Husker Nation

#20LR9CP

50 967

48 / 50

Go Big Red! In Frost we trust. In Hoiberg we trust. In Cook we trust. 🏆 record: 56028.. Trapguy ****s at Clash Royale 🤷🏼‍♂️

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 50 967
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader TЯΔPGUУ ʜɴ
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 421
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 17 892
Elder 23
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
General Klutz
#8GQPULQU
13 5 421
2019-11-17 16:56:36
794
600
2 Co-leader
huskerdx3
#2GYCVVP08
13 5 402
2019-11-17 17:48:27
164
640
3
1
Elder
Erik
#9G8VYJVY
13 5 350
2019-11-17 16:10:32
686
630
4
1
Elder
DadThad
#8892JVC2Q
13 5 322
2019-11-15 22:01:43
260
240
5
2
Co-leader
ruppert30
#299V0U22U
13 5 314
2019-11-17 15:38:12
612
710
6
1
Elder
KayKay
#2LR2LQPC8
13 5 290
2019-11-17 17:37:31
1114
760
7
2
Co-leader
Field
#L2PGPCV
13 5 266
2019-11-17 18:58:48
96
40
8
2
Co-leader
Jer
#8GJCY8GJ
13 5 260
2019-11-17 18:21:27
442
560
9
1
Elder
DonPiton13 HN
#QVLU289G
13 5 235
2019-11-17 15:09:20
492
600
10
1
Pasquinel
#8L08PPP90
13 5 231
2019-11-17 20:27:02
584
600
11
6
Elder
HarryPuto.r
#2CPL8PGP
12 5 173
2019-11-17 20:19:01
652
530
12
2
cswen
#V2YRYLY
12 5 164
2019-11-17 19:42:10
202
330
13
10
Elder
Vandhar
#2LLC2Y98Y
12 5 136
2019-11-17 06:41:37
134
240
14
1
Elder
AA
#2YCLVL998
13 5 129
2019-11-17 16:47:01
568
560
15
1
Elder
TooTall
#YLL82V8R
13 5 127
2019-11-17 16:32:57
866
680
16
2
Co-leader
Woobi
#82UQR98C
13 5 089
2019-11-17 12:53:29
1052
560
17
5
Co-leader
sir matts alot
#9UQGYU8G
13 5 087
2019-11-17 18:07:42
748
640
18
5
Elder
The Man
#89VPPUJC
13 5 080
2019-11-17 17:51:48
327
440
19 Co-leader
Reppert77
#C8VPP0C2
13 5 029
2019-11-17 04:59:18
307
400
20 Diecker
#9CV29VL2
12 5 018
2019-11-17 19:50:30
312
160
21
5
gunner
#8LV990JQL
13 5 015
2019-11-17 14:16:41
172
440
22
3
Elder
Ruben
#LVLRRGU
12 5 002
2019-11-17 18:03:20
670
560
23
2
Elder
爪αgηαηเmเէץ Ӈղ
#2J8C2VL0U
12 4 992
2019-11-17 14:09:53
292
280
24
2
Rusker
#2CG80GRPL
12 4 986
2019-11-17 20:38:48
198
40
25
4
Elder
Blackshirts
#9G9PCL8C
13 4 977
2019-11-17 16:59:34
880
520
26
4
Elder
<JandM>
#8C0VR9UR
12 4 974
2019-11-16 16:12:10
144
270
27
3
Co-leader
Poundtown
#PQLUCU9C
13 4 965
2019-11-17 01:02:28
96
200
28
1
Elder
Go Big Red!
#8VLQR88U
13 4 965
2019-11-17 18:14:21
320
470
29
1
Katzberg
#8R0YJ8VP
12 4 961
2019-11-17 18:22:36
326
440
30 LostGrunt
#PJP9JUP2P
10 4 857
2019-11-17 18:49:27
1194
760
31 Elder
Sir
#2PC8RLCPC
12 4 849
2019-11-17 19:08:04
548
350
32 Co-leader
R41N H4V1C
#982VLCU2
13 4 823
2019-11-17 18:31:32
280
520
33 Elder
havysaan
#2P2L2C9G
13 4 778
2019-11-17 07:01:29
58
160
34
1
#ŘŐĐŐŁFŐ*
#2989C2V8R
11 4 733
2019-11-15 17:31:13
200
400
35
1
Elder
Rayn
#JJRL0RR0
13 4 732
2019-11-07 19:03:01
0
0
36
1
Drago
#PL0LLLRLU
10 4 729
2019-11-16 05:00:10
286
400
37
3
Big_Larry
#9C28VPU
10 4 646
2019-11-17 19:28:12
384
120
38 Elder
brutalfriend
#2CQVVVJG
12 4 614
2019-11-17 07:21:32
328
0
39 Dp23
#8JQ2LQ8RL
10 4 518
2019-11-16 15:21:04
10
0
40
1
swingline
#20RY88QY
12 4 514
2019-11-17 19:22:04
10
110
41
1
Elder
Cole
#8ULJ2VUPJ
12 4 485
2019-11-17 13:25:21
76
80
42 JHOSEP
#PG2RJQPYP
10 4 454
2019-11-17 17:46:08
36
160
43 ☆yuliana☆
#99YYPRU88
11 4 442
2019-11-16 18:30:14
0
0
44 Leader
TЯΔPGUУ ʜɴ
#8LCLRQUY
12 4 438
2019-11-17 03:36:32
30
80
45 Elder
clapgod$
#2PGVQVR22
10 4 213
2019-11-09 21:12:11
0
0
46
1
Elder
APEX21
#P0PPV2G0L
10 4 068
2019-11-17 20:06:26
196
400
47
1
Elder
shrek
#28RY82UP
12 4 048
2019-11-17 16:14:11
496
772
48 Elder
Goliath
#PJL2YRVP
11 4 001
2019-11-17 16:56:13
250
440

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord