NoOneCan Brazil

#209U822J

50 618

46 / 50

Seja bem vindo! Ancião 700 doações! Se fizer coleta é obrigado a jogar a guerra. Só entre se tiver mais de 30 wins em guerras!

At war! 9 / 29 battles remaining! Ends: 2019-10-17 21:22:56
Remaining Left Trận thắng Crowns
White Walkers☠️
#PGYPVJJ9
8 12
(20)
16
(24–40)
AREQUIPA 1.0
#2CQYCRU8
11 11
(22)
17
(28–50)
Fury Team
#JL0V0Q
8 10
(18)
23
(31–47)
kuwait
#CVQUY8L
9 7
(16)
12
(21–39)
NoOneCan Brazil
#209U822J
9 7
(16)
12
(21–39)
Naughty Trận đấu Cards Collected
reza3308 1 935 1/3
Cappuccino 1 880 1/3
j0a0 m3n3gass1 0 1320 2/3
Remaining Trận đấu Cards Collected
André 0 2640
Alex 0 2337
sonOfTheDark 0 2337
Vitor.7_ 0 2200
Gialluisi 0 2200
Gui Carniel 0 2200
Breno 0 1869
Dragon 0 1760
j0a0 m3n3gass1 0 1320 2/3
Losers Trận đấu Cards Collected
Nova I Lipe 1 2805
xicoloco 1 2805
ShotWin 1 2805
JeffSF 1 2640
VodKa. 1 2640
Eduardo Miguel2 1 2200
home doido 1 2200
daniel 1 2200
andredias 1v4 1 2200
Eunuco 1 2200
Lukmaru 1 2200
Zaid 1 1869
Felipe 1 1869
Winners Trận đấu Cards Collected
Alex Willian 1 2640
Jan☠Silva 1 1869
ALIENCORP 1 1869
Guilherme Moura 1 1760
sensei 1 1401
reza3308 1 935 1/3
Cappuccino 1 880 1/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord