Royale Tostones

#202J9R0Q

46 348

37 / 50

RESPETO PRESENTARSE COLECCION Y ATAQUE SIEMPRE. ASCENSO Y DESCENSO POR MERITOS. NO LO PIDAS

Nhận Vào Hội
Thành viên 37 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 46 348
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Royale Pelicano
Phạm vi chiến tích 4 114 – 5 428
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 30
Elder 4
Co-leaders 17
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
Royale Pelicano
#JL8LPRV8
13 5 428
2019-09-15 22:05:23
0
0
2 Co-leader
Dan
#GVP88GQ
13 5 379
2019-09-15 20:22:39
0
0
3 Co-leader
jacamar
#Y8GQ2R00
13 5 275
2019-09-16 02:53:31
20
0
4 Co-leader
Rubio
#28QU0209Y
13 5 160
2019-09-16 00:57:02
10
0
5 Co-leader
misuri
#2J9YQRL8
12 5 088
2019-09-14 08:38:24
0
0
6
1
Co-leader
rubio 3 mutil
#Q0QGJPVJ
12 5 038
2019-09-15 19:46:18
0
0
7
1
Elder
XPARTANO
#GGLGQG8P
13 5 023
2019-09-15 21:27:25
0
0
8 Co-leader
Ruben
#LQ88Y8YU
12 5 023
2019-09-15 18:07:30
0
0
9 Elder
Lesmar
#22Q2CU0R
13 4 948
2019-09-15 22:45:34
0
0
10
6
Catraxo04
#82YCVVRCV
11 4 939
2019-09-16 00:45:42
0
0
11
15
¿Aitor?
#22LYG8PV8
11 4 881
2019-09-16 00:26:13
0
0
12
2
Co-leader
Joanwho78
#C9GCR82P
13 4 867
2019-09-15 22:30:07
0
0
13
2
Xx_Davidares_xX
#PU229LQQ
13 4 852
2019-09-15 11:40:05
0
0
14
1
Co-leader
iictor
#LCGGGR9L
13 4 812
2019-09-15 23:27:05
0
0
15
1
Elder
Monzz
#2PLPGPJ2G
11 4 812
2019-09-15 21:25:26
0
0
16
1
Ivan01GAMER_YT
#R2QQ98Q
12 4 802
2019-09-15 18:06:21
0
0
17
5
rompe craneos
#P8JJ0P2Q
12 4 800
2019-09-15 17:34:13
0
0
18
1
XxdjjorgexX
#U2CPU2JR
11 4 770
2019-09-15 07:52:43
0
0
19 SpuritodaSouSa
#22Q2GCC88
11 4 766
2019-09-15 21:41:15
0
0
20
2
Co-leader
bourbon
#92YYJLR28
11 4 760
2019-09-12 20:38:49
0
0
21
1
Tommy
#2VJ99YPJU
11 4 758
2019-09-15 23:13:23
0
0
22
2
Toritorillo777
#2P29YLVU0
12 4 739
2019-09-15 16:20:35
0
0
23
4
alan
#9PPCGJ229
11 4 737
2019-09-15 23:04:10
0
20
24
3
Co-leader
fuman
#JY9PP2LQ
12 4 725
2019-09-15 17:51:06
0
0
25
2
Co-leader
JisQ
#V8VV0222
13 4 721
2019-09-04 22:27:42
0
0
26
2
Co-leader
Marshall78
#2QP088LQG
12 4 714
2019-09-15 22:32:09
0
0
27
2
Co-leader
Gonzalo 11
#8GYUJLYJ9
11 4 714
2019-09-15 22:32:41
0
0
28
9
Mario
#PYGRCQV0U
10 4 703
2019-09-16 03:22:57
0
10
29
1
arena 10
#80LJQJLCU
11 4 641
2019-09-15 17:25:13
0
0
30 otmamoha
#2GY8PUYRP
11 4 619
2019-09-15 19:43:21
0
0
31
2
Elder
Pan Misuri
#PYRY980G9
9 4 606
2019-09-14 08:39:42
0
0
32
2
Asturion
#L8JUVL8J
10 4 518
2019-09-15 09:03:44
0
0
33
2
iker_103
#PVLU02JYQ
10 4 468
2019-09-15 20:06:08
0
0
34
2
Co-leader
Bourbon
#P28UP0QC
12 4 304
2019-09-01 05:26:36
0
0
35
2
Co-leader
bourbon y sobri
#92YLC090G
10 4 170
2019-08-11 09:46:37
0
0
36
2
Co-leader
Mordor
#GVYYLCQJ
13 4 144
2019-09-04 18:20:08
0
0
37
2
Co-leader
Invernalia
#RPGLJJG8
1 4 114
2019-09-06 05:23:38
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord