Squadron PH

#20PR9U8Q

57 601

49 / 50

Join our Facebook group: Squadron PH. We’re not just friends, but family.🇵🇭/6300 PB and 150 war wins to join 😉

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 57 601
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader xta
Phạm vi chiến tích 4 579 – 6 935
Thông tin hội
Vị trí Philippines
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 100
Elder 34
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
BREN.TrainerKen
#Q0VCP9LR
13 6 935
2019-10-20 13:51:40
0
0
2 Elder
slitter
#PLGVGV28
13 6 064
2019-10-21 05:14:53
60
30
3
1
Elder
jojo
#8RV989C2
13 5 917
2019-10-21 03:08:05
30
0
4
3
Leader
xta
#PPJYUVQV
13 5 915
2019-10-21 04:10:38
18
30
5 Co-leader
John rey
#G8GLYGGY
13 5 909
2019-10-21 05:35:32
0
40
6
2
Elder
Kimbash King
#J9PCPLVL
13 5 905
2019-10-21 05:11:43
70
40
7
13
Elder
xKei
#R00YG0GV
13 5 891
2019-10-21 05:35:12
118
40
8
2
Elder
Riotjat
#PU2CPGGL
13 5 887
2019-10-20 12:29:14
0
0
9 Elder
rulan
#9UPV0LVP
13 5 845
2019-10-21 04:54:33
0
0
10 Elder
bikoboy
#98RRGJ98
13 5 804
2019-10-21 00:09:32
0
0
11
1
Elder
kentoy
#YJQJ00L9
13 5 777
2019-10-21 03:48:12
20
0
12
1
Co-leader
donny
#JVJ8V0U0
13 5 771
2019-10-21 02:17:06
18
40
13
8
Elder
⚜️DeathZyke⚜️
#20R9008VY
13 5 717
2019-10-21 04:43:30
10
40
14
1
Elder
DarkCrystal
#9PLUYCJ8
13 5 714
2019-10-21 02:58:09
60
0
15
4
Co-leader
J A N E L L A
#YG98YG0R
13 5 696
2019-10-21 03:50:00
30
40
16
2
Elder
General Flores⚓
#RRYYJPYC
13 5 681
2019-10-21 05:22:05
40
40
17
1
Elder
Makoy
#2V2R2P89
13 5 679
2019-10-21 05:31:11
38
40
18
7
Elder
honj
#2902UG08P
13 5 632
2019-10-20 20:19:45
0
0
19
6
Elder
Jaki
#GPJ2URVC
13 5 612
2019-10-21 04:17:42
10
40
20
3
Co-leader
L O R D J E F F
#L9UJGRC2
13 5 612
2019-10-21 05:06:03
0
40
21
7
Elder
Aang
#PCUJ89Q8
13 5 589
2019-10-21 05:36:06
86
0
22 Elder
tysonty
#LY292QUL
13 5 578
2019-10-21 05:38:30
30
20
23
7
Elder
mindsculptor
#2RJ2UVG0V
13 5 547
2019-10-21 01:48:26
0
40
24
5
Elder
jACOB
#JV2RLCC0
12 5 546
2019-10-21 04:12:27
10
40
25
1
Elder
Mine
#JUQUJV2Y
12 5 536
2019-10-21 02:13:39
18
40
26
1
Co-leader
anarquiste
#Y8Q20PVU
13 5 522
2019-10-21 04:48:01
40
40
27
1
Co-leader
Force of Will
#2JG8J9GU
13 5 515
2019-10-21 03:21:15
0
40
28
11
Elder
steve
#8JRYV00G
13 5 484
2019-10-21 03:09:08
20
40
29
2
Elder
resbak
#8QLVGC2P
13 5 476
2019-10-20 23:05:15
0
0
30
6
Elder
tev es
#GPPG9R0J
13 5 474
2019-10-21 05:04:06
10
40
31
5
Marshy
#2YPL89YPU
13 5 473
2019-10-21 03:02:38
0
0
32
1
Elder
Louis
#YQQQ908L
13 5 462
2019-10-21 04:19:27
20
20
33
1
Elder
kopi
#8RJ9RGY8
13 5 455
2019-10-21 05:25:55
10
40
34
1
Elder
arvindan
#LLJYJG9C
12 5 413
2019-10-21 01:02:29
0
0
35
2
astromonkey
#2QRY9P8LY
13 5 390
2019-10-21 04:57:32
70
0
36
2
Elder
KinG TyRanO
#2VR000GG
13 5 382
2019-10-21 04:49:56
40
0
37
1
Elder
United_Doda_36
#JJUPQY0L
13 5 377
2019-10-21 04:08:34
40
40
38
1
Co-leader
Puss In Boots
#90PPC28L
13 5 328
2019-10-21 04:22:08
10
40
39
1
Elder
g4w33
#PGRPVQY0
13 5 312
2019-10-20 21:12:35
0
0
40
2
Co-leader
RDL
#LVQ98P09
13 5 295
2019-10-21 03:35:29
30
40
41 Co-leader
Fritz Lim 林樹泓
#G2PJC220
13 5 282
2019-10-21 05:39:50
68
40
42
1
Co-leader
JUAN PABLO
#UULY0JL
12 5 142
2019-10-21 03:24:57
0
0
43
1
Elder
Dark_Emperor
#R8YYP2R
13 5 134
2019-10-20 21:09:17
0
0
44
1
Co-leader
Russel IGOP
#UJRQ8QGY
13 5 059
2019-10-16 10:44:52
0
0
45
1
Elder
FLA⚡H
#2890RCR8
12 5 051
2019-10-20 13:15:33
0
0
46
1
Co-leader
wtfmal
#G90LP09
13 4 848
2019-10-21 03:36:52
0
0
47
1
Elder
Fritz Lim 林樹泓
#YLV0Q0CJ
13 4 811
2019-10-21 05:39:30
46
40
48
1
Elder
jave
#8GYL92L9
13 4 790
2019-10-21 00:43:45
10
40
49
1
Elder
Chuck69⚡√™
#CUGGQ00G
13 4 579
2019-10-21 05:36:20
0
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord