The Brothers

#20JQPRJJ

47 644

49 / 50

أهلا و مر حبا بيكم في الكلان we have groupe messanger we need more actif gamer and our objectif top 10 inchalah ❤welcome💪MEN❤!

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 644
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Achref
Phạm vi chiến tích 1 459 – 5 220
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 385
Elder 36
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
yrrt
#220QV09LR
12 5 220
2019-09-18 20:58:11
190
0
2
2
Elder
Buffon
#2GVPYUVJY
11 5 103
2019-09-18 06:45:26
120
160
3 Elder
amoun2
#9CPC2U0PR
10 5 093
2019-09-18 21:19:18
121
200
4
3
Elder
Regulus Black
#9V22R8GLP
11 5 083
2019-09-18 19:43:16
288
200
5
3
Elder
Trend
#89RP0QR0J
11 5 038
2019-09-18 19:28:51
124
280
6 MOOX2002
#2PUJ28J2J
11 5 003
2019-09-18 12:35:36
197
200
7
2
Elder
Great Britania
#PCYQYV28
11 4 964
2019-09-18 22:07:34
223
208
8
2
Elder
Ragnar lothbrok
#9YUP90299
10 4 945
2019-09-18 15:53:09
0
0
9
1
Co-leader
nesrine
#8VGPRY8YU
11 4 933
2019-09-18 19:00:57
0
0
10
1
Elder
GhaziXX
#2J8Q2G28
12 4 933
2019-09-18 21:40:10
106
160
11 Elder
dragon
#8U80Y9P9P
11 4 901
2019-09-17 21:28:42
121
120
12 Elder
med
#9PGCLVJ8L
10 4 887
2019-09-18 08:46:01
164
240
13 Elder
HANGMAN
#9QYLVYL0Q
12 4 823
2019-09-18 20:04:07
197
160
14
1
Elder
Marcos
#PPJLYGU2P
10 4 775
2019-09-17 19:44:25
36
0
15
1
Elder
ahmedattia
#PPJCVCLCP
10 4 751
2019-09-18 19:08:44
193
160
16
1
Elder
Hamed
#2LYR2Y2CV
12 4 740
2019-09-18 21:28:34
110
120
17
1
ReD MoOn
#8CU202LR2
11 4 707
2019-09-18 20:48:36
8
0
18
2
Elder
Four_nobody
#PYLPC9PR
10 4 699
2019-09-18 20:24:48
130
240
19
1
Co-leader
iheb
#9PCG2VY2L
11 4 696
2019-09-18 20:25:43
211
160
20
1
Elder
peakyblinder
#9GUUPVCCJ
10 4 683
2019-09-17 17:35:03
1
40
21
2
Elder
fsres
#8GC2Q2YJV
10 4 678
2019-09-18 17:26:18
0
0
22 Elder
Greco
#9CQG28LUL
10 4 595
2019-09-16 23:09:05
48
40
23 Elder
mo9rani
#2YJQRYLPG
11 4 585
2019-09-12 16:50:57
0
0
24 Co-leader
Khaled QLF
#20PJGYPYP
11 4 566
2019-09-03 14:02:08
0
0
25
1
Leader
Achref
#2P9VV8GJV
12 4 553
2019-09-09 17:12:04
0
0
26
1
Elder
nour
#P8PLRLV80
10 4 548
2019-09-18 15:02:56
28
0
27
2
drive aziz2
#2LL0JYC09
10 4 533
2019-09-18 17:34:30
296
157
28 Elder
zorokun
#PUG9RUPG
12 4 508
2019-09-18 00:14:18
24
0
29 Co-leader
Moetez
#YQGYYCRP
13 4 405
2019-09-18 18:23:35
0
0
30 Elder
Rym
#2JRQ2U298
10 4 352
2019-09-17 10:11:25
20
80
31 Elder
¥ourKiller
#92V08U0UV
11 4 322
2019-09-18 18:23:24
0
80
32 Elder
ahmed fi
#2VLR99LQ2
11 4 317
2019-09-17 16:09:34
0
0
33 Elder
vitoscaletta
#9L8YPQR00
9 4 295
2019-09-12 23:47:51
0
0
34 Elder
Luvi
#RGJR89U
10 4 265
2019-09-06 12:23:07
0
0
35 Co-leader
DREAM BOY
#8Y98JJP8P
12 4 191
2019-08-25 23:20:36
0
0
36 Elder
V¡°L4D()'R
#P0L0VPRY
10 4 170
2019-08-22 06:39:07
0
0
37 Elder
_xicol_
#8UJ8RCGPY
12 4 140
2019-08-29 01:00:45
0
0
38 Elder
Duke-Fourat
#G0L0VQ98
11 4 132
2019-08-26 13:49:11
0
0
39 Elder
Leandro Leoric
#VQJRP89G
12 4 105
2019-08-21 02:08:57
0
0
40 Elder
kun
#98QQYL9YV
12 4 104
2019-08-24 21:17:15
0
0
41 Elder
Haikelca
#2PGUJ2LVQ
12 4 103
2019-08-25 12:57:48
0
0
42 Elder
just chedi
#8PQRY2GP0
11 4 092
2019-08-07 12:31:34
0
0
43 Elder
wassup
#U0ULJLQC
11 4 091
2019-08-12 14:31:40
0
0
44 Elder
pvt
#GL8U2JCJ
12 4 088
2019-08-30 12:18:29
0
0
45 Elder
G.G.V
#8J2VLCLJP
11 4 086
2019-08-16 21:14:30
0
0
46 Elder
son goku
#8J0CPUL2U
10 4 039
2019-09-01 08:24:36
0
0
47 Đấu trường 10 joker
#2L80J99GJ
8 3 122
2019-09-18 22:09:46
359
230
48 Đấu trường 9 Co-leader
Jessy
#PRJLVRVCP
8 2 616
2019-07-31 14:42:23
0
0
49 Đấu trường 5 deathzone
#9CLJL90VV
7 1 459
2019-09-18 21:55:46
34
110

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord