 553
2019-10-17 05:12:02
202
320
26
1
Co-leader
Moon Man
#YRVPQJ02
13 5 505
2019-10-17 07:19:43
276
320
27
1
Co-leader
Sean M. 문선
#QUV8C89
11 5 503
2019-10-16 23:58:54
0
120
28
4
Leader
jeffro
#PCULQPYQ
13 5 485
2019-10-17 04:23:01
442
290
29
2
Co-leader
Vendetta
#28JJYR8C
13 5 477
2019-10-17 08:08:12
634
320
30 Joey R
#P2UG88R
13 5 437
2019-10-16 19:36:48
210
120
31
11
ialwayszach
#U8V9YGP
13 5 427
2019-10-17 04:29:59
246
120
32
1
Co-leader
DumbNerd
#VQ0928GG
13 5 426
2019-10-17 07:05:53
178
400
33
2
Big Napkin
#29R0UPQYL
13 5 402
2019-10-17 07:01:50
298
240
34
2
Co-leader
Neon Light
#L889J2UQ
13 5 394
2019-10-17 02:52:45
164
320
35
2
⚡️ZACHSKI⚡️
#2PU89J2J
13 5 387
2019-10-17 01:01:28
70
0
36
3
cavemongoose
#GCVCYCY2
13 5 381
2019-10-17 04:33:43
330
270
37
3
Elder
ⓖⓡⓐⓢⓢⓗⓞⓟⓟⓔⓡ
#2GRJ0P08
13 5 376
2019-10-17 05:23:45
128
240
38
6
Elder
TD
#8J2VR0QG
13 5 357
2019-10-17 02:33:51
180
360
39
1
Elder
Liberator187
#8Y2U2VRY
13 5 323
2019-10-16 10:18:57
388
190
40 ---pbcoco---
#2RRJL8GCY
13 5 313
2019-10-17 02:52:08
144
320
41
4
Elder
Mrs. Ukno
#JJR0Y2L2
13 5 312
2019-10-17 04:34:11
164
240
42
1
Elder
DiePunk
#80C2098UV
13 5 307
2019-10-16 16:26:00
90
280
43 Elder
Adamwub
#PGJPGYRU
13 5 301
2019-10-17 04:37:45
334
310
44 Elder
Mr. Ukno
#8Q8PGGQ0
13 5 289
2019-10-16 23:15:43
98
240
45
1
Elder
Tenor
#8Y92008L
13 5 006
2019-10-17 04:27:03
88
200
46
1
Elder
Johnny Blazed
#Q22GVPJ8
13 5 004
2019-10-17 07:11:39
70
360
47 ~King_Clasher~™
#PQGVLRG
13 4 967
2019-10-16 22:58:25
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord