Nova BrothersYT

#2089YLQL

56 027

46 / 50

Canale YouTube ufficiale Nova ITA - Min 95 win - Obbligatorio terminare le war. Promozioni per partecipazione war/[email protected]/chat

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 56 027
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader masida8998
Phạm vi chiến tích 4 001 – 6 115
Thông tin hội
Vị trí Ý
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 400
Elder 12
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Ronaldo
#8CC8J2J8J
13 6 115
2019-10-21 20:03:06
68
120
2
6
dandikiller
#8RGPCPVR2
13 5 948
2019-10-21 22:31:36
78
0
3
1
Black
#JJL8G98P
13 5 932
2019-10-22 00:03:07
246
130
4
1
Co-leader
MATTEO
#YPPY8RQQ
13 5 902
2019-10-21 20:00:09
40
80
5
1
Elder
PEDRO THE BIRD
#2JLVLRPLQ
13 5 900
2019-10-21 20:38:53
126
120
6
1
sp3nk
#29YCLL2PR
13 5 823
2019-10-21 20:40:56
11
80
7
1
Co-leader
Aldooliver
#GYP2L9C2
13 5 775
2019-10-16 22:41:01
0
0
8
1
federico
#29VVP0UR
13 5 760
2019-10-22 00:06:30
170
120
9
6
Roberto95
#PUL8Y022
13 5 725
2019-10-21 17:42:14
130
80
10
3
LorisPerro
#882LUVPRC
12 5 724
2019-10-21 23:35:13
176
160
11 Elder
marcoman
#8082JC8UL
13 5 702
2019-10-21 22:57:01
48
80
12 SuperGandalf
#8QLLRVJYP
13 5 658
2019-10-22 02:42:47
50
90
13
1
andrea
#88PQPQQQ2
13 5 618
2019-10-22 01:39:12
186
150
14
4
Elder
gabi
#8Y9Q0UJL
13 5 612
2019-10-21 23:14:11
80
80
15
1
kingue’
#QUL9C09Y
13 5 601
2019-10-21 22:15:30
30
80
16
1
Elder
Catu
#L08P2RRU
13 5 567
2019-10-21 21:36:37
40
80
17
20
Quasar™
#8J8CPU8P
13 5 544
2019-10-22 00:05:08
126
80
18 Elder
⚡MAMU⚡
#88L9YLRQQ
13 5 532
2019-10-21 22:30:28
120
120
19
7
Elder
“71043”
#8RQ9JYJYQ
13 5 531
2019-10-21 23:55:06
320
120
20
7
SMAK
#8V0QRQY0Q
13 5 523
2019-10-21 22:16:58
178
120
21
1
lelez
#2G0RJL8U
13 5 519
2019-10-21 22:09:10
20
120
22
2
Elder
MARCO
#8G8J28GP
13 5 515
2019-10-22 04:16:35
146
120
23
4
Clementino V
#8PGV0VPC
13 5 495
2019-10-21 23:11:27
66
120
24
2
Brusegan11
#2G92QPVQ
12 5 479
2019-10-20 20:30:19
0
0
25
4
Elder
maicon
#VRC22JLP
13 5 475
2019-10-22 02:58:54
108
140
26
4
Elder
ciao
#2VGG0Y0L
13 5 464
2019-10-21 21:04:06
110
120
27
4
tia-s90
#G8YR8YGP
13 5 460
2019-10-21 21:07:14
60
80
28
8
Hannibal
#2YV89PPLV
13 5 433
2019-10-21 21:40:28
80
80
29
4
Elder
Eremita
#RLRGYU20
13 5 418
2019-10-21 20:17:40
50
120
30
9
#31#
#8PCJQYPGC
13 5 415
2019-10-22 04:11:37
168
140
31 la leggenda
#CJYLLLQ
13 5 361
2019-10-21 20:24:28
140
120
32
4
Mr_BuRnS
#QPJGRGU
13 5 357
2019-10-22 02:18:12
50
120
33
6
Elder
Pitti
#JL2JLGUU
13 5 355
2019-10-21 15:42:09
10
80
34
1
the masterpiece
#2R2C0UG02
13 5 353
2019-10-21 22:00:02
156
120
35
3
spartacus
#8QP29VLRP
13 5 348
2019-10-21 22:00:02
168
120
36
1
THOR
#28UQPQVCV
12 5 334
2019-10-21 21:24:30
128
80
37
1
00frassa
#209QGVYC2
13 5 330
2019-10-22 04:18:48
215
120
38
4
signor M
#2GR0UU98C
13 5 322
2019-10-21 23:42:53
78
120
39
1
Co-leader
super2
#Y90Q2L0C
13 5 264
2019-10-21 14:11:16
30
110
40
1
simopotamo
#YQC9CLGY
13 5 258
2019-10-21 21:31:43
56
120
41
1
flaco
#9J9YR0CQ
12 5 220
2019-10-21 20:56:09
30
40
42
1
A.C.A.B.
#89LY2C0VQ
13 5 199
2019-10-22 00:35:07
140
120
43
1
Elder
_MATTEO_
#2YR29VP2
13 5 116
2019-10-21 16:20:25
60
80
44
1
Leader
masida8998
#9JGLR2GQ
13 4 967
2019-10-22 02:55:16
48
80
45
1
Padawan
#CCVULU2
13 4 885
2019-10-19 21:54:38
0
0
46
1
Co-leader
meta knight
#P9RPUC88
13 4 001
2019-09-27 21:08:18
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord