UN

#2282V8CR

51 415

50 / 50

欢迎加入UN-21(UN电竞),国内十强之一。本部落规则大换血:为适应钻石级别的部落战鼓励大家先将所有卡组升到11级,凡周捐数超1200者升副首,凡周捐500且稳定者升长老,不足100降职或踢除,首领会周周更新,确保公平公正。希望大家多捐卡,多请求卡。

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 415
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader 天津精神丨雄二
Phạm vi chiến tích 3 760 – 5 657
Thông tin hội
Vị trí Trung Quốc
Đóng Góp Mỗi Tuần 21 449
Elder 20
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
慕雪
#2GJRCG2J9
13 5 657
2019-10-20 14:35:06
954
510
2 Leader
天津精神丨雄二
#PY0R900J
13 5 547
2019-10-20 11:22:12
1158
712
3 森视觉
#8RL9YJY2Q
12 5 447
2019-10-20 02:50:12
138
260
4 Elder
寒冰
#QL98828R
13 5 418
2019-10-20 10:57:25
850
640
5 Co-leader
777
#28PGLV2UG
13 5 408
2019-10-20 12:47:40
1046
600
6 Elder
勇士库曰天
#U0JLJ9QQ
13 5 306
2019-10-20 14:22:03
1067
600
7 Co-leader
卡巴越秀
#98VPGG2L2
12 5 246
2019-10-20 14:03:16
1216
600
8
1
Co-leader
chris
#QPLQPQVY
13 5 147
2019-10-20 09:24:42
610
520
9
1
Co-leader
小怪兽
#PPJLL2LVG
12 5 145
2019-10-20 12:44:13
1246
680
10
3
血晕
#9P8R8YV8C
12 5 145
2019-10-20 13:30:30
53
80
11 Elder
CarolineS1
#P202UG08P
11 5 118
2019-10-20 13:30:55
445
720
12
2
KG
#2YQ2J828R
11 5 105
2019-10-20 14:31:09
180
560
13
3
Elder
当红辣子鸡
#RUYQLLV
13 5 075
2019-10-20 09:54:25
474
560
14
2
Elder
Aeolus~king
#22U9PLC0J
12 5 064
2019-10-20 14:17:30
407
472
15
3
博闻
#8VQRLV2JU
11 5 052
2019-10-17 07:33:34
166
80
16
2
Elder
云归梦迴
#8PUYCRGRC
13 5 042
2019-10-20 10:01:08
560
560
17
2
Co-leader
sailfish
#PPV8GY29C
11 5 039
2019-10-19 11:16:04
168
480
18
5
Elder
峰哥
#2C8QPGC2
12 5 000
2019-10-20 13:35:40
726
600
19 Co-leader
你可以喊我拉拉大叔
#UR9Q8PL2
11 4 984
2019-10-20 10:03:58
838
480
20
3
暗火战犯
#LCRPJLLL
10 4 983
2019-10-20 12:37:17
90
480
21
9
Elder
不吹牛逼
#8PVVR98R
12 4 967
2019-10-20 13:56:36
838
680
22
2
Elder
蓝色
#8GU9R89PL
13 4 962
2019-10-20 12:47:01
812
520
23
2
Elder
mc小陈哥
#2L89VLUV2
11 4 954
2019-10-20 13:24:00
849
640
24
13
挚爱zyh
#2PPRQYU0C
10 4 943
2019-10-20 12:47:03
222
120
25 长~韩
#PP8UUVR9U
10 4 932
2019-10-20 13:28:29
0
40
26
4
BigBoss
#2LPPQ0YJ
11 4 926
2019-10-20 14:26:05
314
560
27
2
Elder
天之殇
#UCQ0JV08
11 4 923
2019-10-20 10:53:04
450
520
28
4
罗宵
#20LU02Q08
11 4 922
2019-10-20 09:47:12
239
433
29 thinthin大只M
#2JRR9Q9RP
11 4 916
2019-10-20 08:49:13
38
40
30
6
Elder
弑神
#U9Q2JR20
12 4 911
2019-10-20 13:03:55
813
600
31
5
Elder
飞扬
#9C92YRLJ2
10 4 899
2019-10-20 03:22:44
182
600
32
3
c2取d
#9LCCRV8PV
11 4 896
2019-10-20 05:45:56
288
200
33
2
隼懋航天下
#9J8J9YVP8
10 4 877
2019-10-20 07:34:45
140
240
34
7
爸爸
#YP9UCQVPY
10 4 875
2019-10-20 13:52:33
126
680
35
7
尼古拉斯.赵四
#88VV0QPQC
12 4 861
2019-10-20 11:29:12
212
480
36 HappyCashMan
#PUU8YL8PU
9 4 820
2019-10-20 13:31:36
148
160
37
4
Elder
花票
#2QCV82C88
10 4 792
2019-10-16 06:30:04
240
240
38
4
Elder
原谅我放荡不羁丿爱杀鸡给猴看
#2RV9U98L2
10 4 782
2019-10-17 04:34:37
256
232
39
4
Lemmon
#PJG8GPR88
10 4 779
2019-10-20 08:47:42
188
720
40
2
Elder
yangman
#P8QRVV8VC
10 4 750
2019-10-20 13:39:09
320
400
41 鹰,惦记
#PRV209U0C
10 4 713
2019-10-20 14:24:00
0
0
42
2
Elder
明天
#PG0G22RGV
11 4 695
2019-10-20 04:12:26
484
400
43
4
Elder
把你的塔给我交了
#PVCQ0GR2J
10 4 674
2019-10-20 10:16:04
277
600
44
2
颐璃梦
#PQGGPUQLG
10 4 662
2019-10-20 06:30:50
40
120
45
4
天下无双
#99RLCR288
10 4 661
2019-10-20 01:26:52
18
0
46 8855
#8CLCJGCUC
10 4 615
2019-10-20 10:50:20
18
40
47
4
Co-leader
啊爸
#28UVYP9Y0
13 4 579
2019-10-20 05:37:56
140
240
48
4
Elder
Dusky
#JC9C9PVL
12 4 022
2019-10-20 11:19:11
624
560
49
4
Co-leader
armour
#9L00VPVJ
13 4 001
2019-09-22 00:34:48
0
0
50
4
Đấu trường 12 Elder
桃桃欧巴
#L2JCQPG88
9 3 760
2019-10-20 14:34:56
111
240

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord