Elite PR

#202U2RY8

50 203

49 / 50

.Donar .Respetuosos .Participar en guerra .Rangos a descripción del líder

At war! 13 / 29 battles remaining! Ends: 2019-10-23 14:54:18
Remaining Left Trận thắng Crowns
Elite PR
#202U2RY8
13 12
(25)
25
(38–64)
Bağış klanı
#2U8JPU9G
8 12
(20)
24
(32–48)
uEnVy Warlocks
#9RPYUY2G
7 11
(18)
22
(29–43)
Humildade Br II
#2V02Y82G
8 9
(17)
17
(25–41)
Crystal_Vessel
#YP9LJUYV
19 8
(27)
12
(31–69)
Naughty Trận đấu Cards Collected
wilo2wade 1 892 2/3
bunny30 1 560 1/3
Matador... 0 840 2/3
Goldo#23 0 840 2/3
Casanova 0 560 1/3
THELEGEND 0 560 2/3
Remaining Trận đấu Cards Collected
J24 0 1680
yamil 0 1400
akane 0 1189
Daenerys 0 1120
Top Guns 2 0 1120
La Durota PR 0 1120
Drew 0 1120
Nandy 0 1120
Matador... 0 840 2/3
linda 0 840
Goldo#23 0 840 2/3
Casanova 0 560 1/3
THELEGEND 0 560 2/3
Losers Trận đấu Cards Collected
andres2g33 1 1785
IVE_PR 1 1120
Bruno luiz 1 1120
Gue_Bond_010 1 840
Winners Trận đấu Cards Collected
mario28boricua 1 1680
cris 1 1680
Kiwee 1 1487
Gabyy_305 1 1487
mascaracachimba 1 1400
KRATOS 1 1120
THOR PR 1 1120
Jean C 1 1120
wilo2wade 1 892 2/3
GOD SOLDIER 1 891
Ragnar 1 840
bunny30 1 560 1/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord