Gelişmiş arama

En İyi Uluslararası Klanları

# Sıralama Klan Skor Klan Puanı Üyeler
1 Shark clan
#PRGCGGP0
67289 49 / 50
2
1
RoyalFlush™
#89UJ8J2J
62423
-4866
50 / 50
3
1
Boréal ★ MG
#8Q8R9LQ0
61996
-427
49 / 50
4
1
Nova l Hispania
#2CQQVQCU
61993
-3
48 / 50
5
3
Tha Clique
#PYP8UPJV
61967
-26
45 / 50
6 Nova I EG
#8YLJ8UL2
61246
-721
47 / 50
7 LADDER⭐️GODZ
#PLG0U8LY
61043
-203
48 / 50
8 Nova EG Orion
#P2YJ0QC0
60588
-455
47 / 50
9
1
RF™ eSports
#8UP08G2Y
59580
-1008
48 / 50
10
1
MEGA EMPIRE
#GYP90PL
59092
-488
50 / 50
11
1
Phonecats
#PP289
58802
-290
48 / 50
12
3
Ripple eSports
#YU0J2PPU
58800
-2
41 / 50
13
3
9DontKnow8
#8Y22C298
58557
-243
50 / 50
14 Enemy eSports
#9QGRRLPC
58505
-52
50 / 50
15
2
Nova EG Lyra
#8U99P0Q8
58458
-47
48 / 50
16
1
NOVA I DANGER
#PPRV2UGL
58432
-26
47 / 50
17
16
CR Practice
#PRJCYPVJ
58287
-145
42 / 50
18
7
Gente "A" xD
#GGG0890
57827
-460
49 / 50
19 ChristianClash
#2RLPCR2C
57794
-33
49 / 50
20
9
#PelonArmy
#YV9JPLV0
57725
-69
45 / 50
21
3
Dragons Eight
#29YPJYY
57671
-54
47 / 50
22
13
Gamestry.Com
#PVQYYGUU
57650
-21
47 / 50
23
1
UNDERATED
#222VGJ
57647
-3
50 / 50
24
3
Gods Of War
#9PYCQGL0
57597
-50
44 / 50
25
5
Nova EG Taurus
#8J9QP82G
57582
-15
48 / 50
26
4
Black Mamba
#9YC80UQ9
57491
-91
45 / 50
27
4
#DreamTeam
#9CRYUQ2
57275
-216
47 / 50
28
2
熊起
#J2U0JC
57187
-88
49 / 50
29
1
#AllThePancakes
#2V8LRLP8
57171
-16
48 / 50
30
79
Req & Donators™
#88GVJQ9Y
57078
-93
50 / 50
31
4
123 smash
#2YRVL8VU
57070
-8
48 / 50
32
1
不给传奇就捣蛋
#888GCRCG
56866
-204
44 / 50
33
6
Syzygy
#828U9LCG
56781
-85
48 / 50
34
35
富翁岛、⑤难忘记忆
#V80L9G2
56728
-53
47 / 50
35
1
Crucible Rage
#9JURC08L
56705
-23
48 / 50
36
20
Team Traitors
#L8QPRY09
56694
-11
46 / 50
37
5
Royale academy
#P9PUPPPP
56594
-100
50 / 50
38 Panda Dome!
#8U2JRJJ2
56552
-42
49 / 50
39
2
TheAlchemists
#2LP8CUQJ
56533
-19
49 / 50
40 Vanguard™ Void
#9VQL8YCU
56363
-170
49 / 50
41
13
Beavers
#9CUG28CV
56349
-14
47 / 50
42
4
!王者风范之旗舰部落!
#P8CVPQ0P
56338
-11
48 / 50
43
9
BG16
#98JVGR9
56296
-42
49 / 50
44
1
#G's
#2000CLV
56224
-72
47 / 50
45
2
Gods of War 2.
#PJPRP0VR
56168
-56
48 / 50
46
3
Laurens Thunder
#UQG99
56129
-39
50 / 50
47
8
网瘾少年少有为
#PPY0R09V
56086
-43
49 / 50
48
4
Gritty Fifty™
#9Y92RJRR
56077
-9
47 / 50
49
1
#开心快活人
#YUQGP9C
56043
-34
48 / 50
50
8
UnderMiners
#2UV822J0
56038
-5
46 / 50
51 #pwnage
#RRCC
56037
-1
49 / 50
52
2
8% Avengers
#22L88JG
56017
-20
49 / 50
53
1
thunder dome
#800899QV
55994
-23
49 / 50
54
23
Compatriots
#V2GVYYV
55900
-94
48 / 50
55
2
Agency
#UU08Y0
55892
-8
47 / 50
56
3
Stealth South
#8C8URPP0
55881
-11
49 / 50
57
12
LeGeND Legion!
#VJQ0GJ0
55866
-15
46 / 50
58
30
Emergence™
#PGYC2GP0
55861
-5
48 / 50
59
7
Jedi Masters
#P9C0UG0J
55838
-23
48 / 50
60
2
OSO
#PRJLUYLV
55831
-7
48 / 50
61
13
Team Dragons ll
#9G2V09RL
55808
-23
50 / 50
62
1
Nova EG Hydra
#9PPRR8JC
55780
-28
49 / 50
63
3
Legends
#8P9UUP
55767
-13
50 / 50
64
1
杭州.avi
#2LJRRPL9
55764
-3
47 / 50
65
25
MachineGunners
#Y092LCY8
55761
-3
46 / 50
66
2
Youtube Cologne
#29LCL82C
55750
-11
48 / 50
67
31
Underbelly
#2J8UVG99
55749
-1
47 / 50
68
8
#Iron Dragons
#LVUYJC
55726
-23
50 / 50
69
4
Hell In The Sky
#8P8QYJUQ
55722
-4
48 / 50
70 DEMOLITION GUYS
#9QU9Q2LV
55718
-4
50 / 50
71
18
MIX OF XAOS YT
#92V8QPUY
55709
-9
46 / 50
72
3
0ldLegends
#20P8JGY
55685
-24
41 / 50
73
5
Dragons Eight 2
#Y8G9C09
55641
-44
48 / 50
74
20
CrownsClownsTM
#8PR0C90Q
55630
-11
49 / 50
75
11
District 22
#8Y82VC9P
55622
-8
48 / 50
76
9
castle black
#PY2JJLRY
55611
-11
50 / 50
77
6
Elite Knights
#8CLUC98C
55584
-27
48 / 50
78
6
Dream team
#8URG0C9J
55539
-45
39 / 50
79
7
K R A T O S
#9LVV9VVV
55538
-1
47 / 50
80
14
SuperStars LA
#90CCPJU9
55477
-61
48 / 50
81
1
AnImE
#PQ2G8RJ
55470
-7
49 / 50
82
10
世外桃源之仙灵岛
#2YGPRUG9
55415
-55
45 / 50
83
1
nova I INTER
#8L8CVJ2Y
55394
-21
50 / 50
84
3
小鸣同学—玖班
#9LLJYCU
55391
-3
45 / 50
85
14
Sidewinder
#9RGGY0PR
55384
-7
47 / 50
86
1
#ClashRoyale#
#GLVR99P
55383
-1
49 / 50
87
2
广州一齐撑 国际会
#80U0LY0
55379
-4
50 / 50
88
3
Nova EG Draco
#8VJQPUC2
55376
-3
42 / 50
89
6
Nova EG Corona
#8JV9LVUL
55371
-5
45 / 50
90
4
刷卡吧姐妹
#200RJVL
55358
-13
43 / 50
91
38
Absolute
#PRPRYJR9
55303
-55
48 / 50
92
3
小鸣同学-萌新二班
#GCGJJ2Y
55294
-9
48 / 50
93
11
Endless Royale
#P9GVUQ
55293
-1
48 / 50
94
15
! KBN’s War !
#8GGPVULY
55292
-1
46 / 50
95
2
#ClashOn
#2UR28RJ
55251
-41
50 / 50
96
1
RoyalFlush II
#CPVV9QJ
55251
0
49 / 50
97
4
Rewrite
#PY8CGQLP
55241
-10
45 / 50
98
10
LordsOfArmagdon
#8QG0VYP0
55221
-20
47 / 50
99
6
Adultos
#2GJRVQRV
55208
-13
50 / 50
100 P.Y.G 2
#2P9PLC2Q
55207
-1
48 / 50
101
2
!DeadlyStorm!
#GVQLCQ
55201
-6
40 / 50
102
4
雕刻时光
#GPYJ8RY
55192
-9
48 / 50
103
104
miau
#YV2G8VUJ
55187
-5
48 / 50
104
10
曲花幽径
#2YP2JJ0L
55158
-29
41 / 50
105
14
ADULTS
#2GVLVV
55117
-41
47 / 50
106
10
Never Scared
#Q9PCL0Q
55100
-17
44 / 50
107
3
OneXx
#Y9Q8VVLG
55074
-26
50 / 50
108
10
Evolve eSports
#L9UPC209
55071
-3
49 / 50
109
12
上海
#UP8LVPL
55067
-4
50 / 50
110
10
AGRONA FOREVER
#Y8GJLVY0
55059
-8
49 / 50
111
4
Arabs Mafia ™
#2PVPGJGJ
55051
-8
45 / 50
112
11
Adultos + de 25
#29QYG2J
55049
-2
49 / 50
113
4
#BrosArmy
#YV2L2LV
55045
-4
43 / 50
114
20
Nova Elite11
#PVQGYPCP
55041
-4
49 / 50
115
3
WTF Easy Game
#Y98YUL9
55033
-8
49 / 50
116
41
EŁECŤRÍÝ CÍTÝ
#9RV2L0UQ
55024
-9
45 / 50
117
26
Request N Leave
#UG2899C
55024
0
46 / 50
118
36
Jelly House
#YRRQ888J
55007
-17
50 / 50
119
6
Shock Mansion
#PJG89JVC
55004
-3
50 / 50
120
5
RoyalFlush
#Y0JPU9Y
54983
-21
49 / 50
121
4
Legion of Larry
#2GLVUJYQ
54912
-71
48 / 50
122
9
Req n Donators™
#QUYULG
54890
-22
39 / 50
123
7
barrilop
#L0J02VVQ
54857
-33
49 / 50
124
4
FATALITY
#YR8UJ
54846
-11
43 / 50
125
126
✴GOLD STARS✴
#P9JCLVUP
54844
-2
45 / 50
126
7
Nova EG Pegasus
#990V0LJ8
54837
-7
49 / 50
127
5
Abandoned kings
#8VG0RQ2C
54819
-18
49 / 50
128
1
Elitists
#8CGUJ99
54816
-3
44 / 50
129
6
LeGeND Titan!
#9PJYVVL2
54804
-12
48 / 50
130
41
听雪和她的小雪球
#PGPCYRGJ
54781
-23
44 / 50
131
26
#Fresh 3
#90GPVV09
54774
-7
46 / 50
132 FAMILIA®
#8YYQGP9R
54767
-7
50 / 50
133
6
Arena de Oro 2
#2UUQY9VR
54752
-15
39 / 50
134
23
Phonecubs
#PPPUJ0Q
54749
-3
45 / 50
135
5
100% Adults
#Q29CPC
54719
-30
49 / 50
136
6
NOVA PK
#8QPLV8C0
54719
0
44 / 50
137
8
PUUM! CHAMPIONS
#99PJRG8J
54714
-5
44 / 50
138
15
FNATIC
#PLQLU98Q
54707
-7
48 / 50
139
16
Nature call3 me
#9YU2Q9RR
54695
-12
45 / 50
140
8
The Uprising
#9UC9QU
54685
-10
48 / 50
141
78
Nova大唐 l 嘤裔营
#2J0LLVRR
54655
-30
46 / 50
142
9
CR KingPinZ
#9RGVLLV8
54652
-3
50 / 50
143
17
The Brew Crew
#QCPCJ
54651
-1
48 / 50
144
3
中山大学
#929LJP
54650
-1
49 / 50
145
9
30 over remix
#C8R0LGR
54650
0
47 / 50
146
21
HKEsports
#28P9C99
54642
-8
49 / 50
147
17
济南一家人
#8RJY0JR
54623
-19
44 / 50
148
2
!Spartans!
#PYUQQQJ0
54622
-1
45 / 50
149
11
RoyaleConQueso
#8JUJPYVV
54616
-6
50 / 50
150
2
LeGeND Squad!
#80CC8
54608
-8
47 / 50
151
12
Taiwan No.1
#89CVQRP
54591
-17
48 / 50
152
7
荣耀殿堂
#9P20PJ8R
54575
-16
48 / 50
153
4
LotR
#CLP2QQ
54569
-6
49 / 50
154
8
熊起分部
#VUUR8CL
54566
-3
48 / 50
155
14
Kyria
#Y9YR0U
54542
-24
50 / 50
156
5
mega WC
#L9CL29
54535
-7
46 / 50
157
35
Gods of Death
#8U9C8VR8
54529
-6
47 / 50
158
32
Vegan United
#9L2JY8Q2
54529
0
46 / 50
159
3
Surgicals Gobs
#LYJG28C
54515
-14
49 / 50
160
4
A T L A S
#8YLY2RV2
54501
-14
43 / 50
161
100
QLASH India2
#P0Q2P8C0
54501
0
49 / 50
162
16
Vanguard™ Chaos
#9UP8RPGG
54474
-27
48 / 50
163
26
星狸貓俱樂部
#2QJRC92
54463
-11
49 / 50
164
6
CR∆CKS
#PPRUVCCG
54462
-1
43 / 50
165 Adult 30 +
#208LGPU
54460
-2
50 / 50
166
10
Tower Trashers
#8YVRRQ09
54431
-29
46 / 50
167
1
Reddit Immortal
#UJLLRVY
54423
-8
48 / 50
168
14
⚫Helskrim⚪
#P908GQ0R
54405
-18
47 / 50
169
28
⚡LaGanzoSeñal⚡
#9GPRPC9L
54404
-1
50 / 50
170
4
P.E.K.K.A.Logia
#YLY2YJGP
54399
-5
48 / 50
171
30
Ghost Squad Sv
#90YVG0JJ
54398
-1
43 / 50
172
7
Qatif Royale
#9P2VJGRY
54373
-25
50 / 50
173
5
▄︻̷̿┻̿═━一SPLAT!
#RP9GGY2
54370
-3
43 / 50
174
16
3 Minute Wrath
#9VGVCL20
54365
-5
42 / 50
175
51
CARPE ĐIEM
#8P2UJU2L
54359
-6
42 / 50
176
34
NSK eSports
#PGC0Y9U2
54359
0
47 / 50
177
37
MX ROYALE UNIDO
#9R0R80Q2
54356
-3
48 / 50
178
7
Kappa3000
#V8JU9Q
54352
-4
49 / 50
179
2
Phonecougars
#PVGY9LU
54352
0
43 / 50
180
5
ROYALE MI-6
#Y0J9CUY
54341
-11
49 / 50
181
15
Indo Royale Jr
#8P0JGUGJ
54330
-11
49 / 50
182
2
Reapers of War
#YCJP0V0
54326
-4
49 / 50
183
6
Adroit Royals
#CP822YJ
54323
-3
49 / 50
184
4
Variation 2
#P9U02CVJ
54315
-8
50 / 50
185
8
40 and over $$$
#9022PR9
54302
-13
50 / 50
186
13
Burping Bears
#90L0RLPQ
54287
-15
43 / 50
187
1
! ShocK-3 !
#8Y0R8LYL
54276
-11
47 / 50
188
2
#ChillAndClash
#898P0LVP
54252
-24
50 / 50
189
2
Furia ChapinaGT
#9UUPLPRR
54249
-3
48 / 50
190
7
!!THUG LIFE!!
#9JQ9QV
54227
-22
47 / 50
191
57
50 Kings
#2CGG8V0J
54225
-2
45 / 50
192
20
君子盟-丐帮
#PY0P0Q9C
54225
0
43 / 50
193
2
Super Magicals
#9PURGL2C
54224
-1
42 / 50
194
8
Bad Rabbits X
#CP82YPG
54217
-7
49 / 50
195
3
mexico
#2R9L9JR8
54206
-11
45 / 50
196
5
♡House Goblin♡
#9JU9VJRP
54182
-24
46 / 50
197
27
ADULTS ONLY
#20R2YV9
54167
-15
48 / 50
198
1
HOWG RIDER
#2JG0000G
54148
-19
48 / 50
199
7
House of Zod
#UJCV0
54138
-10
45 / 50
200
11
Liverpool YNWA
#2GGCYJ2
54133
-5
49 / 50

Deck Shop'un yardımı oldu mu? Arkadaşlarına bahset!

Bu dilin tercümanı:

  • ademozipek

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin