Kemenkeu Royale

#20GLLLY

46 621

44 / 50

KEMENKEU BIG FAMILY! Masuk sebut instansi. IKU: 1.Win battle 2.Trophy 3.Total donation. 4.Clan chest. Enjoy! 😄💪

Nhận Vào Hội
Thành viên 44 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 46 621
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Ikhsantino
Phạm vi chiến tích 2 303 – 5 515
Thông tin hội
Vị trí Indonesia
Đóng Góp Mỗi Tuần 6 477
Elder 17
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Ulalaa
#UQG92Q2J
12 5 515
2019-10-20 00:04:38
613
560
2
2
Co-leader
Poetra
#2GP8RQ88
12 5 222
2019-10-20 08:24:16
453
430
3 Co-leader
eqipalz
#Q9R2LC2G
12 5 204
2019-10-20 03:27:20
374
360
4
2
Co-leader
Rio The Great
#2UJJ0CV9
12 5 204
2019-10-20 06:40:13
545
0
5
3
Elder
RotenBart
#PYPVGQLY
12 5 190
2019-10-20 05:13:41
440
480
6 Elder
nyukz
#GGLGUJ82
12 5 080
2019-10-20 00:15:31
222
240
7
5
Elder
San D
#22LV0PPUU
12 5 058
2019-10-20 02:29:54
163
80
8
3
Co-leader
Andhika
#8YVVG9RL
12 5 055
2019-10-20 08:48:57
858
580
9
2
Elder
Bud
#RQVGVVCG
13 5 020
2019-10-20 08:01:22
748
560
10
1
luqmans
#LGQ9P9C0
12 4 985
2019-10-19 08:18:59
67
200
11 Co-leader
Ninja Tama
#Q0RQJCUV
12 4 977
2019-10-20 09:06:56
192
340
12
1
Satou
#LPCUGCV
11 4 968
2019-10-19 21:25:15
288
455
13
3
Elder
Trainer Cupu
#V8V829RC
12 4 950
2019-10-15 01:04:35
50
120
14 Co-leader
ukzsima
#9JVUYVL9
13 4 906
2019-10-20 06:45:23
134
120
15 Elder
Waleu
#QPUCYLJ
11 4 840
2019-10-18 18:14:05
58
160
16 Co-leader
fahrv
#2V2V2Y0R
13 4 809
2019-10-20 05:09:35
365
400
17 HisyamIndra
#9L2GY2
11 4 792
2019-10-20 06:50:53
220
272
18 Elder
teloanget
#PJPJJGLGR
10 4 641
2019-10-20 06:59:32
268
440
19 Elder
suryamint
#9CQCJJ0YV
10 4 261
2019-10-20 03:10:04
0
0
20 kupit12 junior
#9R2LRGG2
11 4 201
2019-09-16 05:40:42
0
0
21 Elder
ZIZA
#PY9GQGR2
12 4 158
2019-07-26 22:07:03
0
0
22 Elder
PegasusSeiya
#29GRCURQJ
10 4 125
2019-10-17 08:58:48
20
120
23 Co-leader
ijalomen
#YP0CYPP9
12 4 022
2019-06-23 01:35:17
0
0
24 Elder
i_Josh
#P2RRRV08
11 4 017
2019-09-03 09:01:28
0
0
25 Nonajoga10
#9YJJCYV8Y
11 4 016
2019-09-26 16:08:27
0
0
26 Co-leader
Lete
#8L2VG02P
12 4 001
2019-01-23 06:55:56
0
0
27 Elder
gasterus
#99Y9G2UL
11 4 001
2019-02-28 16:33:08
0
0
28 Elder
kurozakurokun
#2JCLGYY2C
10 4 001
2018-09-01 13:58:14
0
0
29 Co-leader
fajarism
#LUUYGGLY
12 4 001
2018-09-21 02:38:19
0
0
30 Elder
rifqie33
#2LCGQ289
12 4 001
2018-12-29 05:00:42
0
0
31 Co-leader
Fos
#QG82UV92
12 4 001
2019-04-21 01:41:50
0
0
32 Elder
joan
#2UY8YC2Q
11 4 001
2018-11-15 05:32:24
0
0
33 Đấu trường 12 nemoed
#2LL8RL8J8
10 3 914
2019-06-21 01:54:41
0
0
34 Đấu trường 12 Leader
Ikhsantino
#2CUYRQ8R
11 3 911
2019-08-08 22:45:18
0
0
35 Đấu trường 12 Elder
emperor
#P0QQ8YYR
12 3 838
2019-10-20 06:00:41
371
520
36 Đấu trường 12 Banevoz
#82PVUCQ8
11 3 804
2018-03-05 06:24:37
0
0
37 Đấu trường 12 Elder
Ry
#GJRVGRPY
10 3 775
2018-12-11 02:55:42
0
0
38 Đấu trường 12 feb™
#8LUPLC0P
11 3 734
2019-10-16 08:35:54
28
40
39 Đấu trường 12 downey
#2UYQJGQG
10 3 687
2019-07-30 08:00:23
0
0
40 Đấu trường 11 weldon
#2P00J90V
10 3 680
2018-09-01 09:40:35
0
0
41 Đấu trường 11 Trainer Jeprut
#2JLGQ0JGU
9 3 472
2018-06-10 04:11:45
0
0
42 Đấu trường 10 AgungEinsten
#LJG8UUP
10 3 078
2019-06-01 00:16:32
0
0
43 Đấu trường 9 Monkey D Luffy
#22RJJJ0
9 2 942
2019-07-17 06:46:23
0
0
44 Đấu trường 8 maswahyuhidayat
#YCYGJ0VR
9 2 303
2019-08-29 12:08:20
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord