Lendarios BR ™

#20RYUPVG

52 437

48 / 50

clan fundado 03\03\2016 ,viciados 25 horas, regra: se participa da preparaçao da guerra , obrigatorio o ataque!

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 437
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader dr tofolli
Phạm vi chiến tích 4 181 – 5 657
Thông tin hội
Vị trí Brazil
Đóng Góp Mỗi Tuần 10 492
Elder 4
Co-leaders 33
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Rafael
#8RJQJYC8
13 5 657
2019-10-18 02:58:12
464
480
2 Co-leader
v!ru$
#P8808LVQ
13 5 562
2019-10-18 08:40:51
271
300
3 Co-leader
Neto
#V8U90RC9
13 5 496
2019-10-17 18:31:27
613
400
4
2
Co-leader
Ragnar
#8VPR9GQU
13 5 465
2019-10-18 08:57:27
675
320
5
1
Co-leader
Rafael
#9YCLVQUY
13 5 427
2019-10-17 21:16:18
166
240
6
6
Co-leader
Maristela
#8C28GUR0
13 5 395
2019-10-18 01:46:32
296
240
7 Co-leader
RatãO
#QPJU9V28
12 5 394
2019-10-18 02:58:29
370
480
8 Co-leader
diego carvalho
#2P2LVV98P
12 5 384
2019-10-18 01:01:23
115
280
9 Leader
dr tofolli
#2JRYRQ0P
13 5 354
2019-10-18 01:00:44
420
230
10 Co-leader
PERCEBE ITAQUI
#28C99CGQR
12 5 348
2019-10-18 02:17:47
226
320
11
6
Co-leader
tatuzinho
#8PCJQJ2G
13 5 308
2019-10-18 04:40:38
178
0
12
1
Co-leader
Irandi
#98PU28RL
13 5 295
2019-10-18 08:39:32
328
320
13
8
Co-leader
REPLICANTE
#28VR2VQ9
13 5 232
2019-10-18 05:19:10
258
320
14
3
Co-leader
nego
#YCJRP20
12 5 231
2019-10-17 21:19:02
268
40
15
1
Co-leader
theobaldo_2
#2CJLCJ9V2
12 5 227
2019-10-18 09:05:18
44
160
16
1
PEGASUS_21
#2LQP90J2L
12 5 222
2019-10-17 23:21:46
184
160
17
6
Elder
BAZUC BR YT
#8LLQPQ
12 5 211
2019-10-18 03:14:22
388
360
18 Co-leader
victor
#2Q0RY2L80
13 5 207
2019-10-18 08:35:59
280
310
19 nicolle
#2LJJ2PY2J
12 5 204
2019-10-17 23:14:22
30
40
20
6
Co-leader
Bira Bolado
#9YCC02YC
13 5 185
2019-10-17 21:58:18
294
350
21
1
Co-leader
THOR
#UCRP9000
12 5 177
2019-10-17 03:26:53
104
160
22 Co-leader
LanzaKingSlayer
#8L9LLJC8P
12 5 174
2019-10-18 02:49:26
639
520
23 Co-leader
lcghost
#2PCPRGULU
12 5 165
2019-10-18 01:17:37
472
440
24 Co-leader
Augusto
#C9GYYY22
11 5 158
2019-10-18 01:11:15
152
0
25 Co-leader
Lord Marlon
#GYR0U2JY
12 5 100
2019-10-16 23:03:38
246
200
26
3
Gandalf
#9J2G9LRGY
13 5 098
2019-10-18 02:24:50
40
110
27
1
fifo
#298JYGYLU
12 5 094
2019-10-18 09:02:23
300
240
28 Co-leader
bocão
#8P0UJR9G
12 5 050
2019-10-16 22:56:47
68
80
29
2
Co-leader
jhon
#8VVGC082J
11 5 036
2019-10-18 00:57:35
204
240
30
1
ЖPÁÚĹo ĴÚŃĨoŔЖ
#8RPP82G9J
11 5 014
2019-10-18 06:39:18
66
80
31
1
Co-leader
ray
#8YPJRJ008
12 5 012
2019-10-18 01:45:50
152
80
32
2
Co-leader
Brenoous
#P0PVYLG0U
10 4 983
2019-10-18 05:01:21
754
520
33 Co-leader
Vulkadloc
#800PUYLC
13 4 958
2019-10-18 08:31:38
254
392
34 Co-leader
piri
#800YP289
12 4 953
2019-10-17 16:00:38
94
0
35 Elder
Nova l Fabio
#PG090QC0
12 4 929
2019-10-16 13:24:25
30
80
36 Co-leader
anselmo1983
#90V0YGQU
12 4 908
2019-10-15 23:59:02
102
40
37 Elder
Fúria Da Noite
#PRJ2CRP8
12 4 904
2019-10-14 15:11:22
0
0
38
1
Mak155
#RJY00PCY
12 4 884
2019-10-15 21:57:12
28
160
39
1
WL Nascimento
#8CGJ9C202
10 4 870
2019-10-18 06:35:39
194
160
40 Co-leader
☣⏩PENA⏪☣
#VLPCVQL
13 4 797
2019-10-14 16:36:12
10
40
41 Willian Br
#892U8RU09
11 4 795
2019-10-17 06:31:39
25
110
42
1
Co-leader
Will
#8GRRUL0
13 4 642
2019-10-18 07:56:47
204
400
43
1
Co-leader
Cristiano C
#9GPGRYY0L
10 4 626
2019-10-18 03:08:12
0
0
44 Co-leader
Jeferson
#YPQCRYPJJ
10 4 598
2019-10-18 05:17:16
100
410
45 Lucas = P.J.L
#8RJVJLGV2
12 4 595
2019-09-24 15:09:00
0
0
46 Co-leader
karina
#9U90YYPG2
11 4 513
2019-10-17 22:02:49
96
200
47 Gui
#2020YGJ8P
11 4 360
2019-10-01 16:42:29
0
0
48 Elder
Jefer
#9G0RRV0L0
10 4 181
2019-10-18 05:13:25
216
400

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord