Chile

#20LGPVJ

49 119

47 / 50

participar en guerras. ser activos.

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 119
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Fran
Phạm vi chiến tích 2 730 – 5 358
Thông tin hội
Vị trí Chile
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 238
Elder 5
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
ELJAKE JENAZAD
#8L8JY28LV
12 5 358
2019-11-15 04:00:12
82
260
2 Flowson99
#2RVQLURQ8
12 5 296
2019-11-14 23:32:03
100
220
3 Elder
waldor
#8Q29RV9GP
13 5 293
2019-11-15 01:27:08
20
80
4 Leader
Fran
#29C9JY9U0
12 5 165
2019-11-15 02:14:18
554
320
5 Elder
jeff
#U8L9L9JQ
13 5 130
2019-11-15 00:31:37
464
320
6
1
reamm
#2QUQJLP0
12 5 118
2019-11-14 21:11:24
54
160
7
1
Co-leader
mari
#8LPP02UUU
13 5 103
2019-11-15 01:19:06
500
280
8 BlueMagicLuca
#2J982GL8R
12 5 043
2019-11-15 02:45:58
52
110
9
1
bigkong
#9YGY8QCCY
10 5 013
2019-11-15 01:06:41
191
270
10
1
播放YouTube
#2YQC02RC9
13 5 008
2019-11-15 04:30:54
324
0
11 Leo :v
#RYYQ080J
12 5 003
2019-11-14 18:00:49
496
290
12
4
Elder
cri cri
#28QR0L2GQ
12 4 974
2019-11-14 19:31:29
0
0
13 Co-leader
Víctor Pérez
#9UC8J89Y8
12 4 954
2019-11-14 16:09:45
38
40
14 Atlas
#2JP9RJCL2
11 4 929
2019-11-15 00:23:03
40
80
15
3
yuyujaja
#P0RL2JU8C
10 4 923
2019-11-14 23:23:37
8
0
16
1
Dinglan King
#P0VGURGG2
10 4 884
2019-11-15 00:11:50
7
200
17 espj1011
#88QQGUCJU
10 4 880
2019-11-15 04:26:32
0
20
18
3
GRIFO AUSTRAL
#2RCGRPPQ9
12 4 868
2019-11-15 02:41:15
38
40
19
1
Titofs
#9L9URRYV
12 4 862
2019-11-14 21:27:16
108
240
20
3
julytha
#29CJ0Q2LL
12 4 858
2019-11-15 02:52:01
277
220
21 chibo
#P9QC8889P
11 4 846
2019-11-15 02:56:58
118
120
22
3
Prooh
#UCYQP0Q
12 4 834
2019-11-14 20:15:39
28
0
23
4
pepy
#P2PL988P9
10 4 814
2019-11-15 00:19:47
36
0
24
4
Elder
khriz
#CGU28VVC
12 4 804
2019-11-15 01:52:23
24
40
25
5
gabo
#QR2JJRVV
12 4 791
2019-11-14 15:41:15
0
0
26
2
BLACKMIRROR
#2Q2CGYUQP
11 4 760
2019-11-15 00:53:54
74
120
27
5
GersonUG
#9VLJ9JLYQ
10 4 759
2019-11-12 16:09:30
40
120
28
4
Co-leader
Erick BCRRA
#2CYQRQJ0P
11 4 728
2019-11-12 23:44:18
8
160
29
2
pico pal que le
#8P0L0JUQG
11 4 701
2019-11-15 04:42:21
222
128
30
1
Endall
#9R0R8LV9
12 4 693
2019-11-13 00:03:32
50
40
31
4
whatsappbich?
#Y8LV09VJ
10 4 677
2019-11-15 00:59:42
118
0
32
5
yepe
#80V8QVJCL
10 4 663
2019-11-14 18:03:42
0
0
33
2
boromircl
#LVYYPYJ
12 4 657
2019-11-13 18:49:35
0
0
34
1
laloking
#92LGLL2UQ
10 4 601
2019-11-15 01:40:38
150
120
35
1
kudurrus
#YYUPVCQ29
9 4 563
2019-11-10 21:40:41
0
0
36 ElDulls✌
#9L2PULVL
10 4 542
2019-11-13 22:54:13
141
160
37
1
Co-leader
lalo
#92L0LU8CG
11 4 510
2019-11-02 16:48:23
0
0
38
1
Necxololazo
#2V28JG2QQ
10 4 497
2019-11-13 00:58:18
59
80
39
1
PÉREZ 2.0
#P9GJU89Q0
9 4 362
2019-11-10 22:46:54
0
0
40
1
huasonbb
#PGVUVCC9L
10 4 268
2019-11-05 15:08:34
0
0
41
1
_The_Freds_
#2PY0J2PG2
11 4 240
2019-10-28 00:11:03
0
0
42
1
Kritos
#GQUJ8QLL
11 4 176
2019-10-28 23:54:55
0
0
43
1
talokos
#QJYVP8QC
12 4 164
2019-11-12 16:35:28
0
40
44
2
rex
#Y0RLP98V2
9 4 154
2019-11-15 02:27:28
18
0
45 Shino
#PLJ0RPQC
11 4 130
2019-11-13 20:30:32
14
80
46
1
Co-leader
JoseLu✌✌
#2QPJP8YL8
11 4 019
2019-08-04 17:32:58
0
0
47
1
Đấu trường 9 jzon
#Y0CGCCL2V
8 2 730
2019-11-15 01:23:02
98
240

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord