IsraelDefenders

#20UY0J8R

44 302

49 / 50

ברוכים הבאים לקלאן. אנו מחפשים אנשים בוגרים ששואפים גבוה. הכללים הם: מינימום 100 תרומות בשבוע, חובה להשתתף בוואר + אימון לפני.

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 44 302
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader Vulkan
Phạm vi chiến tích 3 934 – 4 799
Thông tin hội
Vị trí Israel
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 728
Elder 11
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Elder
cosemek
#82LYJYYV
13 4 799
2 399
564
240
2 Elder
tamir keren7
#YYPP8P0U
13 4 670
2 335
411
280
3
2
Elder
iDanNick3
#8JP882UQR
11 4 649
2 324
196
260
4
1
Co-leader
никстик
#RGVQ09
12 4 644
2 322
212
240
5
1
Elder
Aegon V
#2Q9RRPVU8
12 4 622
2 311
310
240
6
2
Elder
David100
#2JYRV9RY
13 4 611
2 305
254
160
7
3
Elder
MityaVoytov
#9YR2L00R
13 4 593
2 296
427
240
8
1
Co-leader
אולג
#89CU9LG
12 4 561
2 280
48
280
9
1
Leader
Vulkan
#RQ9RP0VY
12 4 560
2 280
100
300
10
3
Elder
איתי
#892JR2CP
12 4 559
2 279
160
240
11
1
Co-leader
jenia
#2PRJYPR2G
13 4 550
1 137
567
280
12
1
Elder
moonbe
#2QCY0QULP
13 4 508
1 127
404
320
13 Jman
#GV20899
12 4 446
1 111
152
160
14 Elder
Kroov
#YLU0CGJY
13 4 393
1 098
320
200
15
12
Co-leader
Your Mama
#8U2GRU02
12 4 350
1 087
162
0
16 noam
#PVYRUJJG
12 4 341
1 085
122
144
17
2
Elder
shimon
#UV289VUP
12 4 340
1 085
314
280
18
1
Elder
king
#2RGLRVRU
13 4 315
1 078
304
280
19
1
חגגי המלך
#9JL88YR8R
11 4 301
1 075
330
320
20 AdmonGamer3
#2YCV9CQ2R
11 4 286
1 071
356
320
21 Legendavid
#RY2VJGU
12 4 285
514
66
80
22 Itay YouTube
#8QRQJ9C2
12 4 268
512
38
40
23 noamoalem7
#2RG8YVLJJ
12 4 267
512
20
40
24
1
Orel2808
#99YRCJLL
11 4 236
508
96
160
25
1
KingDror
#98QLG22R
11 4 235
508
210
160
26
2
pizza royale yt
#JR2CCVGV
10 4 199
503
38
80
27
1
איציק
#22RGV90YJ
11 4 193
503
20
120
28
4
josh99
#9GCG0CRR0
10 4 166
499
58
280
29
1
UnBorN
#2GCLY99YG
11 4 165
499
270
240
30
1
the boomer
#8VQRVLYY
10 4 161
499
91
160
31
8
shlomi
#2LVYUG2Y2
11 4 154
415
186
200
32
1
blackblood
#292URJJGG
12 4 148
414
208
200
33
1
☆●omer ezri●☆
#VL8ULPPG
10 4 127
412
34
120
34
1
The other One
#2J0R9UGYY
11 4 112
411
76
160
35 BigIdan
#8VY8VJLC
11 4 096
409
0
0
36
1
אליה המלך
#9VUC8PJQ0
11 4 074
407
0
40
37
1
RoyaleAssaf
#PJVYUJJ2
11 4 047
404
78
0
38 i_madx
#QJ0GCUR0
12 4 044
404
76
40
39 Proboy
#80R8LP29Y
11 4 037
403
222
200
40 Eliran 16
#2JL02LG8L
11 4 033
403
18
40
41 daniels
#28VL28V2R
11 4 031
120
86
40
42 נתנאל המלך✌
#2R2GVLG2C
12 4 019
120
130
160
43 solonik11
#9PCR2PC0
11 4 009
120
20
40
44 Tolegrom
#9JCYUL0Q
10 4 009
120
108
240
45 argi72
#CPQ0RUVR
12 4 008
120
68
80
46 יובל המלך
#2L8P0JCRL
11 4 007
120
138
160
47 DANIEL KOGAN
#LL08UJ9J
10 4 003
120
0
0
48
1
1~The Pro~1
#2VGV9R9YG
10 4 001
120
166
200
49
1
Đấu trường 12 ariel king
#G8G0JUYL
11 3 934
118
108
200

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord