Gelişmiş arama

En İyi Filipinler Klanları

# Sıralama Klan Skor Klan Puanı Üyeler
1 Notorious PH HF
#8UJLYVQ2
56624 49 / 50
2
1
Squadron PH
#20PR9U8Q
55355
-1269
49 / 50
3
1
PH Alliance
#8P9UV
55078
-277
49 / 50
4 PH.Antibiotics™
#2008CVRG
55051
-27
49 / 50
5 Ascendancy Ph
#QQ0Y9PP
54782
-269
49 / 50
6
1
PINOY
#9QV0UGUP
54733
-49
49 / 50
7
1
GOOD GAME PH
#CJUQCGR
54712
-21
49 / 50
8 Bren Esports
#8YUQLQPY
54426
-286
46 / 50
9 GoDofWaR ph
#9Q0JU0J9
54337
-89
50 / 50
10
1
Proud Mary PH
#2U8UJY82
54010
-327
50 / 50
11
1
PH.BATTALION™
#8UG00JLR
53977
-33
48 / 50
12 reinforcementPH
#90LC8JR0
53816
-161
50 / 50
13
1
#CAVITE ALLSTAR
#R9LPUP
53258
-558
49 / 50
14
1
PH MYTH AU
#20CG9G9Y
53254
-4
46 / 50
15
2
Infinity PH
#9P22JRRJ
53253
-1
50 / 50
16
2
Nova II PH
#VJCP9YV
53100
-153
50 / 50
17
1
Nova Pilipinas
#VVYU2UQ
53096
-4
49 / 50
18
2
Ascendancy PH 2
#P8QQ22C2
52872
-224
47 / 50
19
11
<..P.NOY..>™
#QYV8VP
52870
-2
47 / 50
20
1
CAVITEÑOS
#LV8VC
52728
-142
50 / 50
21 PINOY CLASHERS
#QLP2JGY
52689
-39
48 / 50
22
7
Nova l PH
#20R2GJ92
52620
-69
38 / 50
23 ClashWithGods™
#9Y9LYUUL
52595
-25
47 / 50
24
2
4STAR PILIPINAS
#CRVUJLR
52594
-1
50 / 50
25
3
Smart All-Star⭐
#8VVVC0VU
52546
-48
46 / 50
26
3
PH Infinite
#2LP8Q2VL
52496
-50
50 / 50
27
3
Squadron PH II
#2PGJUJL
52450
-46
48 / 50
28
3
ClashWithGods
#9LPQJY9G
52437
-13
46 / 50
29
2
GangStar PH
#GJUGQJJ
52432
-5
50 / 50
30
4
DivineDarkSide
#2L9GC8GU
52432
0
46 / 50
31
4
Great Pinas
#YCVQVLV
52427
-5
50 / 50
32
1
Desolation PH
#9L2LYJRP
52331
-96
50 / 50
33
2
PH PRO CLASHERS
#UGGC0UJ
52305
-26
46 / 50
34 WARRIORS PH
#2ULCUR0V
52273
-32
49 / 50
35
3
CLASH ROYALE PH
#8RLCUPR
52147
-126
48 / 50
36 'DarkGuild'
#909RCYR
52134
-13
50 / 50
37 Pinoy Legends
#YRVPV9
52044
-90
48 / 50
38 Pinoy Avengers
#UY0JJY
52039
-5
50 / 50
39
9
Dclashers
#RJVP8R
51962
-77
45 / 50
40 LRG ELOY EMPIRE
#CPQVLR8
51885
-77
47 / 50
41
2
BATIKLAW.PH
#28YC08GV
51832
-53
50 / 50
42 wet and wild
#8U802P9
51829
-3
47 / 50
43 Black Plague PH
#8JLRGR
51696
-133
48 / 50
44
1
alburs
#9UP2JP9
51679
-17
50 / 50
45
1
BOOKING BOYZ
#G2Q9L8L
51657
-22
48 / 50
46
1
3STAR PILIPINAS
#YC8JLLY
51602
-55
49 / 50
47
6
PH.Antibiotics1
#28RJ8G08
51563
-39
47 / 50
48
2
PH MYTH UNO
#VRJ89RG
51543
-20
49 / 50
49
4
PH Alliance Y
#PC0LPQ
51504
-39
46 / 50
50
1
BEASTMODE PH
#8VULV9G
51465
-39
50 / 50
51
1
pinoy
#2LCYJCY
51449
-16
49 / 50
52
2
ClashWithGods 1
#9JJYQ8RU
51424
-25
46 / 50
53
2
pinoy
#L02J990
51410
-14
50 / 50
54
1
PH Dropouts
#8P9RGU0P
51384
-26
47 / 50
55
3
BARTOLINA
#2U2URUQQ
51333
-51
46 / 50
56
9
Pampanga
#2GGU0VR
51292
-41
50 / 50
57
3
#BeastMode
#9J8U9P
51283
-9
49 / 50
58
1
AGUASON PH
#9UC0C9UR
51246
-37
50 / 50
59
5
Grand Order PH
#Y82G9RVL
51235
-11
50 / 50
60
4
pinoy
#LQ8U9L9
51182
-53
50 / 50
61
2
iLoiLo
#RQJYVR
51092
-90
50 / 50
62
3
$PILIPINAS$
#880GGVGY
51088
-4
50 / 50
63
2
Angeles City<3
#29VRUVU
51074
-14
50 / 50
64
4
FIRE DRAGONS PH
#9R0Y28C
51064
-10
50 / 50
65
3
PH Adobo
#P990YLG
51055
-9
50 / 50
66
11
Deadly Pinas
#PQCY098R
51027
-28
50 / 50
67
1
Forged by Fire
#29PJQQV
50955
-72
46 / 50
68
11
2A
#2R8YRLU
50885
-70
43 / 50
69
1
Pinoy Kingpin
#209JLJG2
50880
-5
42 / 50
70
1
LOYALFighters2
#9V8J9JPP
50875
-5
50 / 50
71
3
ACTIVE↔8↔CLAN✌❤
#8QCCCCUU
50875
0
46 / 50
72
22
#JuanTambayan
#20J8CLP
50848
-27
50 / 50
73
1
Laguna Elite
#RYC9ULG
50847
-1
47 / 50
74
9
PH.BATTALION 2
#9Q928J2J
50841
-6
50 / 50
75
1
FUTURE PH.
#99J2Y0RC
50827
-14
47 / 50
76
1
EliteSquad
#VVLGQU
50802
-25
50 / 50
77
9
ACTIVE ONLY PH
#2GYUJ8VV
50799
-3
49 / 50
78
7
PINASIKAT CLAN
#28VCJCRQ
50764
-35
50 / 50
79
12
kickass
#2GLJJCR
50763
-1
47 / 50
80
7
Filipino Champs
#PCVGLG
50759
-4
47 / 50
81
3
PHR DIEHARD
#PPLQR9JG
50710
-49
50 / 50
82
7
Fight 4 Bossing
#200RVGQ
50700
-10
50 / 50
83
2
HppyTreeFrnds
#2GQR9C2
50687
-13
50 / 50
84
8
BayanNiJuan.PH
#9LLY2QP
50683
-4
50 / 50
85
5
Hokage
#2VVPVVJ
50682
-1
50 / 50
86
1
Fortress Pinas
#2JCP99R
50646
-36
50 / 50
87
4
Bacolod Clasher
#2PQRCLG2
50624
-22
50 / 50
88
1
Dragoon Royale
#QLYQC2
50608
-16
47 / 50
89
13
clash of loyal
#P0RVUQRR
50606
-2
47 / 50
90
4
Maharlika.PH
#PGUYQJV0
50595
-11
50 / 50
91
25
MANILA BRAWLERS
#9QYCGV8J
50593
-2
50 / 50
92
11
Diskarte.ph
#P9G0CGC
50570
-23
48 / 50
93
9
PINOY Makhulets
#20CGRRL
50561
-9
50 / 50
94
6
Quezon City
#QQ202G9
50554
-7
50 / 50
95
13
chooks-to-go
#QR9YQP
50545
-9
50 / 50
96
8
3 LoyalFIGHTERS
#P8LQV0CV
50531
-14
50 / 50
97
7
LOYAL FIGHTERS
#98YVLQP9
50508
-23
45 / 50
98
3
pacific warrior
#URVYY20
50508
0
49 / 50
99
7
Divi Royale
#8URYY8
50502
-6
48 / 50
100
39
Cabalen
#2R020U0U
50490
-12
49 / 50
101
22
Philippines
#Q8R008L
50484
-6
50 / 50
102
5
DeathSeekers.PH
#8J98VP2
50482
-2
48 / 50
103
8
Warlords_PH
#8YJY8QV
50466
-16
50 / 50
104
14
BadBoys™
#LGPRJP8
50459
-7
50 / 50
105
7
PiNoY
#2LPYPU98
50450
-9
50 / 50
106
3
CLASHroom_PH
#LRC90R
50423
-27
50 / 50
107
19
Tribu Cebuano™
#9V0JCGU2
50415
-8
49 / 50
108
1
Manila Expose
#2YVYP0C
50400
-15
50 / 50
109
10
paranaque-PH
#Q9JGLU
50392
-8
48 / 50
110
4
For the Boys!
#GCYVJ80
50389
-3
44 / 50
111 Drunk Gaming
#9GL0YCPU
50367
-22
47 / 50
112
12
NOYPI.2
#828289
50356
-11
49 / 50
113
3
ClashWithGods 2
#92VR0RRG
50346
-10
48 / 50
114
13
Fil Champs A
#GGRVLCG
50331
-15
50 / 50
115
17
***sindikato***
#9RQ928L
50324
-7
49 / 50
116
34
Ph Reunited
#CPV2RLG
50317
-7
39 / 50
117
4
BagsiK Nga ClaN
#2RQ28YG
50316
-1
50 / 50
118
20
PHILIPPINES
#V28GG0J
50314
-2
49 / 50
119
23
CLASHGAMER.PH1
#PGGCV8C9
50313
-1
48 / 50
120
5
Adik sa C.R.
#282YCQU8
50305
-8
50 / 50
121
4
PINOY
#288QCR0V
50298
-7
50 / 50
122 HIWA
#G8V0CJ
50279
-19
50 / 50
123
10
abysmal
#JQCU8J2
50271
-8
50 / 50
124
19
pinoy
#8L80YQ9
50245
-26
49 / 50
125
6
PH UNITED
#2C8PJ0VY
50243
-2
50 / 50
126
8
Heartbeat PH
#G82JCUC
50236
-7
50 / 50
127
2
WARLORDS PHL
#YVPLUUV
50233
-3
50 / 50
128
1
Baylor ph
#CV88YUJ
50230
-3
50 / 50
129
1
PH Warriors
#8CQGV0YR
50226
-4
47 / 50
130
2
300 CLAN GLOBAL
#PU98J2GL
50188
-38
48 / 50
131
2
7th Haven
#22VV0JRY
50182
-6
50 / 50
132
4
#Rejuvenated#
#8R2CY9RP
50179
-3
50 / 50
133
37
MANILA
#22J8R8Q2
50167
-12
47 / 50
134 pinoy
#8G9U99L8
50144
-23
46 / 50
135
5
Clash Pilipinas
#9Y9RJVJ
50139
-5
50 / 50
136
19
Donators PH. II
#80YL8292
50138
-1
50 / 50
137
2
42O Philippines
#20C08RJ
50102
-36
49 / 50
138
18
HARANG
#2R098P8
50097
-5
47 / 50
139
12
Pinoy Royals
#G8YYP
50093
-4
50 / 50
140
27
#Pinoy Tambayan
#C2U29VL
50084
-9
46 / 50
141
48
Batangas PH
#R9VVR2G
50082
-2
46 / 50
142
10
E-Generates
#208VRQU
50069
-13
46 / 50
143
7
CLASHroom_PH-II
#202UJJ9
50068
-1
50 / 50
144
3
Pinasikat
#YPLQCLGU
50065
-3
47 / 50
145
2
3 Stars & A Sun
#2RQ8JLP
50057
-8
50 / 50
146
8
Equinox
#LVV2URJ
50048
-9
50 / 50
147
10
BLACKSTAR PH
#ULU0R9
50043
-5
50 / 50
148
17
PINOY
#8PV9LJR8
50033
-10
49 / 50
149
5
Pinoy Hunter
#220LGC
50017
-16
49 / 50
150
9
Marvelous PH
#28P882P2
50007
-10
44 / 50
151
2
PH UPRISING
#LPG90RC
49956
-51
49 / 50
152
31
PH LONELY CLAN
#99GYGGJY
49944
-12
47 / 50
153
5
hogs and kisses
#89RPYUV
49932
-12
50 / 50
154
7
ACTIVE↔8↔CLAN✌❤
#8QLGRYPP
49925
-7
49 / 50
155
9
#TEAM CLASH PH
#V2CUJ28
49918
-7
50 / 50
156
12
LSCA.Royale
#2L2PGRP
49916
-2
50 / 50
157
24
(Eyeshield24/7)
#2990LLU
49913
-3
50 / 50
158 CAVITEÑOS v.2
#8LV08VVV
49906
-7
48 / 50
159
16
GRABE! GRABE!
#9L8CGCG2
49892
-14
49 / 50
160
15
CLASHER PH
#99YQPYPR
49890
-2
50 / 50
161
11
Team Supreme PH
#2YGJPCJ
49888
-2
50 / 50
162
8
Finest
#RGP8YQ
49872
-16
50 / 50
163
1
"Powerful Clan"
#9R9QGC8L
49870
-2
46 / 50
164 No Clan
#2P8Y8YP9
49862
-8
49 / 50
165
6
Fishermen
#2LR2RVV8
49851
-11
50 / 50
166
1
Davao Days
#VU9J9Y
49846
-5
50 / 50
167
10
!<ill D'5 pairs
#29YU0GJL
49845
-1
50 / 50
168
12
EXPANDABLES 2.0
#282C8RV
49843
-2
44 / 50
169
6
PH Moonstars
#920QVPC2
49836
-7
42 / 50
170
17
PINOY MANsters
#V0VU2V
49825
-11
50 / 50
171
2
菲龙网
#2CLQJ2C
49813
-12
49 / 50
172
2
[email protected]@rt Clan
#JQPQLRG
49805
-8
50 / 50
173
11
Gapo Masterz
#LRP9VQG
49803
-2
49 / 50
174
69
PH Clashers
#2CY9J2P
49794
-9
44 / 50
175
7
Black Lotus
#QCVGVC
49777
-17
50 / 50
176
9
Beermen
#882YV08L
49772
-5
45 / 50
177
4
ABVclash
#V8QRV
49765
-7
50 / 50
178
30
PH.Antibiotics3
#202LL2LQ
49761
-4
50 / 50
179
1
DEFENDER'S PH
#9QJGGQG8
49751
-10
50 / 50
180
16
Great Pinas 4
#GCY8222
49738
-13
50 / 50
181
5
PiNoYCLaSHer®™
#20JG2CJ
49726
-12
50 / 50
182
26
ADOBO PINAS
#299YRC20
49714
-12
47 / 50
183
6
Titan.ph
#CG8UQY
49713
-1
50 / 50
184
7
PINOY VIGILANTE
#28YJYYU8
49709
-4
50 / 50
185
13
PHILIPPINES
#VJUU9U
49704
-5
50 / 50
186
14
ph care
#89JPUJ99
49703
-1
50 / 50
187 Pinoy's Royale
#P9QYR0
49701
-2
50 / 50
188
12
PinoySGAlliance
#RJC0CJ
49691
-10
48 / 50
189
13
ESCR™
#92QVLCCJ
49662
-29
46 / 50
190
11
Al-PH-A
#9Q92JCCU
49653
-9
50 / 50
191
4
Admirals ✴✴✴✴
#28CRP29R
49640
-13
50 / 50
192
27
Pinoy Kingpin X
#22Q0YURQ
49639
-1
49 / 50
193
8
PH Worst
#LUYGQ8
49633
-6
50 / 50
194
5
Ascendancy PH 4
#VR2Y8UJ
49629
-4
48 / 50
195
2
Notorious PH 2
#8VLQPP9C
49628
-1
45 / 50
196
6
salisi clan
#9P0Y2G9
49624
-4
48 / 50
197
9
PH l Royale
#8L9VLPUU
49619
-5
42 / 50
198
1
titos of manila
#UYP8LR2
49610
-9
50 / 50
199
5
Airborne✈✈✈
#29UL2Q2
49569
-41
46 / 50
200
10
Great Pinas 3
#2VP9228U
49568
-1
50 / 50

Deck Shop'un yardımı oldu mu? Arkadaşlarına bahset!

Bu dilin tercümanı:

  • ademozipek

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin