RoyaleConFernet

#20JP0PC2

46 847

34 / 50

Clan Oficial RoyaleConFernet - PB:+4600 - CW:+60 - BS:ArgenLegends - TW: @royaleconfernet - #GoRCF unidos desde el inicio 💪🔥

Nhận Vào Hội
Thành viên 34 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 46 847
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader marcos.a.y. 8
Phạm vi chiến tích 4 662 – 5 650
Thông tin hội
Vị trí Argentina
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 382
Elder 3
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 RcT Oscar•죠
#89CQQ0VQ8
12 5 650
2019-08-18 07:58:38
60
40
2
1
Co-leader
toti
#80G0UYPUQ
13 5 605
2019-08-18 16:44:05
977
640
3
1
Leader
marcos.a.y. 8
#9UPUR0Y
13 5 592
2019-08-18 16:53:15
165
160
4
1
Alex
#2U8YQYRY0
12 5 323
2019-08-18 16:10:55
51
0
5 Juan Daniel
#89U0VRV0
12 5 291
2019-08-18 02:14:18
273
240
6 SCF I ⭐️Ban⭐️
#20GGPCY8Q
13 5 238
2019-08-18 03:09:06
102
160
7 MarceJL
#8UUGJY8V
13 5 203
2019-08-15 04:08:35
0
0
8 Co-leader
SebaC
#P28QGULL8
11 5 171
2019-08-18 06:20:05
128
440
9 Guido
#2QV8CU2JL
12 5 165
2019-08-18 15:07:44
20
40
10
1
Érase una vez
#922YUJYPR
11 5 140
2019-08-18 06:50:15
208
270
11 Brayan Calambas
#9PRLVPY88
11 5 119
2019-08-18 16:37:50
30
20
12
2
manato
#8YQPQJQY0
12 5 070
2019-08-18 16:31:14
378
390
13
2
Elder
DarkFlow
#8QQU2RL90
12 5 031
2019-08-17 16:20:16
26
320
14
2
Malcaide 2.0
#8C28RRL0L
12 5 015
2019-08-13 00:55:02
98
40
15
2
MK7.
#2UJJ2J0C2
11 5 014
2019-08-17 23:37:13
30
80
16
2
Co-leader
marco2003
#22882Q8UV
13 5 007
2019-08-18 11:55:48
252
400
17
2
GabyRoyale
#CLQJLQUV
12 4 996
2019-08-17 23:12:20
254
160
18
2
Elder
C.A.R.P I ⭐Ban⭐
#28GCP0YYV
13 4 933
2019-08-17 15:03:10
28
159
19
4
patri
#8YPCL2Y8Q
11 4 912
2019-08-18 15:58:27
496
315
20
3
☞Zasko☜
#889GG2P2G
12 4 904
2019-08-17 03:26:09
198
160
21
3
FrancoBJ
#202L0LPPQ
12 4 891
2019-08-18 01:06:08
356
400
22
3
★Martiin_Rzz☆
#29CU8CLUQ
12 4 884
2019-08-15 11:46:21
18
0
23
3
Renilson_Jr
#89CU9PRGJ
11 4 883
2019-08-13 23:56:00
20
40
24
3
juan
#2YQJL29VJ
12 4 863
2019-08-16 15:46:59
36
80
25
1
Co-leader
TORNEOROYALELTN
#LLG2QQ2L
12 4 827
2019-08-15 00:35:29
50
40
26
1
Elder
阿绿阿容Batman
#2JJJLU92
13 4 802
2019-08-07 13:03:42
0
0
27
5
Diegolaso
#PP0QP29CY
10 4 798
2019-08-18 15:03:10
363
360
28
1
lean2
#8LQ0RQUUP
10 4 782
2019-08-17 18:27:43
444
440
29
1
The Killer Dust
#80PQ0PJ
11 4 754
2019-08-16 12:38:55
144
200
30
1
JOSUE XD■
#9VCPCCL8V
10 4 754
2019-08-17 20:12:27
172
280
31
1
XxALANxX
#2LGVY29YR
11 4 741
2019-08-10 20:22:09
0
0
32
6
⚠️♣️♦️LOLO♥️♠️⚠
#PRYVGVLRL
10 4 737
2019-08-18 16:46:24
657
520
33
2
tomik-po
#2UY8QP82
11 4 693
2019-08-18 04:36:02
181
160
34
2
El Wachin
#20GVUVULQ
13 4 662
2019-08-12 19:18:35
0
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord